De KILLE waarheid over vaccins en boostershots

Michael Yeadon is een Britse farmacoloog. Nadat hij afstudeerde aan de University of Surry in Guildford schreef hij een thesus over het ademhalingssysteem van ratten. Hij werkte als hoofdwetenschapper en vicepresident aan het allergieën & ademhaling onderzoekscentrum van Pfizer in Sandwich, Kent.

Een hoog geplaatste wetenschapper van een pharma-gigant klapt uit de school en waarschuwt ons.

DIT MOET JE HOREN! DEZE MAN WEET WAAR HIJ HET OVER HEEFT:

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Hersenloze papegaaien

In reactie op het vorige stuk van Dr. Fons vanden Berghe bereikte mij gisteren de volgende reactie:

als ik de wereldwijde op de beste scholen afgestudeerde virologen moet geloven, of een enkele mislukte huisarts die dan maar in de homeopathie is gegaan, laat mij dan maar die mensen die er wel voor gestudeerd hebben geloven wat ze zeggen

Dit is dus precies wat de hersenloze massa gaat doen als ze niet willen of kunnen lezen: Op de man spelen. Niet meer luisteren naar argumenten. Niet meer verdiepen in de inhoud. Simpelweg de boodschapper demoniseren zodat je het kunt negeren. Ik speel het niet op de man dus zal ik de naam van deze hersenloze papegaai niet noemen. Ik wil het namelijk over de argumenten hebben. En deze arts noemt 4 argumenten die steekhoudend zijn. Absoluut niet zijn mening. Als gepensioneerd arts ontvangt hij nog steeds post, literatuur en informatie omtrent zijn vakgebied. Daar haalt hij in zijn (brand)brief 4 zaken uit:

  • A. Een vaststelling van een collega, gespecialiseerd in geriatrie.
  • B. Een brief van farmaceut Janssen.
  • C. Vaststellingen van een onderzoeksgroep.
  • D. Officieel rapport van EudraVigilance.

Als deze bruikbare idioot dus even de moeite had genomen om het artikel te lezen dan had hij direct kunnen constateren dat vanden Berghe dus helemaal niet zijn mening verspreid maar slechts zijn ongerustheid, gebaseerd op 4 medisch wetenschappelijke stukken die hem bereikt hebben via zijn vakgebied.

Over die opmerking “mislukte huisarts” kan ik kort zijn: Hoe weet jij dat deze man “mislukt” is? Omdat hij zich, na zijn studie MEDICIJNEN, verder geconcentreerd heeft op GEZONDHEID? Dat wordt maar al te vaak vergeten: Onze artsen hebben geen gezondheid gestudeerd. Onze artsen hebben geen verstand van ons welzijn. Al onze artsen, zonder uitzondering, hebben MEDICIJNEN gestudeerd. Ze zijn dus allemaal, zonder uitzondering, specialisten op het gebied van de productlijn van de farmaceutische industrie. Gelukkig zie ik vele artsen die zich dit realiseren en hun carrière wensen voort te zetten in het kader van onze gezondheid en ons welzijn; artsen die zich concentreren op het beter maken van mensen i.p.v. het voorschrijven van dure producten afkomstig uit een zeer lucratieve maar twijfelachtige business. Vanuit dit perspectief zie ik een gewetensvol en zeer geslaagd mens.

Op die “op de beste scholen afgestudeerde virologen” wil ik nog even terug komen: Wist jij dat onze “eigen” Ab Osterhaus niet eens een (mensen)arts is? Hij is namelijk een dierenarts. Schrik niet maar zo ook onze “eigen” Marion Koopmans. Misschien is het wel daarom dat ze ons als VEE behandelen. DIT zijn de, in Nederland, voornaamste “op de beste scholen afgestudeerde virologen” en ze komen bijna elke talkshow, avond na avond, aan bod in de Mainstream Media.

