Persbericht Veterans MC Netherlands

Persbericht Veterans MC Netherlands, 30 juni 2015

Sinds 2012 wordt er zeer regelmatig bericht over 1% MC’s, criminele motorbendes en vanaf 2014 hanteert het ministerie van V&J, justitie en politie de term “OMG” wat staat voor “Outlaw Motorcycle Gang”. Als definitie van een OMG heeft de politie omschreven: “OMG’s zijn geen normale motorclubs, waar alleen het plezier van motorrijden centraal staat. OMG’s laten zich in ons land kennen door verstoringen van de openbare orde, waarbij geweld en bedreigingen niet geschuwd worden. De chapters hebben veel leden, die zich met (zware en ondermijnende) criminaliteit bezighouden en men stelt eigen regels boven en buiten de regels van de rechtsstaat. De chapters zijn daarmee een criminogene omgeving, waarin het makkelijk crimineel (internationaal) zaken doen is.

VeteransZoals bekend zijn de leden van de Veterans MC allen veteranen die zich tijdens diverse buitenlandse missies (o.a. Cambodja, Libanon, Bosnie, Irak, Afghanistan en Mali) hebben ingezet in het kader van de vrede, veiligheid en internationale rechtsorde. Zij onthouden zich verre van het ontplooien van activiteiten waardoor het bezigen van termen als OMG en “criminele motorclubs” jegens hen te rechtvaardigen is.

Al jaren stellen wij de vraag waarom onze gezamenlijke overheid van mening is dat wij aan deze criteria voldoen maar daar is nimmer een bevredigend antwoord op gekomen. Noodgedwongen hebben we een aantal gerechtelijke procedures gevoerd en daar is meermaals uitgekomen dat dit beleid alleen geen grond mag zijn voor de vergaande maatregelen die genomen worden tegen onze club. Hoewel we een paar keer “niet ontvankelijk” werden bevonden hebben we nog nooit één rechtszaak inhoudelijk verloren. Helaas heeft dit echter geen verbetering gegeven in de benadering van onze gezamenlijke overheid jegens onze club en haar leden. Onze overheid handhaaft haar beleid en blijft van mening, zonder verdere toelichting waarom, dat wij een OMG zijn en terecht in dit beleid worden genoemd.

Het voornoemde beleid heeft grote gevolgen voor de leden van onze club. Enkele voorbeelden zijn: Herhaaldelijke controles, staande- en zelfs aanhoudingen door de politie; Sluiting van het Veteranen OntmoetingsCentrum en ons clubhuis te Breda; Verbod op het organiseren van en deelname aan evenementen; problemen met de afgifte van de verklaring van geen bezwaar door Defensie; Klanten van leden thans werkzaam in het bedrijfsleven worden door de politie geadviseerd geen zaken meer met hen te doen. Omdat er geen wettelijke, morele of zelfs logische redenen voor dit beleid jegens onze club worden aangegeven zullen wij ons blijven verzetten met alle ons ter beschikking staande middelen.

DefileAfgelopen zaterdag vond de Nederlandse Veteranendag plaats. Heel Nederland heeft het commentaar kunnen horen van de NOS. Wederom werden we neergezet als “crimineel” en we zouden het aan ons zelf te wijten hebben. In ons kielzog werden vele veteranenmotorrijders eveneens door het slijk gehaald.

Wij zijn meerdere procedures begonnen wegens “smaad & laster”, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. In de civielrechtelijke procedure hebben wij een buitengerechtelijk dialoog geopend met het Ministerie van V&J. Wij hopen nog altijd op een oplossing in alle redelijkheid maar zullen tegelijkertijd volharden in onze eisen: het OMG-beleid is NIET van toepassing op onze club. Wij blijven bij onze stelling dat, indien we beschuldigd worden van (zware) criminaliteit, het OM dit kan en moet aanbrengen in een strafrechtelijke procedure. Niet alleen wij maar onze rechtstaat zal dan eisen dat hiervoor bewijs geleverd wordt. Zolang dit niet gebeurd is heeft onze overheid niet het recht om ons publiekelijk te beschuldigen en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen welke een zodanige impact hebben in ons leven.

Iedereen in Nederland is onschuldig tot schuld bewezen is en niemand mag gestraft worden zonder een behoorlijke procedure waarin hoor en wederhoor gegarandeerd zijn. Deze rechten gelden óók voor onze club en de leden.

Members Veterans MC Netherlands

[Gelieve deze persverklaring in zijn geheel te publiceren. Indien u delen gebruikt, link dan naar de volledige: http://www.veteransmc.com/20150630Persverklaring.pdf ]
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.