MassaPsychose

Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Privacy voor overheid, niet voor burger

De laatste jaren geeft onze overheid steeds minder prijs over haar eigen beweegredenen voor beleid en wil steeds meer over haar burgers weten. De balans is volledig weg. Hoe goed bedoelde “privacy-wetgeving” volledig naar de verkeerde kant is doorgeslagen.

Ik maak het bijna dagelijks mee: Onze overheid of een daarvoor werkende instantie weigert informatie vrij te geven op grond van “privacy-wetgeving”.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan dossiers bij het UWV van cliënten. Een overgroot deel van de documenten wordt niet prijs gegeven omdat er (zogenaamd) namen van ambtenaren op staan. “Afbreukrisico” wordt het ook vaak genoemd.

In een klachtenprocedure werd er zelfs een proces-verbaal van de Marechaussee niet (volledig) verstrekt omdat er namen van ambtenaren in stonden.

Steeds moet ik aanhoren dat ik, of mijn cliënten, bepaalde informatie, waarop we wettelijk recht hebben, niet krijgen omdat de “privacy” van derden (meestal ambtenaren) daardoor wordt geschonden. Soms krijg je documenten wel maar dan is een groot gedeelte onleesbaar gemaakt en niet alleen de namen.

Steeds vaker worden ook documenten, waarop onze overheid haar beleid baseert, als confidentieel aangemerkt en dus krijgt de burger de inhoud niet onder ogen. Ik zal een voorbeeld aanhalen uit mijn eigen praktijk:

In een zaak voor de bestuursrechter over de afgifte van een vergunning door de gemeente voor een evenement aan een motorclub werd de vergunning afgewezen op grond van een negatief advies door de politie. Dit advies van politie aan gemeente was natuurlijk geheim (confidentieel).

©2012 Politie Oost Brabant. De Inhoud van dit document is confidentieel en leent zich niet voor enige vorm van openbaarmaking op grond van het feit dat dit document bestemd is voor intern beraad binnen overheidsorganen, zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Artikel 7 lid 1 en 2 WPG (geheimhoudingsplicht) zijn expliciet van toepassing op dit document.

Echter, door een secretarieel foutje, kregen wij dit document wel in handen. Dit veranderde de gehele zaak. In het document stond namelijk NIETS belastend of bezwarend. In tegendeel, het was over het geheel een behoorlijk positieve rapportage van de politie over een lokale motorclub:
Uit voorgaande edities van dit evenement blijkt dat deze zonder noemenswaardige (openbare orde) incidenten zijn verlopen.
De bezoekers van het evenement zijn bezoekers van dezelfde doelgroep en komen met hetzelfde doel en/of belang naar het evenement, waardoor het risico op ordeverstoring tijdens dit evenement en/of op de locatie van het evenement dan ook op laag wordt ingeschat.

Ergo: Een wettelijk legitieme reden (verstoring openbare orde) om een vergunning te weigeren was niet aanwezig. De politie besluit echter het advies met de woorden:
Maatschappelijke relevantie
In de eerder aangehaalde brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 maart 2012 wordt aangegeven dat het uitgangspunt is dat aan deze clubs geen podium wordt geboden, zoals bijvoorbeeld te voorzien in een gunstige locatie voor een clubhuis en/of het toestaan/faciliteren van evenementen.
Advies
Op basis van het bovenstaande geeft de politie een negatief advies met betrekking tot het verlenen van de benodigde vergunning voor dit evenement.

Aldus een klassiek (maar geheim) een-tweetje van onze overheid. Overheid geeft instructie niet te faciliteren op grond waarvan de politie een negatief advies uitbrengt. De gemeente “verschuilt” zich vervolgens achter de politie en wijst de vergunning af met de woorden “Gelet op het bovenstaande acht ik het risico op (grootschalige) ordeverstoringen aannemelijk en te groot om het evenement te vergunnen.” puur op basis van een “negatief advies” van politie. Gezien de inhoud van het “advies” kun je echter gerust stellen dat de gemeente jokt voor de rechtbank.

Gelukkig prikte deze rechter er doorheen en, mede dankzij het document dat wij overlegden, beval de gemeente de vergunning te verstrekken. Hierdoor is overigens dit document onderdeel geworden van een openbare rechtszaak en niet langer confidentieel zodat ik er hier gewoon uit kan citeren.

Zomaar een voorbeeld uit de praktijk maar wel een heel typerend voorbeeld. Op deze wijze worden, voor de rechter, vele zaken afgetikt door onze overheid. OOK zaken die te maken hebben met het huidige “cojona-beleid”. Legio documenten / adviezen / communicatie tussen OMT en Kabinet zijn als “confidentieel” aangemerkt en zo aan het oog van de burger onttrokken. Zelfs in de rechtbank.

