Nationale Ombudsman

De Weblog van Helmond vond mijn stukje zo leuk dat ze me vroegen of het daar ook op mocht. Tuurlijk was mijn antwoord en BAM, weer duizenden lezers erbij šŸ™‚

In een van de reacties aldaar stelde men voor om de zaak onder de aandacht van de Nationale Ombudsman te brengen. Dit riep herinneringen bij me op:

Van 10 augustus 2008 tot 30 augustus 2011 was ik in een discussie verwikkeld met de Politie Brabant Zuid-Oost. Een groot deel hiervan is eveneens middels een Klachtenprocedure behandeld. Het geheel heeft bijna 2 jaar geduurd. Het voert te ver om alles hier te vertellen maar mocht je geĆÆnteresseerd zijn:Ā  LeesMij

In deze procedure nam ik op enig moment de beslissing om de zaak voor te leggen aan de Nationale Ombudsman. Reden hiervoor was vooral dat de Klachtenprocedure bij de Politie veel te veel tijd in beslag nam. Een citaat uit mijn bericht richting de Ombudsman: “Al met al leeft de Politie de Regeling Registratie Verkeersongevallen niet na maar lapt ook haar eigen Klachtenregeling aan de laars. Vandaar dat ik het op prijs zou stellen dat U hier naar keek“. Ik kan niet zeggen dat me dat veel gebracht heeft. De Nationale Ombudsman vond het heel normaal dat een Klacht maanden in beslag nam.Ā Daarbij merkte de Ombudsman op: “De Nationale Ombudsman kan uw klacht nu nog niet inhoudelijk behandelen omdat de klacht nog in behandeling is bij het regionale politiekorps.” Tja, de klacht was dat het wel erg lang duurde en het antwoord is dat het eerst afgewikkeld moet zijn … prima een-tweetje!

Een paar maanden later stuurde de Klachten coƶrdinator van de Politie, in het kader van een hoorzitting, het gehele dossier door. Mijn oog viel toen op een E-mail van de Ombudsman aan de Klachten coƶrdinator:

Ik was verbouwereerd. Ik vraag advies aan de Nationale Ombudsman omtrent een Klacht bij de Politie en deze man geeft de instantie waarover ik klaag gewoon even een heads-up. Dat kan toch niet waar zijn! Daarbij vond ik de toonzetting zo degenerend dat ik besloot het hier niet bij te laten. Ik legde een klacht bij de Nationale Ombudsman neer over de Nationale Ombudsman. Hierop kreeg ik Ā het volgende antwoord:

Ja, inderdaad: mijn vertrouwen in een onpartijdige afhandeling was geschaad. Dat kun je wel stellen.

Overigens kwam er een nieuwe behandelaar en deze heeft de zaak verder afgewikkeld. Niet dat daar werkelijk iets uit is gekomen. Ja, een schamele veroordeling van de tijd die de Politie heeft genomen: “U merkt terecht op dat hiermee de in de regionale klachtenregeling gestelde termijn voor klachtenbehandeling aanzienlijk is overschreden.”.

Daar ben je lekker mee. Moeten wij als burger eens doen …

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

EĆ©n reactie op Nationale Ombudsman

  1. TheFlip schreef:

    Weer met genoegen gelezen Joseph.. šŸ˜‰

Reacties zijn gesloten.