Vreemd – Sinds munitie-explosie is een radioactiviteitskaart van de EU buiten werking

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Het kan toeval zijn of een technisch mankement. In ieder geval is een van de online kaarten van de Europese Unie, die burgers informeert over mogelijke gevaren van radioactieve straling, al enkele dagen buiten werking. Op 13 mei was er een enorme explosie in Khmelnytskyi, waarna gemeten werd dat de achtergrondstraling plaatselijk tot 40 procent was toegenomen. Na intensief onderzoek kunnen wij een verdubbeling van de straling in Polen bevestigen, schrijft Report24.

Het feit dat in Khmelnytskyi uraniummunitie is ontploft, is een publiek geheim. Niemand uit het Westen wil dit bevestigen. Veeleer wordt het sprookje van een vernietigd brandstofdepot verspreid in links-liberale kringen die trouw zijn aan de regering. Tegelijkertijd worden verhoogde stralingsniveaus gemeld. Op het eerste gezicht zijn deze echter niet dramatisch. De natuurlijke achtergrondstraling in het gebied rond Khmelnytskyi steeg met 40% rond het tijdstip van de explosie. Een veel grotere stijging werd twee dagen later geregistreerd in Lublin, Polen. Daar stegen de bismutniveaus sterk. Dit is een vervalproduct van uranium. Volgens TKP.at ligt Lublin benedenwinds van de explosie.

Officials ontkennen dat uraniumstof van uraniummunitie tot gezondheidsrisico’s voor mensen kan leiden. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken onder Annalena Baerbock liet weten dat er geen gevaar is van uraniummunitie. Letterlijk: “geen significante blootstelling van de bevolking aan straling”. Weltwoche heeft hierover een korte tekst gepubliceerd en beschuldigt het bureau van liegen. Het gevaar komt niet van radioactieve straling, maar van de hoge giftigheid van de stof. De oorlogen in Irak en op de Balkan hebben aangetoond dat enorme gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid mogelijk zijn.

In dit verband is het interessant dat de bewakingspagina van de Europese Unie, die geacht wordt informatie te verstrekken over verhoogde straling, uitgerekend nu alleen “de zandloper” toont. De pagina verstrekt geen gegevens – en dat is naar verluidt al dagen zo. Wij kunnen dit in ieder geval voor 20 mei bevestigen – maar wij verwachten geen officiële opheldering over het gedrag van de website in het weekend.

Er zijn andere sites die informatie van het netwerk van meetstations online beschikbaar stellen. De Oekraïense site “Saveecobot” geeft – naar verluidt – actuele informatie weer, maar alleen uit Oekraïne en Wit-Rusland. Daar worden nog licht verhoogde waarden weergegeven voor Khmelnytskyi. Het moet echter gezegd worden dat “een beetje meer” dan de daar gebruikelijke natuurlijke achtergrondstraling geen dramatische toename betekent. De toename wordt ook alleen geregistreerd in de zuidelijke regio van de stad en daar al 1-2 dagen voor de explosie – wat raadselachtig is. Deze kaart bewijst nog niet de theorie van andere media dat een stralingstoename benedenwinds in de directe route naar Lublin zou zijn opgetreden (maar let op de bevindingen hieronder!). Geen enkel ander station in de buurt van de directe luchtlijn vertoont een significante toename op Saveecobot.

Voor een journalist is het natuurlijk altijd leuk om de mogelijkheid te hebben om verschillende bronnen te vergelijken. Na enig zoeken werd een kaartweergave gevonden op de EU-server die inderdaad werkt.

Uit deze kaart bleek dat er in Oekraïne weliswaar nauwelijks significante veranderingen in de meetwaarden werden geregistreerd, maar wel in elk meetstation langs de Poolse grens in de regio – helemaal tot in Warschau. De hoogste piek is te zien op 18 mei, met daarvoor een ongebruikelijke stijging rond 15 mei. De waarden zijn niet extreem, maar wel opvallend en zijn consequent minstens het dubbele van de plaatselijk gebruikelijke natuurlijke achtergrondstraling. Conclusie: er moet daar iets gebeurd zijn dat niet normaal is. De explosie in Oekraïne is een voor de hand liggende mogelijke reden.

Het feit van de gigantische explosie kan niet worden betwist – en het feit dat de bluswerkzaamheden werden uitgevoerd door robots is veelzeggend.

Deskundigen wezen erop dat de radioactiviteit van verarmd uranium bestaat uit alfastraling. “Het bereik van alfastraling van uranium is enkele centimeters in de lucht en enkele millimeters tot fracties van millimeters in lichaamsweefsel, afhankelijk van de dichtheid”, meldt Wikipedia. In dit opzicht is de aanpak om te zoeken naar vervalproducten die gemakkelijker op te sporen zijn, interessant. Het in Polen ontdekte bismut is echter ook een alfastraler.

Over de toxiciteit van uraniumstof, onafhankelijk van de straling zelf:

Uranium werkt chemisch zoals vele andere zware metalen en beschadigt als een toxine het metabolisme van interne organen, voornamelijk de nieren. De chemische toxiciteit is vooral belangrijk in de eerste weken na inname van een grote hoeveelheid uranium. – Wikipedia

Gezondheidseffecten van uranium op de mens

Om de gezondheidseffecten van uranium te beoordelen, moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen twee effecten:

  • als zwaar metaal heeft uranium een chemotoxisch effect vergelijkbaar met lood of kwik,
  • als radionuclide heeft het een radiotoxisch effect, d.w.z. dat het ioniserende straling afgeeft.

Uraniummunitie zelf veroorzaakt slechts een geringe blootstelling aan straling. Na langdurig contact met de huid kunnen vervalproducten echter een gedeeltelijke blootstelling van het lichaam aan bètastraling veroorzaken die relevant is voor de gezondheid.

Opnamewegen

Uranium is bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid wanneer het wordt opgenomen, d.w.z. wanneer het in het menselijk lichaam terechtkomt. Dit geldt zowel voor de chemotoxische als de radiotoxische effecten van uranium. Opname kan plaatsvinden door:

  • Opname met de ademlucht in de luchtwegen (inademing),
  • opname met water en voedsel in het spijsverteringskanaal (inslikken),
  • opname via open wonden (verwondingen) rechtstreeks in het lichaam (inwendige blootstelling).

Als het uranium, wanneer het het lichaam heeft kunnen binnendringen, in een oplosbare chemische vorm is, wordt het binnen enkele dagen via de nieren uitgescheiden. De nieren zijn het doelorgaan voor de chemisch-toxische schade in de vorm van nierfunctiestoornissen en zelfs nierfalen. – Deutsches Bundesamt für Strahlenschutz


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.
Dit bericht is geplaatst in Oekraïne met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.