Tot zover het feit dat onze overheid steeds meer voor ons verborgen houdt; steeds meer onder de pet houdt; steeds geheimzinniger wordt.

Diezelfde overheid wil echter steeds meer over haar burgers weten. De zogenaamde “privacy-wetgeving” is in de meeste gevallen helemaal niet van toepassing op deze overheid. Denk daarbij aan de politie die nagenoeg ALLES kan en mag registreren over haar burgers volgens de uitzonderingen in de politiewet.

Denk daarbij ook aan het Elektronisch Patiëntendossier dat er tijdens deze “cojona-crisis” even snel en geruisloos doorheen is gedrukt en eveneens voor de overheid inzichtelijk is gemaakt. Als je daarbij optelt dat overheden alles samen delen als het ze uitkomt en zo’n beetje alles is bij elke overheid bekend over je. Denk hierbij weer aan het delen van gegevens met de belastingdienst puur en alleen omdat die een langere bewaartermijn mogen hanteren.

Ook is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 of, zoals we die uit de media kennen de “Sleepwet“, een schoolvoorbeeld van hoe onze overheid met haar burgers om wil gaan.

Daarbij wordt nagenoeg alles wat de overheid of zelfs een individuele ambtenaar beweerd als “waarheid” aangemerkt en de burger wordt behandeld als een potentiële oplichter of zelfs mogelijke misdadiger. Ook weer zo’n voorbeeldje uit de praktijk: terwijl ons publieke domein zo’n beetje helemaal is gedekt door camera’s werden mijn camera beelden van mijn voordeur in een klachtenprocedure tegen een politie-agent bijna als “illegaal” aangemerkt, ongeacht wat deze aan het licht brachten namelijk meerdere leugens van een agent.

Ook registreert onze overheid veel meer over ons als wettelijk geoorloofd of noodzakelijk is. Dit maak ik ook bijna dagelijks mee in de praktijk. Als je dan vraagt HOE ze een en ander weten volgt vaak gestamel en gemompel. Ik heb het idee dat vele ambtenaren het goed weten en misschien zelfs afkeuren.

Denk er aan dat ook het “CoronaPaspoort” vanuit deze gedachte is ontworpen

KENNIS IS MACHT!

Dat is een oud spreekwoord en wordt door onze overheid goed begrepen. Onze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen ons niet meer en de ambtenaren werken niet langer voor ons. In plaats daarvan dienen wij, de burgers, te gaan zitten en pootjes te geven. Zo is onze rechtstaat niet ontworpen en/of bedoeld.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Desinformatie, nepnieuws of censuur

De discussie over desinformatie of populair gezegd “nepnieuws” of “fake news” is in volle gang. Rechtszaken, debatten in de Tweede Kamer, klachten voor de Raad van de Journalistiek, etc, etc.

Een aantal keren is nu, vanuit overheid en Main Stream Media de definitie van “desinformatie” uitgesproken en dat baart mij ernstig zorgen. Volgens hen is desinformatie “informatie die niet in lijn is met die van de overheid”. Dat is nogal een stevig statement.

Onze overheid zet in op bestrijding van desinformatie. Dat is inmiddels algemeen bekend. Niet alleen worden alternatieve media geridiculiseerd maar vaak ook zelfs door de sterke arm der wet benaderd ( denk hierbij aan het politie bezoek aan Flavio Pasquino). Ook werd bijvoorbeeld Robert Jensen een tijdlang gevolg door een team van militairen aangestuurd door de MIVD. Onze overheid probeert dus actief om dit zogenaamde “nepnieuws” in te dammen.

Maar als je deze bij elkaar optelt begint het zeer zorgelijk te worden: onze overheid bestrijdt dus, onverdekt en openlijk, berichtgeving die niet in lijn is met de mening van diezelfde overheid. Dat is zo’n beetje de DEFINITIE van CENSUUR!

Ik vond de volgende flowchart en vind het de moeite waard deze hier te plaatsen:

Eigenlijk allemaal legitieme checks en aan te bevelen om deze op te volgen m.u.v. de laatste. De zogenaamde “fact-check-websites” hebben ook een agenda en worden sterk beïnvloed waardoor deze heel vaak totaal onbetrouwbaar worden.

Ik wil er echter nog een paar aan toe voegen:

Gebruik DuckDuckGo in plaats van Google. Inmiddels is algemeen bekend dat Google de zoekopdrachten manipuleert. Vaak om commerciële redenen maar ook actief om politieke en publieke opinie te beïnvloeden. Probeer het gewoon eens zelf uit: typ dezelfde zoekterm in Google en dan in DuckDuckGo in. Check de resultaten. Je zult verstelt staan.

