Grote maatschappelijke onrust

PersEnBestuurDikke persconferentie, veel in de telegraaf, die hier blijkbaar exclusief bij aanwezig mochten zijn, maar vooral weer “grote maatschappelijke onrust” zoals de heren zelf zeggen. De liefde tussen Verlinden en Hoes mag dan over zijn, de liefde tussen bestuur en pers is zeker niet voorbij.

Een gecoördineerde actie met een overduidelijk groter belang: het verbieden van een of meer OMG’s. Waarom die woorden “grote maatschappelijke onrust“? We gaan even terug naar een belangrijk vonnis van de Hoge Raad vorig jaar en een eerder blog op Mediavrijheid:

Logo_HRHet gaat hier om de vraag of voldoende grond bestaat de vereniging te verbieden en te ontbinden. Niet kan worden aanvaard dat de enkele omstandigheid dat de werkzaamheid van de vereniging een bedreiging vormt voor de openbare orde, meebrengt dat zij verboden wordt verklaard en wordt ontbonden. In het concrete geval zullen de gronden die hiertoe nopen, duidelijk zwaarder moeten wegen dan de fundamentele vrijheid van vereniging.
De verbodenverklaring dient te worden gezien als een noodzakelijke maatregel om gedragingen te voorkomen die een daadwerkelijke en ernstige aantasting zijn van als wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstelsel en die onze samenleving ontwrichten of kunnen ontwrichten.“.

Bovenstaand is een deel van een vonnis van de Hoge Raad der Nederlanden waarin een vereniging wordt verboden terwijl er geen enkel bewezen strafrechtelijke reden voor was. Enkel en alleen omdat “ernstige aantasting zijn van als wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstelsel en die onze samenleving ontwrichten of kunnen ontwrichten.“. Verder uitgekleed: “wezenlijk ervaren” en “kunnen ontwrichten“. Er moet, vrij vertaald, bij elke Nederlander een misselijkmakend gevoel ontstaan als men er aan denkt waardoor elke Nederlander er bang voor is. Het moet bij elke Nederlander heftige reacties oproepen. Dat is voldoende. ( zie Motoroorlog in Hoorn ) Het moet geclassificeerd kunnen worden als “grote maatschappelijke onrust“.

Maar wat heeft deze “grote maatschappelijke onrust” die de laatste jaren structureel gecreëerd is door de bestuurders en de media ons nou eigenlijk gebracht? Wat zijn we er mee opgeschoten? Zal ik even een samenvatting geven:

Sinds de negentiger jaren bestond er een solide overlegorgaan met daarin de toonaangevende motorclubs in Nederland. Deze Raad van 8 (en op enig moment 9) wist al 20 jaar geleden dat de vestiging van de Bandidos MC in Nederland geen goed idee was. Laten we wel wezen: op hun rug staat hun intentie al en daar waar ze opduiken ontstaat onrust. In goed overleg, sociale controle en eensgezindheid hebben de clubs in Nederland 16 jaar lang een gezellige cultuur van feestjes, motortochten en harley-dagen weten te realiseren. De sfeer in Nederland werd bekend en geroemd over de wereld.

BatmanRobinTotdat het team van zichzelf benoemde zogenaamde “crime-fighters” een negatieve en zelfs criminele stempel drukte op dit overlegorgaan. Alle ogen op kwatta en de eigen verantwoording, normaal in een vrij land als Nederland, was weg.

( Overigens weten we inmiddels wie de werkelijke boeven zijn en dat heeft de burger maar 4,7 miljoen gekost. Hoewel? Weten we dat? Of is dat het topje van de ijsberg? En is de “sidekick” niet weer met bloemen onthaalt in de 2e kamer? )

Omdat de sociale controle vanaf dat moment structureel werd ondermijnd kregen nieuwe clubs, die geen weet hebben van de onderlinge afspraken en vooral het waarom, vrij spel. Een van de afspraken was duidelijk: als een lid verstoten wordt door een club is daar een goede reden voor. De clubs noemen dat “Bad Standing” en deze persoon was vervolgens niet langer welkom in deze club of welke andere club dan ook. Een prima regeling en het zelfreinigend effect van motorclubs en de rust tussen motorclubs blijft gewaarborgd.

Het duurt niet erg lang of een “nieuwe” club neemt zo’n “Bad Standing” aan in hun gelederen om hem binnen een paar maanden ook weer uit de club te trappen. Toch een goede call van de andere club? Tenslotte neemt deze zelfde vent een vestje mee uit Duitsland en zet, vrijwel in zijn eentje, de inmiddels in heel Nederland beruchte BANDIDOS op. Let wel: de overheid beschuldigd de gerenomeerde motor-clubs meermaals van structureel crimineel gedrag maar deze vent is dus al 2 keer in “Bad Standing” uit een club getrapt voor zijn gedrag.

Nu zitten we met een voldongen feit en de “rapen zijn gaar“. NIEMAND is blij met de ontstane situatie behalve wellicht onze “crime-fighters” want die hebben andere doelen zoals zichzelf in stand houden en uitbreiding opsporingsbevoegdheden. En juist onze “crime-fighters” gaan met een paar incidenten, waar bovengenoemde “MOTORCLUB” voor verantwoordelijk is, aan de haal om de door hen zelf gecreëerde “grote maatschappelijke onrust” verder uit te buiten ten koste van onze vrijheid.

Laten we niet vergeten: ik schreef het al in 2013: “Voetbalwet mag voor andere zaken worden toegepast.“. Ook nu zal onze zorgzame overheid gaan beweren dat eventuele nieuwe wetgeving om motorclubs te weren echt, eerlijk en oprecht, alleen bedoeld is om motorclubs te weren en dat de “gewone burger” hier niets van te vrezen heeft. Denk dan nog eens aan de “voetbalwet” en exact dezelfde beloften die daarbij gemaakt werden.

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.