Code van Neurenberg

Ik heb het al eens meer gezegd: als je denkt dat het niet gekker kan wordt het nog gekker. Ik haalde het in mijn vorige blog al even aan maar vind dat er een separaat stuk over geschreven moet worden.

Afgelopen woensdag zei Ursula von der Leyen, Voorzitter van de Europese commissie, tegen de pers dat ze voorstander is van de afschaffing van de Code van Neurenberg.

Dat is nogal wat. Dit is een zeer ernstige opmerking. We hebben het al maanden lang over de vergelijking met de 2e wereldoorlog. Het zou NOT DONE zijn om de holocaust aan te halen in vergelijking met de huidige situatie. Het onmenselijke leed dat de joden is aangedaan zou daarmee gebagatelliseerd worden. Het is niet te vergelijken, zo laat men weten. Maar de Voorzitter van de Europese Unie bagatelliseert nu zelf het onmenselijke leed dat slachtoffers is aangedaan door de nazi’s. Het leed wat o.a. door de Engel des Doods Joseph Mengele maar ook door andere zogenaamde genetische onderzoekers van de nazi’s werd aangedaan door de medische experimenten die ze uitvoerden.

NOOIT MEER zeiden we, na de 2e wereldoorlog; NOOIT MEER. En daarom werden de Neurenbergse processen gehouden. (Tegenwoordig wordt het Tribunaal van Neurenberg algemeen beschouwd als belangrijk beginpunt van het internationaal strafrecht.) Artsen als Karl Brandt werden veroordeeld en op 2 juni 1948 ter dood gebracht voor hun misdaden tegen de menselijkheid. Maar belangrijker: uit de processen kwam de Code van Neurenberg voort. Afspraken waarmee we kunnen voorkomen dat het ooit nog eens gebeurd. Want dat is wat we wilden: NOOIT MEER! En dat is ook wat we willen, naar ik aanneem: NOOIT MEER!

Maar nu hebben we hier een Duits politica. Zij bekleed de belangrijkste positie in de Europese Unie. Zij is van mening dat we deze afspraken maar weg moeten gooien. Dat we de geschiedenis maar moeten wissen. Dat we de deur maar weer open moeten zetten voor medische experimenten in strijd met basale rechten van de mens. De Code van Neurenberg zit haar blijkbaar in de weg, bij de uitvoering van haar plannen. Zegt dat iets over de plannen? Of zegt dat ALLES over deze plannen? Niet vergelijken met het derde rijk! Vooral NIET DOEN. Want dan zien jullie wat we van plan zijn ……

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona, Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Het andere nieuws

Het nieuws rondom corona begint werkelijk lachwekkende vormen aan te nemen en ik kan me niet langer meer voorstellen dat een weldenkend mens hier niet doorheen prikt. De “omnicron-variant” lijkt dezelfde symptomen te hebben als de bijwerkingen van het spuitje. Een complete haven wordt gesloten omdat men één positieve PCR-test, die men steevast “besmetting” blijft noemen, heeft gevonden. Inmiddels zijn de IC-bedden verder terug gelopen, zogenaamd door ziekmeldingen van personeel, en men kijkt er naar en doet niets. Miljoenen, nee miljarden, worden uitgegeven om zogenaamd “de zorg te ontlasten” en niks daarvan komt werkelijk bij de zorg terecht. Als klap op de vuurpijl stelde deze week EU voorzitter Ursula van der Leyen ijskoud voor om de Code van Neurenberg maar af te schaffen. Maar we mogen NIET vergelijken met de Nazi’s!!!

We kunnen zo nog wel even doorgaan maar het is duidelijk. Ondanks dat alles erop wijst dat er niets speciaals aan de hand is gaan de maatregelen gewoon door en worden vele zelfs aangescherpt. Vooral het Social Credit System, steevast nog altijd “coronapaspoort” genoemd alsof het iets met volksgezondheid te maken heeft, maakt zijn opmars en de grote massa werkt mee. Ondanks dat deze week weer uitkwam dat ING je medische gegevens inkijkt via dit systeem lijkt de meerderheid van de burgers nog altijd niet het bedrog te zien.