Beperk je niet alleen tot Youtube maar onderzoek alternatieven. Ik weet dat Youtube verreweg de grootste is en dat de software op TV’s, telefoons en andere android apparaten lekker makkelijk is. Maar ook Youtube is van Google en dezelfde methodieken en zelfs censuur worden daar toegepast. Dit heeft al tot diverse rechtszaken geleid. Er zijn vele alternatieven zoals Bitchute, LBRY / Odysee en Rumble.

Probeer het belang te achterhalen van de auteur of de bron, zowel financieel als anders. Heel vaak hebben bronnen een belang of staan onder sterke invloed van belanghebbenden. Deze methode wordt fantastisch toegepast door bijvoorbeeld “Follow the Money“.

Zo kwam ik er achter dat bijvoorbeeld onze eigen RIVM grote bedragen ontvangt van de Bill & Melinda Gates Foundation. Hoewel Bill Gates zich graag voordoet als een belangeloze filantroop is inmiddels algemeen bekend dat hij heel veel geld geïnvesteerd heeft in de farmaceutische industrie. Hij geeft dat ook zelf toe in interviews. Hoe kun je de adviezen van deze man nog onafhankelijk noemen?

Ook bijvoorbeeld Ab Osterhaus en Marion Koopmans hebben financiële belangen in de farma.

Ik kan jullie met een gerust hart mededelen: Ik heb geen enkel financieel of ander belang bij mijn blogs. Het kost me zelfs best een flinke duit aangezien ik technisch volledig onafhankelijk ben van derden en er niemand, zonder gerechtelijk bevel, mijn bijdragen kan censureren.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Desinformatie, nepnieuws of censuur

Leugens over Corona duren voort

Eind vorig jaar schreef ik mijn blog “10 leugens omtrent CORONA“. Inmiddels zijn we 8 maanden verder en ALLE 10 leugens zijn nog altijd actueel. Wellicht is het tijd om eens een aantal van deze 10 leugens te evalueren en er een paar bij te zetten:

2. Mortaliteitscijfer is 3,4% : Inmiddels kun je op de website van de NIH zelf vinden: “the available evidence suggests average global IFR of ~0.15%“. Dit is de officiële website van de overheid van de VS (.gov) waar officiële medische aankondigingen worden gedaan. Lijkt me geen twijfel meer over mogelijk. Het IFR is NIET afwijkend van de seizoensgebonden griep.

3. Het SARS-COV2 virus veroorzaakt COVID-19 en 4. Het SARS-COV2 virus is geïsoleerd en gefotografeerd : Hierover kunnen we inmiddels heel kort zijn: In april 2021 is er een beloning van € 1.000.000 uitgeloofd voor de wetenschapper die het COVID-19 virus isoleert. Tot op de dag van vandaag is deze beloning niet geclaimd. Ook hier lijkt me, na ruim 1,5 jaar, geen twijfel meer: HET SARS-COV2 VIRUS BESTAAT NIET! Ergo: het is onmogelijk de Postulaten van Koch uit te voeren. De leugens duren voort …

Leugens 5, 6 en 7, allen omtrent de PCR test: Maanden hebben we moeten wachten op de beoordeling van de retractionpaper t.a.v. van de PCR-test. Dit in tegenstelling tot de 3 dagen die de PCR-test nodig had voor validatie. Uiteindelijk kwam de
Eurosurveillance met hun antwoord. De retractionpaper was afgewezen. Maar er werden, zoals gebruikelijk is, geen redenen genoemd of zelfs maar de namen van de wetenschappers die deze retractionpaper hadden gereviewd. Allemaal heel bijzonder en vooral niet gebruikelijk, net zoals de behandeling van de PCR-test-paper. Bekijk de gehele uitzending nog maar eens terug op Blckbx.TV of rechtstreeks op Rumble. Wederom alle lof aan Flavio Pasquino. Ook deze leugens duren gewoon voort.

Leugens 1, 8, 9 en 10 duren ook nog altijd voort ondanks gebrek aan bewijs en toegegeven verkeerde definities. Er komen er alleen maar bij denkende aan het sterftecijfer dat nu over 2 seizoenen bij elkaar opgeteld wordt i.p.v. normaliter per seizoen. Alles om het niet te laten lijken op de normale gebruikelijke jaarlijkse cijfers.

Dan de nieuwe leugens die we maar gewoon erbij tellen:

11. Er is een vaccin: Werkelijk een onbeschaamde wetenschappelijke en medische leugen. Het is géén vaccin. In plaats daarvan is er een mRNA-prik die hoog experimenteel is. Een betere benaming voor deze prik zou GEN-THERAPIE zijn. Nog nooit eerder is deze methode gebruikt voor vaccinatie, zeker niet op deze schaal.

