Uitzoomen

Zijn er nog mensen die iets begrijpen van de huidige maatregelen en berichtgeving?

Als je inzoomt op het stikstofbeleid en de maatregelen waar boeren mee te maken hebben dan blijkt er niets van te kloppen: Geen fatsoenlijke metingen maar schattingen en computermodellen. Garbage in, garbage out.

Als je inzoomt op het vaccinatiebeleid dan klopt er ook niks van: De initiële reden (verspreiding beperken) blijkt aantoonbaar niet te kloppen. Ook wordt je nog gewoon ziek en blijken gevaccineerden zelfs vaker ziek te worden als ongevaccineerden. Tevens noemt men de opgelopen sterftecijfers nog steeds “onverklaarbaar”.

Het verloop van de “oorlog” in Oekraïne begint ook steeds vreemdere vormen aan te nemen. Door EU landen gestuurde wapens verschijnen op de zwarte markt, de sancties lijken vooral Europa zelf te treffen en Rusland blijkt er nauwelijks last van te hebben en in Oekraïne neemt men steeds extremere mensonwaardige en politieke maatregelen.

Volgens de definities is stagflatie een aanhoudende krimp in de economische groei die gepaard gaat met hoge inflatie. De financiële specialisten vallen echter over elkaar heen om ons gerust te stellen: Er is niets aan de hand; het komt wel goed. Ondertussen worden we in slaap gesust met spotjes over bankgaranties.

Milieu, “ClimateChange”, stijgende zeespiegel, enz, enz blijkt ook steeds meer gestoeld te zijn op verkeerde en zelfs vervalste data en input. We gaan een compleet onderzoeksteam naar Spitsbergen sturen terwijl er in de Beringstraat record koude heerst. Men houdt maar niet op over onze hittegolf terwijl in het zuiden van Afrika extreme kou heerst. Het noordpool ijs zou afnemen maar niemand praat over het toenemen van ijs op de zuidpool en zelfs aan de andere kant van de noordpool.

Het is “cherry picking” en je hoort wat hen uitkomt. Allerlei rampen worden belicht terwijl de officiële rapportage van de IPCC duidelijk zegt dat er niet meer natuurrampen voorkomen als normaal. Zelfs Putin zei simpelweg: er sterven 20 keer meer mensen aan kou als aan warmte. Ook is het aantal mensen wereldwijd overleden door natuurgeweld sterk afgenomen in de laatste decennia.

Het is ook niet meer te begrijpen. Het wemelt van de tegenstrijdige berichten en wetenschappelijke data wordt achtergehouden of is er domweg niet. Alle berichten zijn emotie, bangmakerij en populistisch gebazel.

Dan heb ik het nog niet gehad over de genderdysforie of misschien beter bekend onder de wetenschappelijke naam “genderincongruentie“. Tot 2018 in de medische wereld beschreven als een “stemmingsstoornis” maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. In plaats daarvan moeten we deze hele minuscule minderheid van onze bevolking alle podium bieden en passen we er zelfs de leerpakketten op de lagere school voor aan. Een klein kind mag je volgens de wet geen piemel laten zien, behalve als het een piemel van een transgender is. Wanneer je lesmateriaal van de lagere school op YouTube zet wordt het verwijderd omdat het te seksueel getint is. Je word dood gegooid met de ideologie maar elke discussie hierover wordt monddood gemaakt.

Maar als we uitzoomen wordt het steeds meer helder, steeds duidelijker. Alles is met elkaar verbonden, in elkaar verweven, heeft met elkaar te maken en is niet toevallig. Er ligt een strakke regie achter alle zaken die vandaag de dag spelen.

De boeren moeten weg, niet omdat de grond nodig is voor woningbouw, maar omdat Nederland internationaal afhankelijk moet worden voor de voedselvoorziening. De vaccinaties hebben alles met globale bevolkingsbeperking te maken. De Oekraïne crisis is zorgvuldig geïnitieerd om zaken in een stroomversnelling te brengen: Energie crisis, financiële crisis, angst voor onze veiligheid en het ontwrichten van Europa. De emotie rondom genderdysforie wordt onevenredig opgeklopt om mensen in verwarring te brengen en tegen elkaar op te zetten. Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving en dat moet ondermijnd worden (1984). Het huidige financiële systeem is aan haar einde en gaat crashen, dat is een kwestie van tijd. ClimateChange is de grootste hoax aller tijden, groter dan COVID-19, 9/11 en alles bij elkaar.

Als we uitzoomen zien we de werkelijke reden: The Great Reset. Alles moet anders en daarom moet eerst alles kapot.

Probeer het zelf: Zoom UIT bij het horen van de nieuwsberichten, de angstverhalen, de doemscenario’s. Alles valt op zijn plaats en wordt begrijpelijk. Je innerlijke rust komt ermee terug. Natuurlijk ben ik ook nog steeds boos over alles wat ons is voorgehouden maar ik heb me min of meer erbij neergelegd. Er komen veranderingen en die worden drastisch. Ik heb ernstige twijfel of we die kunnen stoppen. Ik heb alleen maar invloed op de wijze waarop die mij raken. Daarom heb ik ervoor gekozen om er niet aan mee te doen. Ik leef mijn leven, ik doe mijn ding. Ik laat me niet bang maken, ik respecteer geen onzinnige-bullshit-regels, ik accepteer de leugens niet meer en leg alles langs me neer. Dat is overigens, volgens mij, ook de enige manier om deze verandering enigszins tegen te gaan: Burgerlijke ongehoorzaamheid. Niet mee doen! Mijn leven is mijn leven en dat leid ik op mijn manier.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.


Dit bericht is geplaatst in Corona, Oekraïne, Vrijheid met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.