Marteling

Bij het woord alleen gaan bij veel mensen de haren omhoog en lopen de rillingen over de rug: Marteling. De meeste mensen vinden dat het niet meer past in onze tijd en velen denken dat het ook is afgeschaft dankzij internationale verdragen en handhaving. Incidenteel komen er nog wat stukjes in de media zoals de schandalen rondom Abu Ghraib en de misstanden in Guantanamo Bay maar over het algemeen lijkt het uitgebannen.

Lijkt … want het blijkt dat we in de afgelopen jaren opzettelijk, massaal en collectief gemarteld zijn. We zijn allemaal onderhevig geweest aan algemeen bekende psychologische en fysieke martelpraktijken. Albert D. Biderman noemde het “Methoden om gehoorzaamheid en naleving te verkrijgen” in zijn onderzoek uit 1956 en beschrijft de “Grafiek van Dwang“. Een overzicht van 8 inmiddels welbekende methoden van marteling om volledige onderwerping te creëren. Ik zal ze een voor een behandelen:


1Isolatie: Berooft slachtoffers van sociale ondersteuning van het vermogen om weerstand te bieden. Ontwikkelt een intense bezorgdheid en zelfmedelijden. Maakt slachtoffers afhankelijk.” Een van de eerste stappen in de corona-plandemie was natuurlijk de lockdown.


2 – Monopolisering van perceptie: Frustreert alle acties die niet in overeenstemming zijn met gehoorzaamheid“. Eigenlijk direct werden zogenaamde “specialisten” naar voren geschoven die de waarheid in pacht hadden. Wetenschappers met een andere visie werden geweerd, niet alleen door de media maar ook door Social Media.


3 – Geïnduceerde verzwakking en uitputting: Waar de verplichte mondkapjes zorgden voor werkelijke fysieke uitputting was de onaflatende stroom van negatieve berichten omtrent corona psychisch een enorme last voor mensen en maakte de mensen mentaal doodmoe. Denk hierbij aan de dagelijkse “sterftecijfers” later gevolgd door dagelijkse “besmettingscijfers”.


4 – Bedreigingen: Wie herinnert zich niet de openlijke bedreiging van Minister de Jonge aan het adres van ongevaccineerden: Hij wist “vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen“. Maar ook de dreigende wet- en regelgeving die iedereen boven het hoofd hing als je niet gehoorzaamde. Tenslotte werden tijdens protesten weerloze burgers als vee bijeengedreven en tot bloedens toe geslagen.

5 – Af en toe een verwennerij:Geeft positieve motivatie voor gehoorzaamheid en belemmert aanpassingstekort“. Soms werden kleine dingen weer (tijdelijk) toegestaan om zogezegd “de moed erin te houden“. Of om burgers te motiveren hun medeburgers te handhaven. Ook dat is een essentieel onderdeel van marteling.


6 – Aantonen van almacht en alwetendheid: “Suggereert zinloosheid van verzet“. Elke dag werden we gebombardeerd met berichten over de “wetenschap” die het allemaal ondersteunde en dat je daar niet aan mag twijfelen. En wie wel twijfelde of protesteerde werd onevenredig hard aangepakt. Resistance is Futile.


7 – Degradatie: “Maakt de kosten van verzet schadelijker voor het gevoel van eigenwaarde dan capitulatie. Omlaag brengen tot “dierniveau“.”. Het totaal ontmenselijken van de opstandige burger werkte 2 kanten op. Het ontmoedigde de protesten en kritische geluiden waar het aan de andere kant een gevoel van saamhorigheid en daarmee motivatie bracht bij de volgzame burger.


8 – Triviale eisen afdwingen: “Ontwikkelt gewoonte van gehoorzaamheid“. De meest vreemde regels, waarvan iedereen wist dat die niets deden, werden netjes opgevolgd. Denk daarbij aan het verbod op verkoop van alcohol na 20:00 en de avondklok.


De “Chart of Coercion” (Grafiek van Dwang) is ook opgenomen in het rapport van Amnesty International “Report on Torture” op pagina 53. Het is een psychologische techniek ontwikkeld door Communistisch China

… om de mensen zich te laten onderwerpen, om ze te breken. Het breken van hun wil is bedoeld om hun menselijkheid te vernietigen

zoals Amnesty International opmerkt.


Wellicht moeten we niet langer degenererend doen over de “volgers” of de “schapen” zoals we ze graag noemen. In deze simpele 8 stellingen van de Grafiek van Dwang wordt duidelijk dat de overgrote meerderheid van de mensen domweg uiteindelijk heeft toegegeven aan de eindeloze marteling door overheid en media. Wellicht behoeven we niet zo diep in de psychologie te duiken, zoals bijvoorbeeld Mattias Desmet deed in zijn boek “De psychologie van Totalitarisme“.

Het is simpeler van aard. Marteling afkomstig uit het brein van Communistisch China, zoals zoveel in dit corona tijdperk klakkeloos, zonder enige onderbouwing, is overgenomen uit China. Denk daarbij aan de lockdowns.


Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

DOWNLOAD DIT BLOG ALS PDF BESTAND

Dit bericht is geplaatst in Corona met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.