Voor onze Belgische lezers ( jazeker, op MediaVrijheid.BE ): Marc van Ranst. Ook een vooraanstaand lid van de “op de beste scholen afgestudeerde virologen“. De volgende video staat nog altijd on-line:

Of laten we het eens over de allerhoogste van de
op de beste scholen afgestudeerde virologenAnthony Fauci hebben: Op dit moment onder vuur en onderwerp van een officieel onderzoek. Jim Jordan toont tijdens een “COVID-19 Origin Hearing” aan dat Fauci meermaals liegt. Het interessante wat ik er uit haalde was dat hij, via e-mail, een meeting belegde direct nadat hij moeilijke vragen had gekregen begin 2020. Deze meeting was met zijn bevriende “op de beste scholen afgestudeerde virologen“. Verbaast het je dat onze “eigen” dierenarts Marion Koopmans hierbij betrokken was (zie inzet onder). Klik gerust op het plaatje. Je kunt dan de gehele passage bekijken van deze “COVID-19 Origin Hearing“.

Direct na deze meeting publiceerden meerdere van deze “op de beste scholen afgestudeerde virologen” stukken die Fauci moesten vrijpleiten en de moeilijke vragen naar de doofpot moesten verwijzen. Conspiracy of conspiracy theory?

En welke naam zien we nog meer? Jawel, Christian Drosten. De ontwerper van de PCR-test die in 3 dagen werd goedgekeurd. Die hij aftekende met Dr. Drosten terwijl hij nog helemaal geen dr. was, op dat moment. Zijn afstudeerscriptie werd pas maanden later ingeleverd.

Het cirkeltje “op de beste scholen afgestudeerde virologen“, zoals deze “bruikbare idioot” ze noemt, lijkt erg klein en er is geen groot complot voor nodig, zoals je ziet, om de wereld ervan te overtuigen dat er een extreem gevaarlijk killervirus rondwaart dat ons allen gaat treffen.

Gelukkig zijn er nog heldere berichten: Universiteit van Duisburg-Essen: Geen verhoogd sterftecijfer als gevolg van COVID-19 in Duitsland. Dus welke PANDEMIE hadden we het ook weer over? Welk KILLERVIRUS bedreigt de mensheid?

Mijn advies: verdiep je niet in de personen. Verdiep je in de feiten, de inhoud, de werkelijke materie die er toe doet.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Enkele vaststellingen van een dokter: ‘dit past niet bij de eed van Hippocrates en is contraproductief’


Dr. Fons Vanden Berghe
Gepensioneerd huisarts

Meer en meer dokters spreken uit de biecht. Het is onhoudbaar geworden om foute en misleidende informatie te blijven verdedigen. Gelukkig hebben we een aantal artsen die hun eed ter harte nemen. Met dank aan deze integere arts uit Genk.

A. Vaststelling door het diensthoofd geriatrie in het ZOL te Genk:

Op 22/10/21 schrijft Dr. Hugo Daniels in een openhartige mail aan de Limburgse artsen dat hij erg onaangenaam verrast is door volgende vaststellingen op de dienst geriatrie:

1) Dubbel gevaccineerden en personen zonder klachten kunnen het virus nog doorgeven aan derden. Het covid-safe ticket is dus eigenlijk absoluut niet ‘safe’ te noemen.
2) Dubbel gevaccineerden kunnen nog ernstig ziek worden, met hospitalisatie of opname in de intensieve tot gevolg. Zo heeft hij nu op de dienst bij de oudere c0vid patiënten “praktisch alleen met gevaccineerde patiënten te doen” (sic)
3) Zelfs na de derde vaccinatie belanden op dit ogenblik veel hoog risicopatiënten in het ziekenhuis. Hij ervaart dit als “de derde lelijke verrassing” (sic)

B. Brief van farmaceut Janssen (J0hnson & J0hnson) aan het artsenkorps:

Janssen informeert op 13 oktober 2021 op advies van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het volledige artsenkorps over het voorkomen van lage bloedplaatjes, bloedingen en thromboses na vaccinatie met hun vaccin immuun trombocytopenie en veneuze trombo-embolie).

