Realiteit Check

De “pandemiewet” is er door. De aanpassingen van de WPG aan de “eisen van de WHO” zijn goedgekeurd. De voormalige tijdelijke maatregelen middels noodverordeningen en later de “tijdelijke coronawet” die een aantal keren is verlengd is definitief verankerd in onze wetgeving. Alle maatregelen zoals lockdowns, afstand, schoolsluitingen, mondkapjes, CTB, horecasluitingen, avondklok, “vaccinatie”, etc, etc staan beschreven in de Wet Publieke Gezondheid. Al dan niet direct dan wel via noodbevoegdheid van de Minister. Ondanks dat ieder weldenkend mens weet dat ze niet alleen onzinnig waren ten aanzien van een luchtwegvirus maar ook veel meer schade hebben aangericht. En de burger kijkt gelaten toe. Ziet de ernst van de situatie niet meer.

De invoering van CBDC gaat gestaag. Onze Minister van Financiën, Lieggriet Kaag, was afgelopen weekend nog bij de Bilderbergconferentie in Lissabon aanwezig, vergezeld door onze Premier Mark Rutte. Sommige politici vragen waarom maar hebben stront in de ogen of vragen naar de bekende weg. Andere politici eisen inzage wat daar besproken is, tegen beter weten in. Onze Koningin heeft haar taak al volbracht: Door haar bemoeienis behoeft het Kabinet geen boekje open te doen. Het is nog een kwestie van tijd.

Door zich vooral te richten op scholen en universiteiten wordt een totale generatie vergiftigd met een visie die elke gezonde discussie wegneemt. Onze jongeren wordt doelbewust geleerd dat twijfel, andere mening en kritiek uit den boze is en uitgebannen dient te worden. Tegenstanders moeten monddood worden gemaakt; andere inzichten moeten worden genegeerd, op basis van autoriteit. Begrippen als racisme, vrijheid van geaardheid en onaantastbaarheid van het lichaam worden verkracht en misbruikt.

Wat begon als een nobel streven om ons milieu te verbeteren is veranderd in een strak gecoördineerde propaganda die niet langer door wetenschappelijke feiten wordt beheerst maar door schreeuwende kinderen die bang gemaakt zijn om ons bang te maken. Milieubewust veranderde in Global Warming en uiteindelijk in ClimateChange. Daar waar de feiten ontbreken worden ze gecreëerd door computermodellen en waar de feiten tegenspreken worden deze gedemoniseerd. De boodschap is duidelijk: de mens is een virus (Matrix) en de aarde is verdoemd, door onze schuld.

De Wolowitz doctrine is ontaard in een direct conflict van de NAVO met Rusland en we dienen allemaal te geloven dat Rusland imperialistisch is i.p.v. alle bewijzen van het Amerikaans Imperialisme van de afgelopen decennia. Minutieus is de machtswissel in een voormalige Sovjetstaat en Ruslandgezinde natie georkestreerd en een bedelende acteur reist de wereld rond met de boodschap van totale oorlog. Zijn rol heeft hij jarenlang kunnen oefenen in een lokaal populaire soap. Een heel land wordt ontmenselijkt en de leider geportretteerd als een moderne Hitler, een duivel, het kwaad.

Onze (vrije) media is opgekocht en geïndoctrineerd. Onafhankelijke journalisten, die nog enig onderzoek doen, worden gecanceld en vervolgens vergeten; soms zelfs opgesloten en de sleutel weggegooid als ze hardnekkig zijn. Trendsetters, influencers, popsterren en acteurs worden betaald om de gewenste mening te verspreiden en te ondersteunen. Social Media claimt juridische onafhankelijkheid en non aansprakelijkheid maar censureert er dienstbaar op los. Alle informatie die we tot ons krijgen is vooraf bepaald en hierdoor is het steeds moeilijker een eigen mening te vormen. De psyops zijn geperfectioneerd.

Ons financiële systeem is na jarenlange verkrachting en uitbuiting volledig kapot en uitgedroogd. De dollar is waardeloos geworden en door de koppeling de euro eveneens. Het einde van de petro-dollar en de opkomst van de BRICS gaan het genadeschot geven. Alles wat de hardwerkende, zuinige en wet respecterende burger heeft opgebouwd zal verdampen voor hun ogen.

Tot slot wordt onze eerste levensbehoefte, VOEDING, langzaamaan gesaboteerd. Eigen mogelijkheden van landbouw worden met drogredenen geruïneerd en een internationale afhankelijkheid wordt gecreëerd. Ondertussen kopen de allerrijksten der wereld alle landbouwgrond op om er zeker van te zijn uiteindelijk de totale controle over de mensheid te verwerven. Na de monopolisering van IT, communicatie, media en gezondheidszorg is de voedselvoorziening het laatste middel om ons te onderwerpen aan een globalistische elite.

