Minister van Justitie strafbaar?

VeteransPersbericht Veterans MC Netherlands 1 mei 2014

Heden, 1 mei 2014, hebben wij, Veterans MC Netherlands, aangifte gedaan tegen onze minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, wegens SMAAD en LASTER zoals bedoeld in artikel 261 en 262 van het Wetboek van Strafrecht.

Sinds 2012 verspreidt onze minister, en de organisaties onder zijn verantwoordelijkheid, willens en wetens onwaarheden over onze club met als doel onze eer en goede naam te beschadigen. Er zijn al vele documenten in ons bezit, afkomstig van het ministerie, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie, waarin wij steevast worden neergezet, met naam en toenaam, als zware criminelen, drugsdealers en moordenaars. Deze documenten hebben wij aangegeven bij de aangifte.

IvoOpsteltenOnze minister weet, of ten minste behoort te weten, dat er in het 19‐jarig bestaan van onze club nog nooit een strafrechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden tegen onze club of een van onze leden. Nog nooit is een lid van onze club gearresteerd voor de feiten die onze minister noemt. Nog nooit, voor zover wij weten, is er tegen een lid van onze club een aangifte gedaan voor een feit dat onder de noemer “zware criminaliteit” zou kunnen vallen.

Onze club bestaat uit louter veteranen. We hebben allen gediend in naam van ons Koningshuis en onze regering, vaak onder moeilijke omstandigheden. Maar meer nog hebben we een waardevolle bijdrage geleverd aan de vrede, vrijheid en rechtsgelijkheid, waar dan ook ter wereld. Wij zijn hier zeer trots op en dat dragen wij uit. Wij allen zijn gedecoreerd door onze overheid voor onze verdiensten. Sommigen hebben zelfs een zeer hoge onderscheiding ontvangen waardoor ze tot een zeer select gezelschap behoren in Nederland. Members van onze club hebben tevredenheidsbetuigingen van Defensie en brieven van hoge overheidsfunctionarissen waarin deze lof betuigen.

Echter, als gevolg van de “geïntegreerde aanpak outlawbikers” worden we neergezet als “zware criminelen” en behandeld als zodanig. Sommigen vrezen voor hun baan, anderen raken klanten kwijt. Alle overheden zitten ons op de huid. De Belastingdienst controleert ons vele malen zwaarder dan welke burger ook. Gemeenten weigeren vergunningen en werken openlijk ons clubleven tegen. Politie noemt ons met naam en toenaam als bedreiging van de openbare orde. Sommige gemeenten verbieden ons zelfs onze kleding te
dragen.

vrijheidKomend weekend is het weer 4 mei en herdenken we degenen die gevallen zijn voor onze vrijheid, waar ook ter wereld. Daar zijn helaas ook kameraden van ons bij. Een dag later vieren we onze vrijheid. Maar deze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Elke dag moet deze vrijheid bewaakt en onderhouden worden en dat is iets waar onze leden niet alleen voor stonden tijdens de militaire carrière, maar nog steeds voor staan. En wij ervaren dat onze vrijheid de laatste jaren ernstig beperkt wordt.

Het valt ons zwaar een lid van onze regering op deze wijze aan te vallen maar wij kunnen helaas niet anders. Al jaren worden we, totaal onterecht, geconfronteerd met allerlei problemen als gevolg van de laster en onwaarheden die verspreid worden door onze minister en de organisaties onder zijn verantwoordelijkheid.

Als ervaren militairen hebben we gedacht en besloten, na jaren van verdediging, dat de beste verdediging soms de aanval is.

Het woord is nu aan onze rechtsstaat.

Members Veterans MC Netherlands.

[ Gelieve deze persverklaring in zijn geheel te publiceren.Indien u slechts delen gebruikt, link dan naar de volledige persverklaring:

http://www.veteransmc.com/20140501Persverklaring.pdf  ]

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.