Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Wat niemand voor mogelijk had gehouden is gebeurd: De NOODWET (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) is door de Tweede Kamer en onderweg naar de Eerste Kamer. De volgende stappen (Eerste Kamer en Koning) zijn formaliteiten en lijken een farce. Juist in een periode van afschaling van dreiging (zelfs de WHO komt op vele statements en aanbevelingen terug) drukt het Kabinet dit wetsvoorstel door.

Allereerst waarom doet het Kabinet dit? Dat is de hamvraag die niemand lijkt te kunnen beantwoorden. Iedereen weet dat er geen reële dreiging meer is en de vraag dient gesteld te worden of er ooit een reële dreiging is geweest. Zelfs de officiële cijfers geven een redelijk normaal (griep)jaar weer, in ieder geval gematigder als 2 jaar geleden.

Dan dient de vraag zich aan waarom de Tweede Kamer hier mee akkoord gaat. De Tweede Kamer levert namelijk nog al wat bevoegdheden in ten gunste van het Kabinet. Het antwoord is, mijns inziens, even simpel als logisch: vrijwel ieder lid van het Kabinet is ooit in de Tweede Kamer begonnen. Wellicht is ook de ambitie van elk lid in de Tweede Kamer ooit zitting te mogen nemen in het Kabinet. Ik kan me voorstellen dat de toekomstige Ministers en Staatssecretarissen in de Tweede Kamer deze (bijna absolute) macht wel zien zitten.

Wat velen niet zullen begrijpen is wat deze wet voor ons zal gaan betekenen. Wat de impact is. Allereerst kan mijn eerdere advies overboord: STOP met het opvolgen van regels. Met deze wet krijgt de overheid namelijk een wettelijke basis. Het verweer dat een noodverordening niet zolang mag duren gaat niet meer op. Ook de claim causaliteit zou wel eens op losse schroeven kunnen komen staan want de rechter gaat namelijk de bedoeling van de wet niet meer toetsen. Een rechter toetst alleen de letter van de wet en niet de memorie van toelichting.

Maar het betekent veel meer. Als je in de rechtbank staat naar aanleiding van een maatregel als gevolg van een verordening mag je je beroepen op de grondwet. LET OP: Als je er staat als gevolg van een landelijke wet is dat beroep niet ontvankelijk. De rechter redeneert namelijk dat iedere wet door de Tweede Kamer getoetst is aan de grondwet en dus deze claim niet kan slagen. Dat de Tweede Kamer dit, in dit geval, NIET goed heeft gedaan behoeft, denk ik, geen betoog maar daar zal geen enkele rechter rekening mee houden.

Ook de vermindering van de hoogte van de boetes heeft een gevolg: De hoogte van de boete en het feit dat het op basis van landelijke wetgeving is maakt het mogelijk de boetes af te wikkelen volgens de Wet Mulder (Deze wet had overigens ook NOOIT de Tweede Kamer mogen passeren vanwege de grondwet). De boete is niet langer een strafbeschikking en gaat naar het CJIB voor incassering. Als je niet betaald komt er gewoon een Deurwaarder. Wel kun je bezwaar indienen bij het OM (volkomen nutteloos) en bij afwijzing beroep indienen bij de rechtbank (wel eerst betalen want anders ben je niet ontvankelijk). Tot zover “onschuldig tot schuld bewezen is” en daarom had deze Wet Mulder ook nooit door de Tweede Kamer mogen komen. De Wet Mulder bepaald namelijk dat je eerst moet betalen (straf) voordat je schuldig bevonden bent. Heeft de Tweede Kamer ook hier zitten slapen of is hen doodgewoon niets gelegen aan de grondwet en hun burgers?

Ook staat er wederom de beruchte verwijzing naar een “Maatregel van Bestuur” in m.b.t. de 1,5 meter samenleving. Een Maatregel van Bestuur kan door een Minister worden ingesteld; deze behoeft niet goedgekeurd te worden door de Tweede Kamer. Vele wetten vormen slechts een raamwerk voor Maatregelen van Bestuur en beperken dus de inbreng van onze volksvertegenwoordiging. Ook hier is het niet anders. Er is weliswaar een kleine toevoeging (voor de bühne) gedaan door de Tweede Kamer maar die verplicht de Minister slechts de Kamers te informeren. De Kamers hebben hierin geen stem of zelfs vetorecht.