En Klaus keek en zag dat het goed was

Vanmorgen stuurde een vriendin me een tekst van een verbeten optimist; ik zou bijna zeggen een “bruikbare idioot” (©Jensen); mijnsinziens een persoon die ver van de realiteit af staat en onder een steen heeft geleefd, de afgelopen jaren:

Door deze pandemiewet wordt voor een steeds groter aantal mensen duidelijk dat hun belang niet wordt behartigd in de politiek en dat we collectief ons lot in handen van een ander hebben gelegd. Tegelijkertijd zal zo’n wet indien men deze ooit nodig hebben, dusdanig weinig draagvlak hebben, dat uiteindelijk niemand er gehoor aan zal geven.

Niemand er gehoor aan zal geven? Heb jij opgelet in de voorbije 3 jaren? In de laatste decennia? 80% van de burgers volgt het narratief gedwee. Niet alleen wetgeving maar zelfs ongefundeerde “adviezen”. De overige 20%, die nog enigszins kritisch kunnen kijken, worden verstoten, gecanceld, voor complotdenker versleten en genegeerd. Uiteindelijk blijft er nog 2% over en die zijn prima te managen in de publieke opinie. Speciaal voor jou deze REALITY CHECK.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in ClimateChange, Corona, Oekraïne, Vrijheid | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Eerste Kamer akkoord zoals verwacht

Ook de Eerste Kamer heeft de “pandemiewet” goedgekeurd. Natuurlijk had ik, zoals ik al eerder schreef, niet de illusie dat dit niet zou gebeuren. Maar ergens, diep van binnen, hoop je toch dat er een keer iets onverwachts gebeurd, iets redelijks, iets verstandigs.

Tegen beter weten in uiteraard want het kartel had het al bekonkeld. Het was allang door de wandelgangen en we hebben wederom dagen naar een toneelstuk zitten kijken. Alle absurde maatregelen, waarvan ieder weldenkend mens inmiddels weet dat ze meer goed als kwaad hebben gedaan, zijn vanaf vandaag wet. Een prachtige “gereedschapskist” voor de machthebbers om de meute te onderdrukken als ze dat uitkomt. Vandaag was een donkere dag voor onze rechtstaat, onze vrijheid en onze toekomst.

Als het niet zo ongelooflijk triest was zou je om bovenstaande filmpje hard kunnen lachen. De totale absurditeit wordt perfect in beeld gebracht. De smerige leugens, de keiharde propaganda en het massaal doelbewust manipuleren van de massa. Maar het is blijkbaar niet voor iedereen absurd. Het is inmiddels wel voor iedereen in Nederland WET! En daar gaat men gebruik van maken, let op mijn woorden.

En Klaus keek en zag dat het goed was

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vreemd – Sinds munitie-explosie is een radioactiviteitskaart van de EU buiten werking

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Het kan toeval zijn of een technisch mankement. In ieder geval is een van de online kaarten van de Europese Unie, die burgers informeert over mogelijke gevaren van radioactieve straling, al enkele dagen buiten werking. Op 13 mei was er een enorme explosie in Khmelnytskyi, waarna gemeten werd dat de achtergrondstraling plaatselijk tot 40 procent was toegenomen. Na intensief onderzoek kunnen wij een verdubbeling van de straling in Polen bevestigen, schrijft Report24.

Het feit dat in Khmelnytskyi uraniummunitie is ontploft, is een publiek geheim. Niemand uit het Westen wil dit bevestigen. Veeleer wordt het sprookje van een vernietigd brandstofdepot verspreid in links-liberale kringen die trouw zijn aan de regering. Tegelijkertijd worden verhoogde stralingsniveaus gemeld. Op het eerste gezicht zijn deze echter niet dramatisch. De natuurlijke achtergrondstraling in het gebied rond Khmelnytskyi steeg met 40% rond het tijdstip van de explosie. Een veel grotere stijging werd twee dagen later geregistreerd in Lublin, Polen. Daar stegen de bismutniveaus sterk. Dit is een vervalproduct van uranium. Volgens TKP.at ligt Lublin benedenwinds van de explosie.

Officials ontkennen dat uraniumstof van uraniummunitie tot gezondheidsrisico’s voor mensen kan leiden. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken onder Annalena Baerbock liet weten dat er geen gevaar is van uraniummunitie. Letterlijk: “geen significante blootstelling van de bevolking aan straling”. Weltwoche heeft hierover een korte tekst gepubliceerd en beschuldigt het bureau van liegen. Het gevaar komt niet van radioactieve straling, maar van de hoge giftigheid van de stof. De oorlogen in Irak en op de Balkan hebben aangetoond dat enorme gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid mogelijk zijn.