In de nu nog steeds lopende onderzoeksfase III wordt veneuze trombo-embolie gezien bij 0,1% in de groep gevaccineerden 1 op 1.000) en bij 0,04% in de placebogroep 4 op 10.000). Het gaat vooral om longembolen en diepe veneuze thrombose thv. hart, buik, been, steeds vastgesteld binnen de eerste maand na vaccinatie.
De vele medische problemen na vaccinatie die onze onderzoeksgroep de laatste 2 maanden bij personen in onze omgeving heeft kunnen verzamelen, lijken dikwijls verband te houden met het soort tromboses, dat beschreven wordt door Janssen.

C. Vaststellingen in onze onderzoeksgroep

Sinds de tweede vaccinatieronde horen wij alsmaar meer acute medische problemen bij mensen rondom ons. Die doen zich meestal voor binnen de maand na vaccinatie (heel dikwijls reeds tijdens de eerste week).

Hier een inventaris van wat we frequent zagen:

  • Daling bloedplaatjes, spontane bloedingen in oog en uit neus, petichiën
  • Diepe veneuze trombosen in het been, longembolieën, hersenbloedingen, angor, hartinfarkten, aanhoudende buikpijnen
  • Facialis parese, scheve mond, doofheid gelaat, duizelingen, evenwichtsproblemen, krachtsverlies in arm of verlammingsgevoel in arm en hand
  • Uitslag onder vorm van zona, erge jeuk
  • Plots orgaanfalen thv. hart (myocarditis), nieren of lever
  • Menstruatiestoornissen, miskraam

Al deze acute problemen lijken verband te houden met een verhoogde neiging tot klontering van rode bloedcellen, met embooltjes of met bloedingen.

D. Officieel rapport van EudraVigilance over nevenwerkingen van de vaccins

Alle vaccins tegen Covid-19 werden slechts voorlopig goedgekeurd omwille van de noodsituatie van de pandemie. Alle vaccins zitten nog steeds in onderzoeksfase III, hun veiligheid moet dus rigoureus worden gecontroleerd. Sommige vaccins zijn van een nieuwe experimentele soort, waar nog geen ervaring op grote schaal mee bestaat. Het lijkt logisch dat er daarom vooral onafhankelijk vergelijkend onderzoek nodig is tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden in ‘real life’ en onderzoek naar eventuele nevenwerkingen.

De officieel gerapporteerde nevenwerkingen van de Covid-19 vaccins bij EudraVigilance (voor de 27 landen van de Europese Unie) lijken mij alarmerend. Op 26 september 2021 staat de officiële teller op iets meer dan 26.000 doden na vaccinatie en op iets meer dan een miljoen ernstige nevenwerkingen. De helft van die bijwerkingen gaat om hospitalisaties, blijvende schade of zware opflakkering van reeds vooraf bestaande klachten. Het komt er dus op neer dat één op de 450 EU-inwoners zéér ernstige nevenwerkingen heeft ondergaan. De tweede en derde vaccinatie lijken zelfs te zorgen voor toenemende rapportage.

Is deze tol eigenlijk niet té zwaar?

BESLUIT:

De mail van Dr. Hugo Daniels heeft me flink dooreen geschud:

“Als de vaccinatie niet doet wat ze heeft beloofd, waarom gaan we er dan mee nog verder mee door? We hebben dringend ‘onafhankelijk’ vergelijkend onderzoek nodig tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden om de voordelen beter tegen de vele nadelen te kunnen afwegen. Iedereen vanaf 12 jaar verplichten tot vaccinatie zorgt er straks enkel voor dat we geen vergelijkend onderzoek meer zullen kunnen doen.”

Vooraleer de vaccins beschikbaar waren, werd ‘wetenschappelijk’ verkondigd dat wie gevaccineerd zou zijn geen Covid-19 meer kon krijgen en zéker ook niemand meer kon besmetten. Wat blijft daar nu nog van over? Wie kritiek had op die theoretische stellingname werd weggezet als verspreider van vals-nieuws, anti-vaxxer, gecensureerd, belachelijk gemaakt, soms zelfs door de Orde der Artsen gestraft wegens het verkondigen van meningen die afwijken van de ‘huidige stand van de wetenschap’.