Gisteren hebben onze volksvertegenwoordigers nagenoeg collectief afscheid genomen van onze rechtsstaat. Ik kan dan ook niet langer meer besluiten met “Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ” .


Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Dr. Reiner Fuellmich – CRIMES AGAINST HUMANITY

Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wat kunnen we doen?

Steeds meer mensen beginnen te twijfelen. Steeds meer mensen zijn er klaar mee. Maar dan komt de vraag: “Wat kunnen we doen?“. Een gevoel van machteloosheid of angst voor de boetes. Het aloude “Ik weet het wel maar wat doe je er aan?“. Allerlei redenen om maar gewoon met de kudde mee te gaan. Ik krijg dagelijks die vraag. Wat kunnen we doen? Kunnen we er wel iets aan doen? Mijn antwoord is JA! Dat kunnen we. Wat? Hier een paar simpele tips die ook werkelijk helpen:

Stop met het gebruik van GOOGLE en BING! Er zijn veel betere alternatieven, bijvoorbeeld DuckDuckGo.com . Google beïnvloed wat jij te zien krijgt. Je kunt onmogelijk een goede onderbouwde mening vormen als je alleen maar te zien krijgt wat door Google of Bing als “geoorloofd” wordt aangeduid. Maar wat erger is: Google verzameld en verkoopt jouw zoekinformatie. Kennis is macht en daar wordt, op zeer grote schaal, misbruik van gemaakt.

Stop met het gebruik van Gmail, Outlook (Hotmail). Er zijn heel veel betere en meer integere e-mail-providers die wel jouw privacy respecteren. Niet alleen worden er (aangetoond) mails gefilterd die nooit bij je aankomen maar Gmail en Microsoft laten (op zijn minst) Meta-analyses los op jouw e-mail. Overigens is ook dat meermaals aangetoond. Wederom: KENNIS = MACHT. Heb je teveel aan je Gmail- of Outlook-mail gekoppeld? Sluit een e-mail-account af bij een andere (integere) provider en gebruik die voor de zaken die er toe doen. Zet vervolgens een doorsturing aan.

Lees artikelen helemaal en niet alleen de kop (soundbites). Heel vaak wordt er in de titel iets gesuggereerd wat verderop in het artikel enorm afgezwakt wordt. Neem dit artikel als voorbeeld: “Intensive cares moeten mogelijk volgende week reguliere zorg afschalen“. De suggestie is duidelijk: LET OP, er staat iets vreselijks aan te komen!. Verderop staat: ” Onze IC in Rotterdam ligt nu vol met normale patiënten, anders dan covid “. Dat voelt heel vreemd. Er is dus helemaal géén zogenaamde corona-drukte maar IC’s liggen toch al vol. Dat is een ander probleem. Bezuinigingen?

En wil je de volgende stap maken? Wil je wat meer “ballen tonen”?

Burgerlijke ongehoorzaamheid: STOP met het opvolgen van onzinnige regels en (veelal) adviezen. De regels hebben geen wettelijke basis. Ze zijn in strijd met onze grondwet en diverse internationale verdragen. Claim je vrijheid terug!

En krijg je een boete? Laat die voorkomen. Claim als eerste “causaliteit” en “periode voor een noodverordening is TE lang“. Veel boetes houden geen stand in de rechtbank en het OM weet dat. Vaak seponeren ze daarom of laten het nooit voorkomen. En we overbelasten, op zijn minst, de rechtspraak. Dan komen er ook veranderingen.

En laat je vooral geen SCHULDGEVOEL aanpraten. Alle cijfers duiden op een normaal griepjaar en jij bent niet verantwoordelijk voor de overdracht van een (griepachtig)virus; dat was je niet in het verleden en wordt je ook nooit in de toekomst. Er gaan mensen dood; nu ook maar niet meer dan andere jaren. Er gaan mensen dood aan virussen, zowel influenza- als rhino- en corona-virussen. Dat is NIETS NIEUWS!