In dit verband is het interessant dat de bewakingspagina van de Europese Unie, die geacht wordt informatie te verstrekken over verhoogde straling, uitgerekend nu alleen “de zandloper” toont. De pagina verstrekt geen gegevens – en dat is naar verluidt al dagen zo. Wij kunnen dit in ieder geval voor 20 mei bevestigen – maar wij verwachten geen officiële opheldering over het gedrag van de website in het weekend.

Er zijn andere sites die informatie van het netwerk van meetstations online beschikbaar stellen. De Oekraïense site “Saveecobot” geeft – naar verluidt – actuele informatie weer, maar alleen uit Oekraïne en Wit-Rusland. Daar worden nog licht verhoogde waarden weergegeven voor Khmelnytskyi. Het moet echter gezegd worden dat “een beetje meer” dan de daar gebruikelijke natuurlijke achtergrondstraling geen dramatische toename betekent. De toename wordt ook alleen geregistreerd in de zuidelijke regio van de stad en daar al 1-2 dagen voor de explosie – wat raadselachtig is. Deze kaart bewijst nog niet de theorie van andere media dat een stralingstoename benedenwinds in de directe route naar Lublin zou zijn opgetreden (maar let op de bevindingen hieronder!). Geen enkel ander station in de buurt van de directe luchtlijn vertoont een significante toename op Saveecobot.

Voor een journalist is het natuurlijk altijd leuk om de mogelijkheid te hebben om verschillende bronnen te vergelijken. Na enig zoeken werd een kaartweergave gevonden op de EU-server die inderdaad werkt.

Uit deze kaart bleek dat er in Oekraïne weliswaar nauwelijks significante veranderingen in de meetwaarden werden geregistreerd, maar wel in elk meetstation langs de Poolse grens in de regio – helemaal tot in Warschau. De hoogste piek is te zien op 18 mei, met daarvoor een ongebruikelijke stijging rond 15 mei. De waarden zijn niet extreem, maar wel opvallend en zijn consequent minstens het dubbele van de plaatselijk gebruikelijke natuurlijke achtergrondstraling. Conclusie: er moet daar iets gebeurd zijn dat niet normaal is. De explosie in Oekraïne is een voor de hand liggende mogelijke reden.

Het feit van de gigantische explosie kan niet worden betwist – en het feit dat de bluswerkzaamheden werden uitgevoerd door robots is veelzeggend.

Deskundigen wezen erop dat de radioactiviteit van verarmd uranium bestaat uit alfastraling. “Het bereik van alfastraling van uranium is enkele centimeters in de lucht en enkele millimeters tot fracties van millimeters in lichaamsweefsel, afhankelijk van de dichtheid”, meldt Wikipedia. In dit opzicht is de aanpak om te zoeken naar vervalproducten die gemakkelijker op te sporen zijn, interessant. Het in Polen ontdekte bismut is echter ook een alfastraler.

Over de toxiciteit van uraniumstof, onafhankelijk van de straling zelf:

Uranium werkt chemisch zoals vele andere zware metalen en beschadigt als een toxine het metabolisme van interne organen, voornamelijk de nieren. De chemische toxiciteit is vooral belangrijk in de eerste weken na inname van een grote hoeveelheid uranium. – Wikipedia

Gezondheidseffecten van uranium op de mens

Om de gezondheidseffecten van uranium te beoordelen, moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen twee effecten:

  • als zwaar metaal heeft uranium een chemotoxisch effect vergelijkbaar met lood of kwik,
  • als radionuclide heeft het een radiotoxisch effect, d.w.z. dat het ioniserende straling afgeeft.

Uraniummunitie zelf veroorzaakt slechts een geringe blootstelling aan straling. Na langdurig contact met de huid kunnen vervalproducten echter een gedeeltelijke blootstelling van het lichaam aan bètastraling veroorzaken die relevant is voor de gezondheid.

Opnamewegen

Uranium is bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid wanneer het wordt opgenomen, d.w.z. wanneer het in het menselijk lichaam terechtkomt. Dit geldt zowel voor de chemotoxische als de radiotoxische effecten van uranium. Opname kan plaatsvinden door:

  • Opname met de ademlucht in de luchtwegen (inademing),
  • opname met water en voedsel in het spijsverteringskanaal (inslikken),
  • opname via open wonden (verwondingen) rechtstreeks in het lichaam (inwendige blootstelling).

