De 17 goals uitgelegd

We hebben ze allemaal vele malen voorbij zien komen: De Sustainable Development Goals of in goed Nederlands de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen. Maar er zijn weinig mensen die weten wat die doelstellingen nou werkelijk inhouden. Ik ga ze punt voor punt, goal voor goal, aan je uitleggen:


Geen armoede betekent dat inkomens gelijk worden gemaakt en veelal door de overheid wordt geregeld en verstrekt. Denk daarbij aan het “basisinkomen”. Voor iedereen net genoeg om te eten mits je in de pas loopt en hard werkt. Het zal dan ook, gezien de huidige inflatie en crisis(sen) zeker niet omhoog gaan maar vooral omlaag. Denk bij een “basisinkomen” aan de AOW. Onlangs losgekoppeld van het minimum loon en de komende jaren onderhevig aan fiks koopkrachtverlies.


Geen honger betekent voor de Globalistische Elite vrijwel zeker genetisch gemanipuleerd voedsel, zowel plantaardig als dierlijk. Je malse biefstuk of speklapje zal verruild moeten worden voor sprinkhanen en geïmporteerd sojavoedsel. Onze eigen landbouw zal beperkt worden tot een paar kleine gecontroleerde activiteiten voor export. De voedselmarkt moet internationaal zijn en een land dat zichzelf kan bedruipen zal de landbouw en daarmee de eigen voedselvoorziening moeten afbreken.


Onze “gezondheid” wordt voortaan globaal aangestuurd door de WHO (VN) en de door hen aangestelde NGO’s. Op dit moment tekenen bijna alle overheden overeenkomsten met de WHO die nagenoeg alle soevereiniteit teniet gaan doen. Medicijnen zijn alleen nog toegestaan als de WHO ze goedkeurt en eeuwenoude alternatieve geneeswijzen zullen in de ban worden gedaan of verboden. De WHO bepaald of en wanneer de wereldburger gevaccineerd moet worden en waartegen.


Met de kwaliteit van het onderwijs wordt voornamelijk de inhoud van het onderwijs bedoeld. Door de Globale Elite aangesteld NGO’s zullen lesmateriaal aanleveren wat over de gehele wereld aangereikt moet worden aan onze kinderen. Ouders hebben daarop geen enkele inspraak. Onze kinderen worden geïndoctrineerd met WOKE om de discussie uit de wereld te halen. Met ClimateChange nonsens om ze een schuldgevoel aan te praten wat ze door moeten geven aan ouders en grootouders.


Met Gender Gelijkheid wordt vooral identiteit verwarring bedoeld. Kinderen moeten in de toekomst vooral genderloos opgroeien, als eenheidsworst, volgzaam. We kennen allemaal de “genderloze” beelden uit de communistische Sovjet Republiek en het China van Mao. Daarbij is man/vrouw/gezin de hoeksteen van onze samenleving, al eeuwenlang. Haal deze zekerheden weg bij kinderen en ze zullen makkelijk een kleurloze, genderloze, communistische samenleving accepteren.


Water moet na voedsel onder controle van de Globalistische Elite komen als ultiem controlemiddel van de mens. Je kunt weken zonder voedsel maar slechts enkele dagen zonder schoon water. Door water niet alleen te belasten maar vervolgens van daaruit ook te rantsoeneren is er een ultiem controlemiddel ontstaan waarmee elk mens in uren bij te sturen is. Het controleren van water stopt niet bij drinkwater alleen. Ook waterwegen, bronnen en zelfs regenwater zal streng gecontroleerd worden.


De SDG’s bestaan al een paar jaar en ik moet zeggen: het doel van betaalbare energie wil nog niet echt lukken, volgens mij. Het doel lijkt vooral onbetaalbare energie om wederom de massa te kunnen controleren. Ook de afhankelijkheid van energie zal gaan toenemen. Denk daarbij aan verplichte elektronische apparaten om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Op die manier zul je verlicht blijven energie af te nemen voor de prijs die de globalisten hiervoor bepalen.


Werk en economische groei is slechts nodig om de enorme inflatie te verbergen. Ons is al decennia lang wijsgemaakt dat onze economie moet groeien maar dat is een fabeltje. Een stabiele constante economie functioneert prima als overheden en banken niet constant hun “tekorten” goed maken met het bijmaken van geld. We moeten van het idee af dat inflatie normaal is. Inflatie is NIET NORMAAL en gecreëerd door oplichters en dieven. Er is een totaal gebrek aan moreel besef bij de steenrijke elite.


Innovatie van infrastructuur heeft alles te maken met de vrijheid van ons vervoer en verplaatsing. Tezamen met doelstelling 11 zal het ons uiteindelijk nagenoeg onmogelijk worden gemaakt om te verplaatsen zonder toestemming van onze “leiders”. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld al veel moeilijker om te protesteren of te demonstreren. Ook de industrie zal aan banden gaan. Onze leiders bepalen wat en voor welke prijs er geproduceerd wordt. De vrijheid van ondernemen gaat verloren.