12. Het “vaccin” is goedgekeurd: Openlijke en schandalige leugen. Deze prik, waarvan ik eigenlijk het liefst weiger het een “vaccin” te noemen is NIET GOEDGEKEURD! Het is nog steeds in de goedkeuringsfase en die loopt nog tot eind 2023. Tot die tijd KAN het niet goedgekeurd zijn. Dit is gewoon te lezen in de bijsluiter die overigens NIEMAND verstrekt krijgt bij zijn prik. Dat terwijl dit gewoon wettelijk verplicht is bij een geneesmiddel. Denk ook even aan de reclamecampagne: “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER!“.

13. De ontwikkeling van het “vaccin” is “versneld”: Wederom een schandelijke leugen. De ontwikkeling is NIET versneld maar in plaats daarvan INGEKORT. Dat is een wezenlijk verschil. Versneld betekent alle stappen in kortere tijd. Verkort betekent hele stappen overslaan en dat heeft men gedaan. Er zijn bijvoorbeeld géén dierproeven gedaan. Het experiment is direct ingespoten in de mens. Wisten jullie dat?

14. Er is geen geneesmiddel tegen COVID-19 (of jaarlijks terugkerend coronavirus): Het was zeer belangrijk om aan te tonen dat er géén medicijn was om een “versnelde ontwikkeling” van een “vaccin” goedgekeurd te krijgen. Daarom werden jaren oude, betrouwbare en werkzame medicijnen zoals HCQ (hydroxychloroquine) en azitromycine in het verdomhoekje geduwd en zelfs VERBODEN door de RIVM voor de behandeling van COVID-19. Huisartsen die positieve resultaten boekten met het gebruik ervan werden onder druk gezet en zelfs bedreigd door het RIVM.

15. Het “vaccin” is “veilig en werkzaam”: Het galmt uit elke TV en Radio, uit elke mond van ELKE politicus. Een claim die geen enkele farmaceut mag maken volgens de wet. Zelfs niet als alle experimentele periodes zijn afgerond. Dit roepen vóórdat de trials zijn beëindigd is gewoon ronduit CRIMINEEL.

Ik kan nog wel even doorgaan maar het punt is wel duidelijk. WE WORDEN BEWUST VOORGELOGEN! Alleen struisvogels met hun kop diep in het zand hebben het nog niet door.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Leugens over Corona duren voort

Misselijkmakend weekend

We hadden het al eerder gezien, met de bruiloft van onze minister van justitie natuurlijk. Maar ook onze premier hoeft zich alleen te laten testen bij “ziekteverschijnselen“, ondanks dat ie met regelmaat naar New York vliegt. Maar het wordt steeds erger: meten met 2 maten.

Afgelopen weekend weer een nieuw dieptepunt: op zaterdag avond een stadion 2/3 gevuld, wegens “besmettingsgevaar”. Bij onze volkssport nummer één! Op zondag onbeperkt op elkaar gepakt, vanwege een lid van de Koninklijke familie en een verwend kutkind. Alles kan dan blijkbaar en het geld en de elite staan ver boven de cojona-maatregelen, blijkbaar.

Het lijkt wel of het gehele landsbelang afhangt van een race in een badplaats. Plotsklaps is er dan geen sprake van “virus-maatregelen” of “climate-change“. Alles is geoorloofd en wij moeten denken dat het ook nog heel belangrijk is voor ons land. Er is al meer als een jaar een propaganda campagne bezig die slechts wordt overtroffen door de cojona-propaganda. Een van de rijkste mensen van Nederland mag zelfs artiesten vragen pro-deo te komen optreden.

Misselijkmakend vind ik het. Werkelijk misselijkmakend. Ik heb er geen woorden voor. F1 is helemaal geen “sport”. Het is een rijkeluis bezigheid waartoe alleen de elite toegang hebben. Elk kind gaat, vroeg of laat, een keer voetballen. Als ie het leuk vind dan gaat ie bij een club en wordt het intensiever. Als ie talent en mentaliteit heeft dan komt ie aan de top. De meeste van onze grootste voetballers zijn als schoffies begonnen. DAT is een “volkssport”, voor iedereen toegankelijk, voor iedereen bereikbaar.

De autosport is totaal anders: rijke komaf en connecties in de autosport zijn klaarblijkelijk noodzakelijk. Als je als baby zo’n beetje in een kart wordt geriemd maak je kans ooit op een F1-circuit rondjes te maken. Is dit het grootste talent van Nederland? Dat is onmogelijk te beantwoorden. Van de miljoenen kinderen in ons land krijgen er wellicht maar een handjevol de kansen zich te ontwikkelen. Kun je dan nog spreken van “talent”?

In mijn optiek kun je dan alleen maar spreken van “elite”, net als het blauwe bloed dat het organiseert. Maar ja, met de juiste connecties (en propaganda) krijg je een drol als lekkernij verkocht. Leven we nog? Of worden we geleefd?

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona, Sport | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Misselijkmakend weekend