Den Haag continueert Kafka houding

JoziasVelen van jullie vragen me dagelijks hoe de zaak ervoor staat. Gisteren nog kwam, op de kazerne Oirschot, een oude veteraan naar me toe om te vertellen hoe boos hij was op de Burgemeester van Den Haag. Toen ik stopte bij een benzine-pomp pakte een wildvreemde mijn arm vast en zei zacht: “Mooie actie op het Malieveld. Hou vol.”. Het zijn deze kleine aanmoedigingen die me de energie geven om door te zetten. Een update:

IvoOpsteltenHet OM heeft onze aangifte tegen Minister Opstelten geseponeerd. Argumenten zijn halfbakken en komen erop neer dat, zolang wij iets op onze rug dragen en een biertje drinken met andere OMG’s, we het aan onszelf te danken hebben dat we als OMG worden bestempeld. Lekker makkelijk. Guilty by Suspicion. Een artikel 12 procedure komt er aan.

PattijnDe leugens die dhr Pattijn in de rechtbank bezigde blijven waarschijnlijk onbestraft. Hij was namelijk niet ingezworen. Zo kan dus een hoge politie-functionaris gewoon liegen tegen een rechter zonder consequenties. Hoewel ik niet voor andere MC’s kan spreken zet het me wel aan het denken. Als de politie over ons zoveel leugens verspreid wat is dan het waarheidsgehalte van de documenten over andere motorclubs?

2014-07-11-MijnDenHaag.nlIn de bezwaar-procedure tegen de gemeente Den Haag neemt het Kafka-gehalte alleen maar toe. Gisteren kreeg ik 2 E-mails van MijnDenHaag.nl : er staan twee berichent voor me klaar. Na inloggen met DigiD vond ik een tweetal brieven: welliswaar op 11 juli daar geplaatst door de gemeente Den Haag maar gedateerd 2 en 3 juli. Tja, een brief van Libanon naar Nederland in de 80’er jaren kwam nog sneller op plaats bestemming.

Een van deze brieven is domweg totaal verkeerd geadresseerd. Men kan blijkbaar de gegevens in een bezwaar nog niet eens lezen: Brief adviescommissie dd 2 juni . De 2e brief is welliswaar wel goed geadresseerd maar van dezelfde strekking: Brief adviescommissie 3 juni : “Er is echter geen sprake van een bestuurlijke maatregel c.q. een besluit. Wel heeft overleg plaatsgevonden met de Stichting Nederlandse Veteranendag. In dat overleg is mondeling overeenstemming bereikt. De burgemeester heeft daarom geen aanleiding gezien om een bestuurlijke maatregel te nemen.“.

De lijn wordt doorgezet. Ondanks dat woordvoerders in de pers duidelijk aangeven dat de Gemeente Den Haag een en ander bepaald heeft zegt men in de juridische procedure gewoon dat men niets heeft bepaald. Hoe doorzichtig kunnen de leugens zijn? Ik vraag me ook werkelijk af of de Stichting Nederlandse Veteranendag de onrechtvaardigheid hiervan erkent?. Of die hier iets van leren? Of ze volgend jaar anders hiermee om zullen gaan?

KafkaWerkelijk belachelijk is dat men op 2 en 3 juni een brief dateert maar deze pas 11 juli digitaal aflevert. Wel overigens vermelden dat ik 2 weken de tijd heb om te reageren. Hiervan zijn er dus al 1,5 om. Als je dan navraag doet bij de gemeente dan is dat (uiteraard) niet hun schuld. MijnDenHaag.nl is tenslotte een hele andere afdeling. Logisch toch ?:-)  Kafka had het zo zelfs niet kunnen verzinnen. Kafka gaat digitaal!

Maar we gaan door: de vergunning is een besluit en daar staan de beperkingen in aangegeven. Daarmee voldoen we aan de maatstaven van ontvankelijkheid. De persberichten, brieven en e-mails bieden voldoende aanknopingspunten om aan te tonen dat de burgemeester wel degelijk bepaald heeft.

CU in court!

Voor wie het werkelijk interesseert: BEZWAAR.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.