Als het uranium, wanneer het het lichaam heeft kunnen binnendringen, in een oplosbare chemische vorm is, wordt het binnen enkele dagen via de nieren uitgescheiden. De nieren zijn het doelorgaan voor de chemisch-toxische schade in de vorm van nierfunctiestoornissen en zelfs nierfalen. – Deutsches Bundesamt für Strahlenschutz


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
Geplaatst in Oekraïne | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Geen Coronawet

Het zal niemand ontgaan zijn: dezer dagen bespreekt de Eerste Kamer de aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid oftewel in de volksmond de “pandemiewet”. Er zijn vele alarmerende geluiden te horen over de (mogelijke) impact van deze wet en vooral de rigoureuze noodbevoegdheid die de Minister van Volksgezondheid hiermee krijgt. Op een of andere manier heeft, zo lijkt het, de politiek niets geleerd van het corona-debakel en men wil alle onzinnige maatregelen vast verankeren in de wet. Tenminste, ervan uitgaande, dat men hiermee niets kwaadaardigs in gedachte heeft. Dat mag namelijk niet van de AIVD.

Een aantal Eerste Kamer leden wil uitstel tot de nieuwe leden, verkozen in maart jl. aangetreden zijn. Logisch lijkt mij want het politieke landschap is drastisch gewijzigd. De regeringspartijen, gesteund door PVDA en SP willen er echter haast mee maken. Naar alle waarschijnlijkheid wil dit partijkartel dus juist deze wet er door drukken met de huidige bezetting van de Eerste Kamer, bang voor de eventuele nieuwe leden. Dat zou wellicht kwaadaardig zijn maar zo mogen we van de AIVD niet denken over onze bewindslieden. Onze leiders doen alles met de beste intenties, zo is de mening van de AIVD, en wee uw gebeente indien u anders denkt.

Overigens heb ik niet de illusie dat deze Eerste Kamer nog roet in het eten gaat gooien. In de Tweede Kamer moet men de grondwettelijkheid van deze nieuwe wet toetsen en daar hebben ze jammerlijk gefaald. Deze wetswijziging staat bol van de ongrondwettelijke regels. Was het falen? Of was de druk van het partijkartel, de WHO en het WEF te groot? Oh, sorry, zo mogen we niet denken van de AIVD.

Natuurlijk heeft deze wetswijziging alles te maken met het corona-debakel van de afgelopen jaren. Een aantal leden van de Eerste Kamer wil dus wachten op de evaluatie van de corona-maatregelen en dat lijkt mij een goed plan. Maar dan komt de interruptie van dhr. Verkerk (ChristenUnie):

Ja, je hoort het goed:

… laten we eerlijk zijn, deze wet is géén coronawet dus evaluatie van alle corona-maatregelen in detail hebben we niet nodig om deze wet te kunnen beoordelen.

Onder welke steen heeft deze man de afgelopen 3 jaren geleefd? Hoe kan hij nu, met een stalen gezicht, opmerken dat deze wet niets met de corona-maatregelen van de afgelopen jaren te maken heeft. HOE IS HET MOGELIJK? Nou, dat is maar op één manier mogelijk en dat is dat deze man precies ziet en weet wat hier gebeurt en op de hoogte is van de achterliggende kwaadaardige plannen; een andere verklaring zie ik echt niet. Excuse my French beste AIVD maar dat is MIJN MENING en die ventileer ik dan ook. Ik kan er anders geen kaas van maken.

En Klaus keek en zag dat het goed was

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Laten we samen de wereld wakker schudden

Hallo vrienden,

Deze week begon ik nieuwe inzichten te delen in mijn aankomende film, The Great Awakening. Bekijk hier een herhaling van mijn HighWire-interview – en een gloednieuwe trailer. Mijn interview met Del was een stap in het proces van bewustwording over de film.

Nu onze première op 3 juni nadert, heb ik je hulp nodig om The Great Awakening viraal te laten gaan. Samen kunnen we de wereld bereiken. Om het nieuws bekend te maken, kunt u onze officiële afbeeldingen gebruiken op sociale platforms die de vrijheid van meningsuiting ondersteunen en persoonlijke kijkfeesten organiseren (met speciale voordelen).

Scroll naar beneden voor meer informatie!

Dank u voor het opkomen voor de waarheid.

Mikki Willis
Vader / Filmmaker

P.S. Als je je nog niet hebt aangemeld voor de wereldpremière van The Great Awakening, gehost door onze vrienden op The HighWire, meld je dan vandaag nog aan voor de GRATIS livestream.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Geplaatst in Corona, Plandemic | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen