Disclaimer

MEDIAVRIJHEID.NL e.a. (zie onder) zijn domeinen van de 1% Foundation en berichtgeving, meningen en reacties vallen onder de verantwoordelijkheid van de 1% Foundation. Indien u foutieve, onvolledige, kwetsende en/of anders aanstootgevende berichten leest kunt u dit melden aan de 1% Foundation. Noem daarbij altijd om welk bericht het gaat en wat de passages zijn waar u problemen mee heeft. De 1% Foundation hecht veel waarde aan de vrijheid van meningsuiting maar gelooft ook in de passage van artikel 7 van de grondwet “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet“. Mocht u passages aantreffen die, volgens uw inzichten, in strijd zijn met huidige wet- en regelgeving dan zullen wij dit, op eerste verzoek, ten alle tijden toetsen en zo nodig aanpassen.

Hoewel de meeste artikelen geschreven worden door Joseph Raaijmakers maakt dit blog ook gebruik van zogenaamde gastbloggers. Let hierop indien u een opmerking of klacht heeft over een artikel.

  • MEDIAVRIJHEID.BE
  • MEDIAVRIJHEID.COM
  • MEDIAVRIJHEID.EU
  • MEDIAVRIJHEID.NL
  • MEDIABOOS.NL
  • 6000000.NL
  • PLANDEMICSERIES.EU
  • PLANDEMICSERIES.NL