Het WAAROM wordt echter steeds zichtbaarder. De voedselprijzen stijgen, ten gevolge van de enorme inflatie, en de financiële wereld is in rep en roer. Voormalige kopstukken, zoals Willem Middelkoop, die tot voor kort nog een graag geziene gast was op de RTL-Z, is verdwenen van de buis en inmiddels veelal betiteld als een complotdenker. Vele economen waarschuwen voor een komende crisis, groter als 2008 en meer in de orde van grote van de krach van 1929, maar de Main Stream Media zwijgt.

Voor mij is het inmiddels duidelijk: corona is een hoax, bedoeld om de crisis te bedekken en later als zondebok te dienen voor de komende krach. Want de crisis is onvermijdelijk, daar zijn alle financiële specialisten het over eens. De injecties zijn bedoeld om het Social Credit System er doorheen te drukken en “Collateral Damage” wordt als bijkomend voordeel gezien door de depopulatie voorstanders.

Ik kijk steeds meer naar het financiële nieuws. Daar vind je de antwoorden op de “waarom” vragen. Zoals deze: ECB waarschuwt voor correctie vastgoedprijzen en beurzen. Elke econoom kan je vertellen dat deze correctie door de ECB vrijwel zeker een startschot is voor een crisis. En deze keer komen we er niet vanaf met banken-reddende acties van onze overheden.

Alles komt bij elkaar: Op YouTube verschijnt met enige regelmaat een spotje over de veiligheid van onze banken. Uw spaartegoeden zijn gegarandeerd tot 100.000 euro. Niet alleen is dat een oude wet maar het is vooral heel misleidend. Wat is een garantie van honderdduizend waard ten tijde van hyperinflatie? Het past in het beleid. Wellicht hadden die frauduleuze banken al in 2008 moeten klappen. Het had de overheid en de belastingbetaler vele miljarden gescheeld. “Too big to fail” noemde men het toen en alles op alles werd gezet om de misdadigers en hun banken te redden. Geen vervolging of veroordeling (op een enkele Ijslandse bankier na) en geen maatregelen om herhaling te voorkomen. De banken gingen gewoon verder waar ze gebleven waren, “business as usual”, voorwaarts naar de afgrond.

Het andere nieuws, zoals ik deze blog heb genoemd, is het financiële nieuws. En laat je niet voor de gek houden met intelligent klinkende praatjes. Interessant doende zelfbenoemde experts die het “te moeilijk” vinden voor de burger; “die begrijpt dat toch niet“. Het is redelijk simpel: het huidige financiële systeem, gebaseerd op geldcreatie door commerciële banken en inflatie, is gedoemd ten onder te gaan. Niet “of” is de vraag maar “wanneer“. En als het zover is dan wijst men corona als de grote boosdoener aan, is de burger monddood gemaakt door een Social Credit System en zullen de politici weer hand-in-hand staan met de banken om “onze mooie wereld” te redden, met ons eigen (belasting)geld.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Vergelijken met de oorlog

Telkens komt het terug: je mag de huidige situatie niet vergelijken met de oorlog; met de onderdrukking van de nazi’s; met het ongelooflijk leed dat joden, zigeuners en gehandicapten is aangedaan. Zelfs in onze Tweede Kamer, het “huis van de democratie” wordt het openlijk onderdrukt. Maar waarom niet? Vergelijken is prima. Gelijkstellen is niet goed, dat lijkt me duidelijk, maar vergelijken is toch alleen maar goed voor ons zelfbewustzijn en om te begrijpen wat er gaande is. Ik ga NIET gelijkstellen. Maar ik ga wel even vergelijken: wat is totaal anders en wat lijkt op elkaar:

Eerst wat er totaal anders is:

