Klacht over optreden Politie GEGROND!

Op 5 september jl. schreef ik er in dit bericht al eerder over: we hebben een klacht ingediend omtrent het optreden van de Politie. Vandaag, na 22 weken, is er een uitspraak in deze procedure: de klacht is GEGROND.

Ook in deze kwestie ging het blijkbaar weer over en namens dhr. Ivo Opstelten. De beleidsnota wordt meermaals genoemd en de Brief geïntegreerde aanpak outlawbikers werd zelfs als bijlage (en excuus) bijgevoegd. Onze inzet was dan ook aan te tonen dat de Politie buiten haar boekje gaat in het uitvoeren van dit beleid.

Zoals gezegd ging de politiechef, op advies van een onafhankelijke commissie, hier in mee en noemde de klacht gegrond. Ik zal jullie niet vervelen met de volledige inhoud van deze uitspraak want, zoals gewoonlijk, is dit document weer eens zeer lijvig geworden (28 pagina’s). Ik zal er een paar zaken uitlichten:

Ik volg het advies van de klachtencommissie. U mag van de politie verwachten dat er transparant wordt opgetreden. Daarbij had de politie u niet in het ongewisse moeten laten en had de politie u duidelijkheid moeten geven ….. Tevens hadden uw vragen door de politie beantwoord moeten worden. Uw klacht beoordeel ik als gegrond.”.

Uit de onderzoeks-rapportage blijkt nog het volgende:

Afdelingschef Xxxxxx heeft klagers uitgelegd dat het zo gegaan is zoals hij het uitgelegd heeft en dat hij het betreurde dat deze gebeurtenis zo verlopen is. Verder heeft hij verklaard dat er geen onderzoek naar klagers Raaijmakers of de 1% MC gaande was.”.

Met betrekking tot het onwettig doorzoeken werd opgemerkt: “Immers werd een beleidsnota van minister Opstelten, die geen wetskracht heeft, gebruikt om onwetmatig in de privacy of levenssfeer binnen te dringen.”.

Dat zijn toch wel opmerkingen die onze minister zich aan mag trekken, dacht ik zo. Wellicht die onbezonnen beleidsnota toch maar eens een keer opnieuw bekijken want hier blijkt wéér dat zijn volgelingen dit beleid bijna net zo onbezonnen uitvoeren.

Tot slot wilde ik jullie het volgende niet onthouden: In de rapportage geeft de klachtbehandelaar een beknopte weergave van het gesprek wat we met hem gevoerd hebben. Deze gespreksnotities besluit hij met: “Klager was met dit gesprek niet tevreden. Het vertrouwen van klager in de politie is niet hersteld.”.

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.