Genoeg is genoeg!

Vandaag op meerdere websites het bericht gelezen dat Politie en Gemeente, in overleg met Beveiligingsbedrijven, VRIJE MENSEN niet meer toelaten in horecagelegenheden. Het commentaar de Gemeente ‘s-Hertogenbosch sloeg werkelijk alles: “Het is bijna een preventieve maatregel“, legt een woordvoerder van de gemeente donderdag uit. “We krijgen signalen in de omgeving dat deze clubs in opkomst zijn en daar zijn we geen voorstander van.” (knip & plak).

De overheid slaat volledig door. Deze maatregelen missen elk wettelijk fundament en zijn zelfs in strijd met onze basale vrijheden die zijn vastgelegd in onze grondwet en in internationale verdragen die Nederland heeft gerectificeerd. Het kan toch niet zo zijn dat onze overheid hier telkens maar weer mee wegkomt.

We leven in een Parlementaire Democratie. In dit land kiezen wij volksvertegenwoordigers en deze volksvertegenwoordigers dienen wetsvoorstellen in, keuren deze goed (of af) in de 2e en 1e kamer. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, zoals toetsing aan de grondwet en internationale verdragen, mag deze wetgeving worden uitgevoerd.

In dit geval heeft onze Minister van Veiligheid en Justitie, dhr. Ivo Opstelten, een BELEIDSNOTA opgesteld. Geen wetgeving, niet langs 2e en 1e kamer voor toetsing. NIETS van dat alles.

Gewoon de gehele overheid opdragen een bevolkingsgroep openlijk te discrimineren, zonder enig wettelijk fundament.

Mag ik dhr. Opstelten even herinneren:

  • Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
  • Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  • Het recht tot vereniging wordt erkend.

Zomaar wat citaten uit onze grondwet. En dan heb ik nog niet eens over de verdragen die Nederland heeft gerectificeerd zoals Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

We leven in een vrij land, tenminste die indruk wil onze overheid wel wekken.

Blijf met je fikken dan van die basale vrijheden af!

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Genoeg is genoeg!

  1. rene81b schreef:

    Oh joepie we gaan terug naar verboden voor joden en zwarte piet achter in de bus.
    O nee dat mag niet, dat is discriminatie….

Reacties zijn gesloten.