 • Ondanks dat het een 2e wereldoorlog werd genoemd vond het niet op de gehele wereld plaats. Dat is een duidelijk verschil met de huidige situatie want die is werkelijk GLOBAAL. Het heeft impact op ELK LAND in de wereld.
 • De wapens zijn duidelijk anders. Waar in 1940 de nazi’s met tanks over onze grenzen rolden, schietend op onze soldaten en bommen gooiden op onze steden en burgers is het nu niet zo duidelijk. De wapens zijn nu een onzichtbare ziektekiem en worden we vooral bestookt door de media. Maar is de angst anders?
 • Sommige landen wisten de oprukkende nazi’s en jappen tot staan te brengen en ontkwamen aan bezetting en de terreur die daar het gevolg van was. Nu “ontsnapt” geen enkel land. Het stopt niet bij het verdedigen van landsgrenzen. De propaganda is door de wereldwijde media en internet niet gehouden aan grenzen van autonome landen of staten.
 • De doden waren veel duidelijker. Een lijk met een kogel door zijn hoofd laat niets te raden over. Nu is dat veel onduidelijker. De officiële lijst met Covid-19 slachtoffers zijn gestorven MET corona, ongeacht onderliggend lijden. De vermeende vaccinatieslachtoffers zijn zeer twijfelachtig. Het kan van alles geweest zijn. De claim moet maar bewezen worden.
 • In de oorlogsjaren was er een duidelijke oversterfte. Dat is nu niet het geval.

Wat lijkt er wel op elkaar:

 • Bij aanvang van de 2e wereldoorlog wisten verreweg de meeste burgers, in bezet gebied maar ook in Duitsland, niet zoveel van wat er aan de hand was en wat er zou komen. Zelfs toen er mensen werden gedeporteerd had de grote meerderheid geen idee van de gruwelen die er speelden in de kampen. De grote massa had geen idee van de werkelijke duivelse plannen van de nazi’s. Na 1945 spraken vele Duitsers dan ook de woorden: “Ich habe es nicht gewust“. Dat kwam vooral omdat het een normaal mens zijn voorstellingsvermogen te boven gaat. Niemand kon geloven dat medemensen tot zoiets in staat waren.
 • De nazi’s waren meesters in propaganda. De berichtgeving was zo hypnotisch dat het een complete massapsychose tot gevolg had. Er waren werkelijk maar heel weinig mensen die zagen dat het totaal verkeerd dreigde te gaan; en ja, zo ook in Nederland. Buiten enkele honderdduizenden NSB’ers en een paar honderd verzetsstrijders ging de grote meerderheid van de burgers over tot de orde van de dag en probeerden er iets van te maken. De grote massa hield zich aan de regels en voerden die zelfs uit terwijl ze wisten dat het niet klopte.
 • De nazi’s wilden de gehele wereld overheersen. De globalisten van nu hebben hetzelfde doel: één technocratische wereldregering omringd door niet democratische NGO’s. Toegegeven, de manier waarop is heel anders maar de doelstelling is vergelijkbaar.
 • De nazi’s waren overtuigd van zichzelf. Ze geloofden er heilig in dat ze het beste deden voor ons. Dat ze een wereld creëerden die beter zou worden. En het doel heiligde de middelen. Zie je geen gelijkenis?
 • De nazi’s controleerde de gehele media, ook de Nederlandstalige (denk aan de Telegraaf). Er waren maar een paar krantjes, met een minimale verspreiding, die een ander geluid lieten horen en deze werden door de nazi’s maximaal opgespoord en bestreden.
 • Voor de gruwelijke holocaust überhaupt kon plaatsvinden werden eerst de mensen in “groepen” verdeeld. Zo werd, door Nederlandse ambtenaren, zeer zorgvuldig bij de burgerlijke stand etnische afkomst en geloof geregistreerd. Hierdoor werd het de nazi’s heel makkelijk gemaakt toen zij hun duivelse plannen ten uitvoer brachten.

Denk hier eens over na:

In de eerste wereldoorlog, van 1914 tot 1918, vielen er honderdduizenden slachtoffers in de loopgraven. Aan beide zijden constateerde men al snel dat er daar meer doden vielen aan ziektes dan aan oorlogsgeweld, inclusief gruwelijke gifgassen. Daarop ging men in grote getale vaccineren. Sommige soldaten kregen wel 6 spuiten per jaar.

Aan het einde van de oorlog, toen al deze soldaten naar huis gingen, brak de grootste pandemie van onze moderne geschiedenis uit. Deze epidemie koste, naar schatting, 17 tot 100 miljoen mensen het leven. Er zijn, nog steeds, wetenschappers die stellig beweren dat de Spaanse Griep in 1918 geen pandemie was maar een vaccinatieramp. Dat het een gevolg was van het ongecontroleerd injecteren van miljoenen soldaten waardoor hun immuunsysteem totaal van slag raakte. In iedere geval vind ik het tijdstip meer dan een toeval en is daardoor de claim zeer geloofwaardig.

