1% Foundation

Doelstelling 1% Foundation

De stichting 1 PERCENT h.o.d.n. 1% Foundation heeft als doel de bescherming en waarborging van grond- en burgerrechten van motorrijders en verbanden waarin zij zich georganiseerd hebben.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verlenen van juridische en maatschappelijke bijstand;
  • het als belangenbehartiger optreden jegens de overheid en politiek;
  • het verstrekken van informatie aan pers en publiek;
  • fondsenwerving ter realisatie van het doel;
  • alle handelingen en werkzaamheden die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Contact

Stichting 1 PERCENT
h.o.d.n. 1 PERCENT Foundation

Tel: 040-8200488
Web: https://stichting.1percent.nl
E-mail:

KvK: 62962205
Bankrekening: NL85 INGB 0006 8362 14 BIC: INGBNL2A

HELP, STEUN en STORT op:
NL85 INGB 0006 8362 14
t.n.v. 1 PERCENT Foundation