Studie toont aan dat mensen met een laag IQ veel meer kans hebben om woke te zijn

Volgens een recente studie zijn mensen met een hoger cognitief vermogen doorgaans meer voorstander van individuele vrijheden en minder bezig met “woke”.

Onder leiding van Louise Drieghe voerde een team onderzoekers een onderzoek uit onder 300 volwassenen in Noord-Amerika om dit fenomeen te onderzoeken. De onderzoekers maakten gebruik van het Mechanical Turk platform om de enquête uit te voeren en namen de Ammons Quick Test af om het cognitieve vermogen van de deelnemers te beoordelen, schrijft Newspunch.

De Ammons Quick Test meet de cognitieve vermogens door deelnemers te vragen woorden correct te koppelen aan de bijbehorende afbeeldingen. De onderzoekers veronderstelden dat personen met hogere cognitieve vermogens een grotere mate van steun voor individuele vrijheden en minder betrokkenheid bij de “woke”-beweging zouden vertonen.

De resultaten van de studie ondersteunden de hypothese van de onderzoekers. Deelnemers die beter presteerden op de Ammons Quick Test toonden een grotere mate van steun voor individuele vrijheden en waren minder bezorgd over “woke” zijn. Personen die slecht presteerden op de test vertoonden daarentegen de tegenovergestelde tendensen.

Volgens de Daily Sceptic beoordeelden de onderzoekers ook de steun van de deelnemers voor vrije meningsuiting en hun bezorgdheid over politieke correctheid.

Om het eerste te meten, stelden zij een schaal van 9 items op, met items als “Ieder individu heeft het onvervreemdbare recht om zijn gedachten vrij te uiten” en “Censuur van meningsuiting laat weinig ruimte voor debat en verschillende standpunten”.

Om dit laatste te meten, gebruikten zij een schaal van 7 items die door twee andere onderzoekers was ontwikkeld.

Deze omvat items als “Ik probeer mensen in mijn omgeving te informeren over de politieke betekenis van hun woorden” en “Ik word boos als ik iemand politiek incorrecte taal hoor gebruiken”.

De belangrijkste bevinding van de onderzoekers staat in de eerste kolom van de onderstaande tabel.

De waarden zijn correlatiecoëfficiënten – een manier om aan te geven hoe sterk twee variabelen met elkaar samenhangen.

De bevindingen van deze studie suggereren dat cognitieve vaardigheden een rol spelen bij de vorming van de politieke houding en overtuiging van individuen. Hoewel meer onderzoek nodig is om de relatie tussen cognitieve vaardigheden en politieke ideologie volledig te begrijpen, wijzen deze resultaten erop dat het belangrijk is rekening te houden met cognitieve vaardigheden bij het onderzoeken van politieke houdingen en gedragingen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
Dit bericht is geplaatst in Vrijheid met de tags , , , . Bookmark de permalink.