Ongelijkheid beperken lijkt een mooi streven maar heeft weinig te maken met antidiscriminatie of feminisme. Het gaat veel meer om het elimineren van de individualiteit van de burger. Het eigen ego moet uit de mens en de burger moet vooral ondergeschikt zijn aan de massa. Dat is ongeveer de definitie van communisme. Weliswaar in een modern jasje maar niet minder efficiënt. Je eigen belang, je ego, moet worden geëlimineerd ten gunste van de grote massa maar vooral ten dienste van ons leiderschap.


Al lichtjes aangehaald bij doelstelling 9 is dit een van de meest duidelijke doelstellingen van de globalistische elite. De massa dient gecompartimenteerd te worden in duidelijk afgebakende gebieden of wijken. De grenzen daartussen zullen helder zijn en de regels om die grenzen te mogen overschrijden bewaakt door een Social Credit System. Top-down wordt bepaalt wie mag verplaatsen en wanneer en hoe. Vroeger noemde men dit Ghetto’s maar tegenwoordig noemt men het een 15 minute city.


Als uitbreiding op de beperkingen en regelgeving die al voortvloeien uit doelstelling 2 zullen onze leiders consumptie en productie aan strenge maatregelen onderhevig maken. Het zelf verbouwen of produceren van voedsel zal verder aan banden worden gelegd en de mogelijkheid om zelfstandig te overleven verder worden ingeperkt. De doelstelling hiervan is overduidelijk: Onze leiders hebben geen behoefte aan zelfstandig denkende mensen die overleven zonder de massa.


Met Klimaat Actie wordt natuurlijk vooral de constante druk op de burger bedoelt om zich schuldig te voelen. Alles wat er gebeurt is onze eigen schuld. Natuurrampen, honger en crisis zijn het gevolg van de stupiditeit van de mensheid, tenminste, dat moeten wij geloven. Op die manier zijn wij kneedbaar voor allerlei maatregelen en kunnen de steenrijke elite hun handen in onschuld wassen. Het is allemaal onze verantwoordelijkheid en dat schuldgevoel moet er in geramd worden.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er met (14) “leven onder water” en (15) “leven op land” wordt bedoeld door de VN maar dat geeft mij de ruimte om 2 hele duidelijke globalistische doelen die men er niet openlijk bij heeft gezet te benoemen:


De massa moet nog veel meer onder toezicht komen en worden gehouden. Camera’s, toegangspoortjes, hekken en andere afscheidingen bewaakt door electronische toegangsbewijzen, RFID sleutels en uiteindelijk het aan alles gekoppelde Sociaal Krediet Systeem. Ons leven gaat verder in een maatschappij waarin ALLEEN GEOORLOOFD IS WAT WORDT TOEGESTAAN. De basisbeginselen, zoals grondwettelijk vastgelegd en opgenomen in de verklaring voor de rechten van de mens, zijn definitief verleden tijd.


Ons geld en alle geldstromen moeten (kunnen) worden gecontroleerd door onze leiders. Niet alleen wie het krijgt en waarvoor maar zelfs daarna, als je het verdient of verworven hebt. Zelfs het geld in je bezit, op je rekening, kan worden aangepast waarvoor en aan wie je het mag uitgeven. Je hebt niet langer het beschikkingsrecht over je geld maar bent overgeleverd aan de nukken van onze leiders. Tevens zal alle anonimiteit in geldstromen moeten worden uitgebannen.


De laatste 2 doelstellingen zijn, naar mijn mening, het meest doorzichtig, brutaal en achterbaks. Doelstelling 16 begint nota bene met “VREDE” maar de “sterke organisaties” (zoals NAVO) die men in dezelfde regel noemt hebben natuurlijk NIETS met vrede te maken. Ook met “gerechtigheid” bedoelt men uiteraard een eigen redenering om weer een oorlog te starten, ergens op de wereld, ten behoeve van eigen oorlogsindustrie en/of imperialisme. Met VREDE of GERECHTIGHEID heeft dit punt NIETS te maken.


Met het “partnerschap” om al deze doelen te bereiken bedoelt men uiteraard een totale globalistische samenwerking met als ultieme doel een wereldregering. Liefst bestaande uit ongekozen steenrijke elite (Oligarchen) die allerlei NGO’s het vuile werk laten doen. Een paar trekpopjes zullen het gezicht van deze regering vormen en dankbaar deze taak vervullen en waarschijnlijk zal men een kleine illusie van democratie laten bestaan. Maar van eigen inbreng van de burger is geen sprake meer.


You’ll own nothing. And you’ll be happy. Dat is de slogan. Ik zal hem vrij vertalen naar het Nederlands:

Ze nemen je alles af en je moet blijven lachen.

Dat is de vertaling die ik zie, lees en begrijp. Alle 17 punten worden gepresenteerd ten behoeve van een “betere wereld” maar men vergeet erbij te vermelden voor WIE deze wereld beter gaat worden.

Voor jou? Voor mij?

Nog nooit, in de geschiedenis van de mensheid, hebben ongekozen leiders het beste voor gehad met de burger. Als we het laten gebeuren, trekken wij aan het kortste eind.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

DOWNLOAD DIT BLOG ALS PDF BESTAND

Dit bericht is geplaatst in ClimateChange, Corona, Oekraïne, Vrijheid met de tags , , , , . Bookmark de permalink.