Voortgangsrapportage OMG’s

ILV-OMGsKort na de invallen in Limburg laten de minister en voornamelijk de politie weer eens wat van zich horen: De “Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)” is er weer en dat laat de minister aan de 2e kamer weten. Is een prima moment want nu kunnen we “raketwerpers” en “automatische wapens” weer eens laten vallen.

In het begeleidend schrijven staat eigenlijk niks. Terwijl de minister benieuwd is naar de strafrechtelijke resultaten, die er dus (nog) niet zijn, spreekt hij wel van “successen”.

De integrale aanpak van OMG’s of motorbendes is een zaak van lange adem” en “Ik ondersteun die inzet van harte omdat deze strijd er een is tegen intimidatie, geweld en ondermijning, waar de hele samenleving onder lijdt.” aldus Minister van der Steur, zonder enige verdere onderbouwing. Verder wederom alleen maar over de grens kijken, ook in deze brief.

Wat zijn nou die “successen” volgens het rapport?

De politie heeft sinds de start (in januari 2012)  van de integrale aanpak 562 verdachten gehoord in opsporingsonderzoeken welke geleid hebben tot 308 strafzaken die alle OMG-gerelateerd waren. De gehoorde verdachten waren allen lid van een OMG of supportclub.“.

In de daaruit volgende strafzaken werden gevangenisstraffen van 3 tot 4,5 jaar (9 strafzaken) en 1 tot 2,5 jaar (7 strafzaken).wat?  mogelijk? geëist? opgelegd? Het staat er ECHT zo in! Maak er maar wat van. Wellicht worden hier de maximale straffen bedoeld en wil men dat de lezer er al een veroordeling van maakt. Schrijffout? In een zo belangrijke stelling? MY ASS!

Een stukje verder: “De rechtbank in Den Haag oordeelde in één geval dat het hesje van de betreffende OMG een intimiderend effect had.“. KIJK, dat zijn nu de SUCCESSEN! 562 verhoren en 308 onderzoeken en men heeft één keer aangetoond dat één kerel de club ge(mis)bruikt heeft voor zijn eigen criminele doeleinden. ÉÉN KEER. Dat is respectievelijk 0,18% en 0,32% !!! Tot zover de cijfers van 2,5 jaar integrale aanpak van OMG’s.

1percentBanner

Verder niet veel meer als opruiende taal zoals: “Dit aantal is verontrustend, met name in het licht van de dreiging van een bendeoorlog. Bij enkele gevallen van wapenbezit / wapenhandel waren (oud) beroepsmilitairen betrokken.“. Dit zijn pas echt ONDERZOEKSRESULTATEN!

Iets meer als één pagina van het 18 pagina’s tellende rapport gaat over strafrecht. Daarna worden er nog 2 voorbeeldjes genoemd. En DAAR valt me iets op: Het 2e voorbeeld: “In mei 2011 startten vier opsporingsonderzoeken naar strafbare feiten …“. Dat is opvallend want het “beleid tegen OMG’s“, wat volgens de politie en de minister zo hard nodig was, start pas in januari 2012. Volgens mij wordt hier gewoon een voorbeeld aangehaald bij de “voortgangsreportage” wat NIETS met de voortgang van het OMG-beleid te maken heeft. Volgens mij wordt hier aangetoond dat we de “landelijke aanpak” niet eens nodig hebben om criminaliteit bij motorclubs aan te pakken. Volgens mij tonen ze hun eigen ongelijk aan.

De rest van het rapport gaat weer over het “barrière-model“. Hoe trots men erop is dat men clubhuizen gesloten heeft. Daar zitten 2 Veteranen Ontmoetings Centra bij dat de Gemeente Breda sloot, tot ergernis van vele veteranen. Dat zijn SUCCESSEN!

De “speerpunten”:

1. Prioriteit strafrechtelijke aanpak van OMG’s en hun leden = strafrecht
2. Handhaving van regels voor clubhuizen = bestuursrecht
3. Tegengaan verwevenheid invloed OMG’s in de horeca = bestuursrecht
4. Tegengaan verwevenheid invloed van OMG’s in de beveiliging = bestuursrecht
5. Tegengaan verwevenheid van OMG’s met harde kernen voetbalsupporters = ?????
6. Niet faciliteren van evenementen van OMG’s = bestuursrecht
7. Aanpakken windhappers = bestuursrecht
8. Focus op leden OMG’s in overheidsdienst = bestuursrecht / ambtenarenrecht

Van de 8 speerpunten houdt zich er maar één met strafrecht bezig.

Deze wilde ik jullie ook niet onthouden: “Ook kan de betrokkenheid van OMG’s een corrumperend effect op voetbalclubs hebben. De politie heeft in het kader van dit project in 2014 een verkennend onderzoek verricht naar mogelijke verwevenheid van outlawbikers en (betaald) voetbalorganisaties. De conclusie van dit onderzoek was dat vooralsnog geen verband tussen beide kon worden aangetoond. In alle regio’s zijn OMG-leden gezien op de tribunes van het betaald voetbal. In hoeverre er sprake is van verwevenheid is nog niet duidelijk.“. Conclusie: Soms vind een biker voetbal leuk, soms ook niet. Net MENSEN!

En dan de pers: Ergens in een tabel van het rapport staat dat er 22 leden van OMG’s werkzaam zijn bij defensie. METRO maakt daarvan: “Leger heeft 22 gevaarlijke motoroutlaws in dienst“. Dat is pas TOP-journalistiek!

Ik concludeer één ding uit het rapport: WERK AAN DE WINKEL voor de 1% Foundation!

1percentBanner

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.