Vandaag leert de mail van Dr. Hugo Daniels ons dat de praktijk anders is dan men ons reeds 1,5 jaar lang als ‘theoretisch bewezen’ had voorspeld: de bescherming bij ouderen is ontgoochelend en de nevenwerkingen blijken veel zwaarder. Betrouwbare kritische wetenschappers waarschuwen reeds enige tijd dat via de ADE (Autobody Dependent Enhancement) de vatbaarheid voor infectie terug zal toenemen naarmate er meer vaccinatiebeurten komen. Misschien ziet Dr. Hugo Daniels dit nu op geriatrie reeds gebeuren sinds de ‘booster’ vaccinaties zijn begonnen. Indien dit waar blijkt te zijn zullen we de pandemie niet helpen stoppen, maar bestellen we gewoon zelf de volgende golf.

Komende december en januari verloopt de ‘emergency use authorisation’ van de voorlopig goedgekeurde vaccins (was voor één jaar geldig). Het actief verzamelen van alle medische problemen die opduiken in de eerste weken na vaccinatie kan ons leren of het wel verantwoord is om de toelating van deze experimentele va cc ins te verlengen.

Gezonde mensen en kinderen vanaf 12 jaar blijven vaccineren met een lucratief vaccin dat niet doet wat het belooft, dat daarbij zorgt voor zoveel zware nevenwerkingen, is mijn inziens absoluut niet meer in het belang van de volksgezondheid.

Niet gevaccineerden de schuld geven dat de pandemie maar niet wil verdwijnen is daarbij de wereld op zijn kop zetten: het is onethisch, niet humaan, wetenschappelijk onjuist, heel contraproductief en past helemaal niet bij de eed van Hippocrates die we als arts hebben afgelegd bij het begin van onze carrière.

Dr. Fons Vanden Berghe
Gepensioneerd huisarts
Genk 22 oktober 2021

Bron:

Artsen voor Vrijheid

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Wiezel is niet meer maar zal altijd blijven

Een slecht bericht bereikt me zojuist. Ik kijk naar mijn collage aan de muur. Het moet ergens in 1986 zijn geweest. Wiezel, Jos en ik in betere tijden. De foto is slecht, de herinnering geweldig. Maar ik ben de laatste van ons drieën. Zo wil ik hen onthouden. Feesten, maf doen, en nog veel maffer rijden. Kilometers, langs elkaar, van treffen naar treffen, van clubhuis naar clubhuis.

Ik denk aan het Elefantentreffen, toen nog aan de Salzburgring. We besloten om samen op mijn motor te rijden; dikke vetterkuip met beenkappen; was wat warmer. We vertrokken met de Kleppenjagers maar die reden ons veeeeel te langzaam. Dus wij knalden 150 a 160 vooruit en wachten weer op de zijspannen uit Gemert bij een benzinepomp. De weg was vrij maar toen we een parkeerplaats opreden bleek daar de sneeuw niet geruimd te zijn. Met 4 benen op de grond, een volgepakte motor omhooghoudend, kwamen we zijwaarts tot stilstand midden op de witte parkeerplaats. We hadden het niet meer koud …

Ik denk aan de avond toen Winnetou aan Wiezel vroeg om het kampvuur aan te maken. Een grote stapel pallets lag langs een kuil. Ik pakte mijn kruikje met 5 liter benzine en binnen een paar minuten stond de hele stapel in de fik. Was natuurlijk weer niet de bedoeling.

Ik denk aan mijn zijspan, net gekocht. Een Ural Dnepr met Honda 750 four block erin. “Ik kom er aan” zei Wiezel. Hij nam plaats in de bak en ik ging los. “Dat wordt lachen” riepen we in koor. Normaal rijden deden we toen niet. Al 10 keer had ik het geoefend; 50 km/uur; achterrem vol in, stuur om naar links. Dan draaide het hele span 180 graden en kun je direct weer wegrijden. Maar met Wiezel in de bak liep het anders. Het hele spul ging op zijn kop en Wiezel zat daar ergens onder. Een paar mensen kwamen erbij en we zetten het geheel weer op de rubbers. Wiezel zat nog in zijn stoel en had een big smile op zijn bek: “zelden zo gelachen” zei hij droog.

