Geïntegreerde aanpak politie-criminaliteit

PolitieScheveSchaatsNa het lezen van de documenten ter beschikking gesteld door Dutch Bikers ( waarvoor dank ) ben ik toch wel even geschrokken. Aangezien ik niet iemand ben die bij de pakken gaat neerzitten heb ik direct Mark Rutte gebeld en hem medegedeeld dat mezelf bijzonder geschikt acht om de komende jaren als Minister van VenJ in zijn kabinet te dienen. Ik verwacht Mark dan ook morgen-ochtend om 10:00 uur bij mij op kantoor om de voorwaarden te bespreken. Ik zal zitting nemen in het kabinet als eenmansfractie van de politieke partij 1%. Mijn eerste handelingen als de nieuwe Minister zullen voornamelijk bestaan uit het uitvaardigen van integrale maatregelen om dit probleem aan te pakken:

1) Waar mogelijk zullen Politiebureau’s worden gesloten. Indien dat binnen de huidige wetgeving niet mogelijk is zullen de gemeentes het bestemmingsplan aanpassen waardoor het alsnog gesloten kan worden. Aan het openen van nieuwe politie-bureau’s zal geen enkele medewerking worden verleend maar eerder alles in het werk gesteld worden om dit te voorkomen.

2) Per direct zijn politie-mensen niet meer welkom op evenementen. Ook zal aan evenementen georganiseerd door de politie geen medewerking meer worden verleend. Afgegeven vergunningen worden alsnog ingetrokken.

3) Per direct is besloten dat het lid zijn van de politie onverenigbaar is met de integriteit van een ambtenaar. Aangezien politie-mensen ambtenaren zijn is het noodzakelijk het gehele landelijke politie-korps op te heffen.

4) Gezien de intieme vergaderingen die de politie heeft met de marechaussee is het noodzakelijk ook dit korps op te heffen.

5) Ten behoeve van de handhaving van de orde in ons land wordt de landmacht tezamen met de mariniers aangesteld. Omdat onze krijgsmacht de laatste jaren aardig uitgedund is zal dat niet gaan zonder de hulp van bepaalde zeer betrouwbare civielrechtelijke verenigingen die motor rijden. Met de beveiliging van het Koninklijk huis en onze regering zullen een aantal motorclubs worden belast. De kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen gedeclareerd worden bij het ministerie van VenJ. ( Indien geen bonnetje overlegd kan worden krijg je 10 jaar wachtgeld ). De taken van de marechaussee op de vliegvelden worden waargenomen door de Koninklijke Luchtmacht ( ons-kent-ons ). Marine en douane zullen waar nodig worden ingezet.

6) Hooggeplaatste politie-ambtenaren zullen zonder enige vorm van proces worden voorzien van pek en veren.

7) Vooralsnog mag het OM haar werk blijven doen onder de voorwaarde dat ze direct volledig en openlijk afstand doen van de politie. Bij enige vorm van solidariteit met de ontslagen politie-ambtenaren is eveneens pek en veren van toepassing.

8) De volledig uitgewerkte maatregelen zullen uitgebreid op schrift worden gesteld vóór 1 januari 2022. Hier zal aan gewerkt worden door commissies van persoonlijke vrienden. Tot die tijd zal het kabinet Maatregelen van Bestuur uitvaardigen waar nodig. Daar waar het kabinet het niet eens kan worden beslist de Minister van Veiligheid en Justitie.

Denk er aan gij allen:

WIJ ZULLEN DEZE CRISIS OVERWINNEN MET VERTROUWEN!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.