Het parlement van onbenullen

Het wordt met de dag gekker. Het partijkartel blokkeert alles wat er aan gebracht wordt en de manier waarop maakt niet meer uit. Zelfs als je dat doet met totale onbenul zoals dhr. Sneller van D66. Ongeremd door enig verstand van zaken sloeg hij de plank volledig mis. Het budget van Justitie en Veiligheid staat ter discussie en terecht merkt Gideon van Meijeren op dat er het een en ander scheelt aan dat departement.

Justitie moet onze democratie beschermen. Zo staat het ook op hun website: “Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.“. Gideon opent daarmee zijn betoog en dat was wel eens keer nodig want onze Minister is vergeten dat hij werkt vóór de burgers en de burgers niet voor hem.

Maar dan volgt een interessante serie van interrupties aangevoerd door de voorzitter zelf die ook duidelijk vooringenomenheid tentoonspreid. Werkelijk walgelijk om naar te kijken. Een van de weinige Kamerleden die nog voor de burger op komt moet met alle middelen de mond gesnoerd worden.

Maar dhr. Sneller (D66) spande de kroon: “Als dhr. van Meijeren het meent dan gaat maar aangifte doen en niet hier de zaal inslingeren want hij weet dat hij niet op de stoel van de rechter kan zitten.“.

Nogmaals TOTAAL ONGEREMD DOOR ENIG VERSTAND VAN ZAKEN. Nou, heer Sneller; dan zal ik, NUKUBU, het u maar even uitleggen:

Ik ben het met Gideon eens dat hier sprake is van misdadig gedrag. Maar indien (gewezen) ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal dit doen in de uitvoering van hun ambt dan is een aangifte hiertegen niet mogelijk bij de politie of is het in ieder geval zinloos.

In de grondwet staat namelijk letterlijk: “De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.” (Artikel 119).

Aangezien we allemaal weten dat onze Koning zich hiermee niet gaat bemoeien is DE ENIGE WEG om dit de Tweede Kamer “in te slingeren, in de hoop dat deze parlementariërs eens een keer opdracht tot vervolging zullen geven. Dit heb ik geleerd uit eigen ervaring. Maar zoals ik begin 2015 al opmerkte: “Ja, puur formeel KAN de tweede kamer hier opdracht toe geven maar volgens rechtspraak.nl is een dergelijke opdracht nog nooit verstrekt ( bron hogeraad.nl ). NOG NOOIT! En de grondwet, die onze rechten moet beschermen, bestaat ruim 200 jaar.
<sarcasme aan> Zouden we in die 200 jaar nog nooit een minister hebben gehad die over de streep is gegaan? <sarcasme uit>. “.

Ook dhr. Azarkan (Denk) meent nog een onbenullig duitje in het zakje te moeten doen. Hij steunt (uiteraard) de voorzitter en spreekt dan de onbegrijpelijke woorden: “Dhr. van Meijeren weet donders goed wat trias politica is en het is niet aan een Kamerlid om te bepalen wie verdachte is.“. JA, DAT IS HET DUS WEL MIJNHEER AZARKAN: ART. 119 GRONDWET!.

Maar ja, als Gideon, die WEL over de nodige kennis beschikt, dat even wil uitleggen aan zijn ambtgenoot wordt hij de mond gesnoerd door de VOORZITTER. Het cirkeltje is weer rond.

Dit is onze parlementaire democratie. Dit zijn “onze vertegenwoordigers”.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Dit bericht is geplaatst in Corona, Recht met de tags , , , , . Bookmark de permalink.