100 miljoen doden. Sorry dat ik de vergelijking toch maak maar ik vind, puur de getallen, in schril contrast staan tot de 7 miljoen joodse medemensen. Het vreemde is dat de werkelijke toedracht van de grootste pandemie aller tijden al meer als een eeuw zorgvuldig onderdrukt wordt en we elke dag herinnerd worden aan de holocaust. Ik denk dat we ons beide heel goed moeten herinneren en ervan moeten leren. En dat heeft NIETS met ontkenning of bagatellisering van de holocaust te maken.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Het parlement van onbenullen

Het wordt met de dag gekker. Het partijkartel blokkeert alles wat er aan gebracht wordt en de manier waarop maakt niet meer uit. Zelfs als je dat doet met totale onbenul zoals dhr. Sneller van D66. Ongeremd door enig verstand van zaken sloeg hij de plank volledig mis. Het budget van Justitie en Veiligheid staat ter discussie en terecht merkt Gideon van Meijeren op dat er het een en ander scheelt aan dat departement.

Justitie moet onze democratie beschermen. Zo staat het ook op hun website: “Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.“. Gideon opent daarmee zijn betoog en dat was wel eens keer nodig want onze Minister is vergeten dat hij werkt vóór de burgers en de burgers niet voor hem.

Maar dan volgt een interessante serie van interrupties aangevoerd door de voorzitter zelf die ook duidelijk vooringenomenheid tentoonspreid. Werkelijk walgelijk om naar te kijken. Een van de weinige Kamerleden die nog voor de burger op komt moet met alle middelen de mond gesnoerd worden.

Maar dhr. Sneller (D66) spande de kroon: “Als dhr. van Meijeren het meent dan gaat maar aangifte doen en niet hier de zaal inslingeren want hij weet dat hij niet op de stoel van de rechter kan zitten.“.

Nogmaals TOTAAL ONGEREMD DOOR ENIG VERSTAND VAN ZAKEN. Nou, heer Sneller; dan zal ik, NUKUBU, het u maar even uitleggen:

Ik ben het met Gideon eens dat hier sprake is van misdadig gedrag. Maar indien (gewezen) ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal dit doen in de uitvoering van hun ambt dan is een aangifte hiertegen niet mogelijk bij de politie of is het in ieder geval zinloos.

In de grondwet staat namelijk letterlijk: “De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.” (Artikel 119).

Aangezien we allemaal weten dat onze Koning zich hiermee niet gaat bemoeien is DE ENIGE WEG om dit de Tweede Kamer “in te slingeren, in de hoop dat deze parlementariërs eens een keer opdracht tot vervolging zullen geven. Dit heb ik geleerd uit eigen ervaring. Maar zoals ik begin 2015 al opmerkte: “Ja, puur formeel KAN de tweede kamer hier opdracht toe geven maar volgens rechtspraak.nl is een dergelijke opdracht nog nooit verstrekt ( bron hogeraad.nl ). NOG NOOIT! En de grondwet, die onze rechten moet beschermen, bestaat ruim 200 jaar.
<sarcasme aan> Zouden we in die 200 jaar nog nooit een minister hebben gehad die over de streep is gegaan? <sarcasme uit>. “.

Ook dhr. Azarkan (Denk) meent nog een onbenullig duitje in het zakje te moeten doen. Hij steunt (uiteraard) de voorzitter en spreekt dan de onbegrijpelijke woorden: “Dhr. van Meijeren weet donders goed wat trias politica is en het is niet aan een Kamerlid om te bepalen wie verdachte is.“. JA, DAT IS HET DUS WEL MIJNHEER AZARKAN: ART. 119 GRONDWET!.

Maar ja, als Gideon, die WEL over de nodige kennis beschikt, dat even wil uitleggen aan zijn ambtgenoot wordt hij de mond gesnoerd door de VOORZITTER. Het cirkeltje is weer rond.

Dit is onze parlementaire democratie. Dit zijn “onze vertegenwoordigers”.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

This Pivotal Moment – Deel 1

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen