Een burger begint niet aan zijn dag met de intentie om door rood licht te rijden

Ja, het is zelden de bedoeling. Het overkomt je. Net als een paar kilometer te hard rijden. Een klein momentje niet opgelet en de overtreding is gemaakt. En het CJIB is niet ver weg om je af te tikken. Zo staat er ook geen  enkele burger op met de intentie om vandaag maar eens “doodslag” te plegen. Kan ook niet want als je met dat idee uit je bed komt is het “moord met voorbedachte rade”.

Zo begint het artikel op Politie.NL . ‘Een agent begint niet aan zijn dienst met het idee dat hij iemand neer gaat schieten’ staat er te lezen. Nee, dat lijkt me logisch. Ook voor die agent zou dat “moord  met voorbedachte rade” zijn. Maar waar wil de politie heen met deze opmerking?

Verderop is te lezen: “Later dit jaar wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel besproken dat voorziet in een stelselherziening. Die brengt onder andere verandering in de manier waarop het geweld, dat door politiemensen tijdens hun werk wordt gebruikt, wordt beoordeeld.“. En verderop: “De beoordeling van politiemensen gebeurt dan vanuit het oogpunt van de ambtsinstructie en niet aan de hand van het strafrecht. Vanzelfsprekend kan er een strafrechtelijk traject volgen, wanneer blijkt dat de diender de ambtsinstructie heeft overtreden.“.

De bedoeling is helder: men wil een “buffer” tussen de agent en het strafrecht om deze te beschermen. Wellicht een of andere “commissie” (bestaande uit politiemensen?) die bepaald of de agent zich aan zijn “ambtsinstructie” heeft gehouden en zo ja, dan kan hij niet strafrechtelijk vervolgd worden. Maar wat is die “ambtsinstructie“? Grote gedeelten zijn geheim en voor de burger niet in te zien. Andere gedeelten wijzigen per dag en naar omstandigheid.

Opvallend is dat juist nu dit voorstel komt. Criminaliteit, ja zelfs terrorisme, loopt al jaren terug maar politie-geweld neemt toe. Het keurige overhemd is verruild voor een (zwart) gevechtspak. Wapentuig wordt uitgebreid en politie beschikt over automatische wapens en zelfs pantservoertuigen. Steeds meer incidenten waar de politie de burger zonder goede reden lijkt te mishandelen en soms zelfs te doden halen het nieuws. Mede dankzij mobieltjes, internet en oplettende burgers.

We gaan in rap tempo richting Amerikaanse toestanden en ondertussen voorziet men de politie-agenten van een speciale status zodat vervolging erg moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt gemaakt.

Telkens gaan de woorden van Peter door me heen voor hij stierf: “Politie is het leger tegen eigen volk.“.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.