Een ander zijn angst (of die nou terecht is of niet) mag nooit jouw gevangenis worden.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , | Een reactie plaatsen

COVID-19 BESTAAT NIET!

Ik ben er klaar mee. Ik heb er genoeg van. Iedereen, zelfs de grootste critici willen correct blijven: “Ik wil niet zeggen dat het niet bestaat maar …“.

Ik zeg het wel en met reden. Men heeft inmiddels 10 maanden de tijd gehad om het wetenschappelijk, medisch en juridisch bewijs te leveren dat COVID-19 niet alleen een bedreiging vormt voor ons maar überhaupt BESTAAT en heeft gefaald daarin.

Niemand, geen enkele wetenschapper heeft het bewijs geleverd. Geen enkele onderzoeker heeft de Postulaten van Koch met succes uitgevoerd (of de revisie Rivers, als je wil). Sterker, geen enkele wetenschapper is er in geslaagd het virus te isoleren dus de Postulaten kunnen niet eens uitgevoerd worden. Zelfs de PCR test is ontworpen op basis van een digitale code, niet op basis van een virus.

In de juridische wereld heet dat: “Men heeft gefaald causaliteit aan te tonen.“. In een rechtszaak zou dan ALLES wat daarna komt niet eens bekeken worden, niet eens behandeld worden. Sterftecijfers? (Die niet afwijken van griep-cijfers in andere jaren) NIET RELEVANT! Maatregelen om zwakkeren te beschermen? (Waartegen?) Niet relevant. Mondkapjes? 1,5 meter? Kroegen eerder dicht? Winkelwagen verplicht? enz, enz, enz. Allemaal NIET RELEVANT want de basis ONTBREEKT.

Ik kan nog wel een tijdje doorgaan maar het is allemaal NIET RELEVANT want COVID-19 BESTAAT NIET!

Ik smeek de critici: Zeg het WEL! Zeg dat COVID-19 NIET BESTAAT omdat het bewijs hiervan ontbreekt, zelfs na 10 maanden! Ik smeek Willem Engel: Focus je rechtszaak hierop want al het andere is NIET RELEVANT. Ik smeek juristen en advocaten in Nederland: Maak dit je stokpaard want dan is al het andere NIET RELEVANT. Ik daag alle politici uit om deze vraag te stellen: Toon aan dat COVID-19 bestaat en dan praten we verder!

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Elektronisch Patiëntendossier

Het Elektronisch Patiëntendossier is al jaren een onderwerp van discussie; opt-in, opt-uit, beperkt toegang, zorgverzekeraars wel of niet, etc, etc. We zijn er blijkbaar nog lang niet uit. De privacy kan steeds niet geborgd worden en misbruik is nu al schering en inslag. Ik heb bewust gekozen om hier NIET aan mee te doen. Artsen mogen best mijn gegevens delen maar zolang er verzekeraars e.d onbeperkt toegang hebben wil ik er niet in.

Vandaag was ik bij mijn nieuwe huisarts. Alleen maar lof maar de assistente vertelde me iets waar ik toch wel van schrok. Ze had waargenomen dat ik bij de inschrijving expliciet NEE had gezegd tegen het EPD maar merkte daarbij op dat dit, op dit moment, geen zin heeft. Het EPD is namelijk voor IEDEREEN in gebruik genomen i.v.m. de corona-crisis. Of je dat nu wil of niet, het is (tijdelijk?) mandatory.

Mocht je jezelf nog afvragen wat deze overheid er allemaal doordrukt, ge- en/of mis-bruikmakend van de huidige “crisis” dan heb je hier WEER een prachtig voorbeeld. Gewoon de gehele discussie omzeilen en als soort “noodmaatregel” doorvoeren. De landelijke “noodwet” is er echter nog niet en hoe moet je dit (landelijk) verpakken in gemeentelijke noodverordeningen?

Zou me dus niet verbazen als dit is doorgevoerd zonder enige wettelijke basis.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , | Een reactie plaatsen