Na de begrafenis van Smurf belde ik hem op: “Waar was je lullo?“. Hij was emotioneel. “Ik kon het niet” zei hij, “Elke keer als ik daar kom neem ik weer afscheid van een maatje, ik kan er niet meer tegen“. Nou komen we voor jou, op jouw manier, zoals jij dat wil. Niet om te huilen maar om te zuipen, naar blues te luisteren en je leven te vieren. Want je hebt eruit gehaald wat erin zit. Tijd om te slapen.

Ik rij nog bijna alle dagen. In mijn kuip is ie altijd bij me. Ik kan en zal hem nooit vergeten. Proost MAAT!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zakkenvullers voor eigen belang

Normaal vind ik de bijdragen van Café Weltschmerz goed, inspirerend en werkelijk een bijdrage. Vandaag heb ik me kapot lopen ergeren. 3 zogenaamde BN’ers die even wat kwamen vertellen over corona en dat ze er toch echt wel moeite mee hadden. Even doen ze zichzelf voor als mensen met een prima kompas en strijders voor onze gerechtigheid. Ik zie dat totaal anders:

Allereerst dj Jean. Een plaatjesdraaier die zich een “artiest” durft te noemen. Overigens is deze kerel multimiljonair. Zijn carrière zat echter al even vóór de corona-hoax in het slop. Quote melde in 2017 al dat zijn penthouse te koop staat (4,5 ton winst) en zijn Ferrari werd verruild voor een dikke BMW; de arme ziel. Bij Café Weltschmerz krikt hij zijn image even op tot wereldverbeteraar maar valt al snel door de mand. Hij geeft net zo af op wappies als Hugo de Jonge zelf en wil eigenlijk niet praten over alle “complot theorieën” en andere zaken die niet in zijn belang zijn. Alleen over de buitenproportionele corona maatregelen heeft ie iets te melden en die moeten maar zo snel mogelijk tot het verleden behoren want dan kan hij weer verder met zakken vullen. BAH!

Dan naar Dorien Duinker: Deze voormalige Playmate is helaas inmiddels een stuk minder aantrekkelijk maar dat is smaak (voor mijn rekening). Ze noemt zich actrice en dat zal te maken hebben met een paar bijrollen in Nederlandse producties. Voornamelijk presenteerde ze zich in TV-shows, het liefst als VIP. In 2015 was Duinker te zien in het RTL 5 programma Shopping Queens VIPS, ze eindigde op de laatste plek. In 2018 was Duinker te zien als verleidster in het televisieprogramma Temptation Island VIPS van Videoland. Maximaal een zelfverklaarde VIP status uitmelken dus. Inmiddels is ze, naar verluid, verloofd met Willem Engel (Deze laatste is echter wel een van mijn persoonlijke helden). Vol trots vertelt Dorien bij Café Weltschmerz hoe ze aanspraak maakt op de TOZO maar ondertussen toch stiekem naar Engeland reist om bij te beunen. Ik kan me niet echt aan de indruk onttrekken dat bij deze meid, net als bij dj Jean, alles om de muntjes draait.

Tenslotte onze uber-wappie Lange Frans. Al tijdenlang manifesteert Lange Frans zich als WAPPIE en is daar blijkbaar ook trots op. Toch gaat ie aan tafel zitten met een wappiehater die daar openlijk voor uit komt. Gemeenschappelijk belang? Hoewel ik Frans een tijd lang met belangstelling heb gevolgd viel hij dit jaar jammerlijk door de mand: Hij trad op terwijl er een QR-code verplicht was op dat evenement. Tja, het is heel makkelijk om je principieel voor te doen als de muntjes binnen stromen maar de principes gaan snel overboord als je weer muntjes ziet. Maar, erg zielig voor Frans, hij mag helaas niet met zijn eigen publiek een biertje drinken. Och arme Frans.

Aan Cafe Weltschmerz wil ik zeggen: ga vooral door met jullie informatieve tegengeluid. Ik ben een trouwe kijker en steek er heel vaak wat van op. Maar geef alsjeblief dit soort opportunistische golddiggers geen platform.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona, Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen