Het wordt persoonlijk (deel 4)

Filmbeelden1

Voor degene die denken dat ik het hier bij laat zitten, THINK AGAIN! Vandaag de volgende stappen:

Allereerst heb ik heel goed gehoord wat de advocaat-generaal gisteren ter zitting zei: “Ik weet niets van een DVD met filmbeelden. Die zijn niet doorgestuurd door de Politie.“.

Vandaag dus maar een formele klacht ingediend bij de politie:

Politie

Op vrijdag 3 oktober 2014 te 12:09 uur heb ik aangifte gedaan op het politiebureau, Hce/ Helmond Centrum, Kasteel Traverse 101, 5701 NR Helmond. Dit is vastgelegd in pv PL2200-20141322. Hierbij heb ik een DVD afgegeven met filmbeelden. Dit is ook genoteerd in het pv van aangifte: “Hierbij overhandig ik u een dvd met camerabeelden …”. Op 9 juni 2015 hoorde ik de advocaat-generaal ter zitting van het gerechtshof zeggen dat de politie deze DVD niet bij de stukken heeft gevoegd en dat deze beelden hierdoor hem niet bekend zijn. Deze handeling (of ontbreken van handeling) is klachtwaardig en daarover wil ik dan ook een formele klacht indienen.“.

Maar dat is niet alles. Ook het OM heeft een klacht aan de broek:

Nieuwenhuizen

Op 3 oktober jl. deden wij aangifte van ambtsmisbruik tegen 2 agenten.
Ter zitting op 9 juni 2015 bij het gerechtshof werd door de advocaat-generaal in zijn betoog opgemerkt dat hij niet beschikte over de, bij de aangifte bijgevoegde, DVD met filmbeelden. De politie zou deze niet bij de stukken hebben gevoegd.
Deze DVD is echter ook AANGETEKEND verstuurd in deze kwestie op 3 oktober 2014 aan Officier van Justitie Postbus 70581 5201 CZ ’s‐Hertogenbosch. Het bewijs van verzending en handtekening ontvangst (via TrackTrace.nl) zijn bij mij voorhanden.
Ik vind het dan ook klachtwaardig dat het OM deze DVD met beelden, betrekking hebbende op de casus, niet heeft toegevoegd aan het dossier en dat er in de rechtbank wordt beweerd dat deze beelden niet voorhanden en/of bekend zijn bij het OM.
Ik ben van mening dat de wijze waarop door het OM wordt omgegaan met deze belangrijke bewijsmiddelen klachtwaardig is.“.

Beide klachten zijn formeel en via de daarvoor aangewezen kanalen ingediend.

Tot slot: Ook in mijn klaagschrift gericht aan het gerechtshof (artikel 12 Strafvordering) heb ik zeer duidelijk opgemerkt: “Tenslotte dient opgemerkt te worden dat wij vele bewijsmiddelen hebben overlegd waaronder filmbeelden waar het optreden van de agenten op vastgelegd is. Mocht het Gerechtshof willen beschikken over deze filmbeelden, voor zover deze niet zullen worden ingebracht door het OM, dan zijn wij, bij eerste verzoek, bereid deze te overleggen.“. Ook het gerechtshof was dus vooraf op de hoogte van deze filmbeelden en had hier vragen over moeten stellen. Ter zitting heb ik nog eens aangeboden om de filmbeelden te tonen want ik had ze bij op mijn tablet.

Indien het gerechtshof mijn verzoek afwijst zijn dit gronden voor cassatie bij de Hoge Raad. Men heeft tenslotte belangrijk bewijsmateriaal willens en wetens genegeerd.

Wordt vervolgd …………. > VERVOLG

Nee, deze casus is nog lang niet ten einde!

Dit bericht is geplaatst in Het wordt persoonlijk. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Het wordt persoonlijk (deel 4)

  1. Pingback: Meten met 2 maten | MediaVrijheid

Reacties zijn gesloten.