Advies Raad van State

De Main Stream Media kopt natuurlijk, waar het kan, dat de Raad van State een aantal maatregelen “adviseert” in de permanente “corona”wetgeving. De koppen liegen er niet om: Advies Raad van State: neem avondklok op in ‘coronawet’ | Trouw en Advies Raad van State: neem avondklok op in ‘coronawet’ om er maar een paar te noemen. Dat wekt de indruk dat de Raad van State het goedkeurt of adviseert dat een avondklok in de nieuwe permanente wetgeving komt.

Ik lees dit geheel anders. Er staat namelijk in het advies:

In de toelichting wordt niet uitgesloten dat het instellen van een avondklok ter bestrijding van een (dreigende) epidemie van een A1-ziekte noodzakelijk kan zijn. Het wetsvoorstel voorziet echter niet in een grondslag om een avondklok in te stellen, …

Dit roept de vraag op in hoeverre in het kader van de bijzondere noodwet waarin het wetsvoorstel beoogt te voorzien, nog op deze bepaling kan worden teruggevallen.

De Afdeling adviseert in de toelichting hierop nader in te gaan.

Wat ik lees is heel overwogen en begrijpelijk. Mijns inziens merkt de Raad van State hier op dat, overwegende dat er eerder een maatregel zoals de avondklok is ingesteld, het vreemd is dat deze nu niet in het voorstel voor permanente wetgeving staat. Waarom niet? Als onze overheid, in de toekomst, nog eens mocht overwegen dit middel in te zetten dan MOET dit ook terug komen in dit wetsvoorstel zodat de Tweede Kamer zich hierover kan buigen. Aangezien de Tweede Kamer ervan op de hoogte is dat de avondklok totaal geen positieve werking heeft gehad zal men dit waarschijnlijk afkeuren in de wet. Maar dan is het wel besproken en gemotiveerd afgewezen en kan de overheid dit middel ook niet meer inzetten via een andere weg. Als je zo leest dan is dat een prima advies.

Over het CTB wordt eigenlijk nagenoeg hetzelfde geredeneerd. Ik lees (mijn interpretatie) dus heel duidelijk in het advies van de Raad van State:

Zet het in het wetsvoorstel of kom er nooit meer mee.

Maar de Main Stream Media maakt er gewoon van dat het hoogste orgaan van Nederland, op het gebied van bestuursrecht, het ermee eens is dat de overheid een avondklok (of CTB) maatregel neemt t.a.v. de bevolking. Dat staat er absoluut NIET.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Dit bericht is geplaatst in Corona, Vrijheid met de tags , , , , . Bookmark de permalink.