Brief aan de Minister

IvoOpsteltenAan de Minister van Veiligheid en Justitie
Mr. I. W Opstelten

Excellentie,

U ziet ik ben lerend! In mijn vorige brief aan u ben ik wat ‘vierkant’ begonnen zeg maar. Het zette meteen de toon. Leuke is dat ik weet dat uw ambtenaren deelgenoot zijn gemaakt van de inhoud. Want zo gaat dat in dit land. Er is altijd wel een behulpzame NSB’er in de buurt om u en uw ordehandhavers dat even aan te reiken. Maakt niet uit. Altijd met open vizier en eventuele consequenties accepterend. Wij leven immers in een democratie waar de vrijheid van meningsuiting een gekoesterd goed is. Althans op het moment dat ik deze proza samenstel. Want sinds u en uw staatssecretaris aan de macht zijn worden er iedere dag ons burgenrechten ontnomen en geschonden.

IvoOpsteltenMaar dit terzijde. Het is druk denk ik bij uwe excellentie op het ministerie. Bezorgde burgemeesters uit Limburg en het CDA die met steun van de VVD de tweede kamer aan het mobiliseren is. En allemaal omdat er sprake is van een oorlog tussen Outlaw Motor Gangs. In dat kader een simpele vraag excellentie als u mij dat toestaat. Recent liet u nog weten in de zaak Demmink dat het eigenlijk niet moet kunnen om iemand al publiekelijk te veroordelen zonder enig bewijs. Althans niet in een rechtstaat als de onze schijnt u nog te hebben toegevoegd. Mee eens! Sterker het is van de basiselementen van onze samenleving. Maar goed dat dus in overweging nemende alvast de volgende vragen.

1) Op basis van welke wettelijke en overtuigende bewijzen is aangetoond dat Hells Angels (dan wel een andere motorclub) achter de ‘aanslagen’ zouden zitten in het vredige Limburg?
2) Bent u met mij van mening dat zolang daarvoor geen wettig en overtuigend bewijs is geleverd uw ambtenaren zich in dat geval zouden moeten onthouden van suggestieve informatie voorziening aan de media?
3) Ontkend u dat er vanuit het ministerie van VenJ – alsmede vanuit het OM – een strakke en strategisch geleide media strategie bestaat? Dit met als enig doel het scheppen van een negatief klimaat voor motorclubs?
Graag zou ik een antwoord willen hebben op deze vragen. Nogmaals als burger meen ik daar recht op te hebben.

1percentOverigens goed dat u de term ‘one percenter’ voortaan achterwege laat. Was ook ‘een beetje dom’ om met koningin Maxima te spreken. Want dat sloeg natuurlijk nergens op. En het zoveelste bewijs dat uw ambtenaren klakkeloos citeren uit onzorgvuldig samengestelde buitenlandse politie rapporten. U en de uwen noemen ons voortaan: Outlaw Motor Gangs. Een outlaw is iemand die alle publieke en burgerlijke rechten zijn ontnomen. Ik moet zeggen excellentie u bent aardig op weg om dat voor elkaar te krijgen! Maar wist u overigens dat Robin Hood, Luther, én Willem van Oranje ook outlaws waren! En als zodanig door hun ‘tegenstanders’ werden weggezet en behandeld. Wij bevinden ons dus in bijzonder gezelschap met deze Hollywood achtige kwalificatie.

Uw pogingen om tweespalt te zaaien in de ‘harley’ wereld zijn mislukt. De gedachte was om massaal uw ‘schouten’ in het land evenementen te laten afgelasten er een controverse zou ontstaan. Tussen de harley rijders in het algemeen en de MC’s in het bijzonder. Maar dat is mislukt. Want onderschat u niet het waarnemend vermogen van de Harley rijder. Die heeft precies in de gaten met welke willekeur u te werk gaat. Zijn alle Harley rijders fans van de MC’s? Nee ook dat weer niet. Maar in deze wereld is het nu eenmaal een standaard gewoonte om een ieder in elkaars waarde te laten. Er is een standaard respect onder elkaar. En ik zie vaak mensen denken ‘als jij daar gelukkig van kan worden om bij een MC te zitten…jouw keuze’ . Dat is ook respect! Wat jammer dan dat u weer uw hulp John van den Heuvel moet mobiliseren. Om via artikelen in de telegraaf verwerpelijke en opruiende proza te publiceren. Met als doel het doelbewust ‘haatzaaien’. Wat is de beloning? Weer een exclusieve kijk achter de schermen als u weer zinloze invallen gaat doen? John exclusief?

JorisAls burger van dit land maak ik mij, net als u excellentie, zorgen over de veiligheid in dit land. En begrijp ik dat regels gehandhaafd moeten worden. Het zou anders een dolle boel worden! En wie zijn billen brand moet op de blaren zitten. Wat mij opvalt is de willekeur die u en uw ambtenaren betrachten waar het gaat om het bestrijden van het ‘kwaad’. En nee het zou te voor de hand liggend zijn om nu weer het dossier Demmink aan te halen. U weet nu – net als wij MC leden – hoe vervelend het is om elke dag weer het ene naar het andere verhaal te moeten lezen in de kranten. En zeker als het verhalen zijn die kant noch wal raken. Als het niet meer gaat om de inhoud maar om de sensatie. Als het niet meer gaat om gecontroleerde feitelijkheden maar journalisten gaan fabuleren.

accountantNee ik heb het over die tientallen miljoenen die gefraudeerd zijn door grote accountantskantoren. Ik heb het over frauderende bestuurders die zitting hebben in beslissende organen in dit land. Of over de loverboys, de extensieve toename van eerwraak gerelateerde misdrijven. De toename van het aantal feitelijke no-go area’s in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht (waar handhaving alleen kan met massale politie inzet) De hausse aan voormalige Oostblokkers die rovend en stelend door het land trekken. Die bejaarden beroven, het huishoudgeld van moeders stelen door zakkenrollerij. Over mede landers die horeca uitbaters aan de kust het leven zuur maken, over het geweld onder voetbal’fans’. Wat ik bedoel te zeggen is er niet genoeg te doen voor uw orde handhavers? Of is het makkelijke scoren door te roeptoeteren over motorclubs en symbool politiek van burgemeesters?

En dan heb ik het nog maar alleen over aan uw ambt gerelateerde aandachtspunten. Me dunkt zijn er in dit land ook nog genoeg urgente politieke uitdagingen. Zoals de schandalige behandeling van onze ouderen. Die omwille van een Europese ‘drie procent’ norm adequate zorg ontzegd word. De bezuinigingen in de jeugdzorg of in onze gezondheidszorg. Aandacht voor de mensen die door de oplichterspraktijken van banken (over criminelen gesproken!) alles kwijt raken. Extra geld voor het onderwijs waar nu studenten die extra aandacht nodig hebben die moeten ontberen. En dat met alle gevolgen van dien.
Nee excellentie ik probeer niet de aandacht te verleggen. Want de essentie van mijn schrijven is de bedenkelijke manier waarop u thans te werk gaat. En nee het zijn niet allemaal brave hendrikjes. En zoals al eerder gesteld zijn er misschien meer mensen met een strafblad dan bij de lokale golfclub. Hoewel dat laatste ook weer te overdenken is door het groot aantal witte boorden criminaliteit……

Maar goed dat dus. Wij zijn niet van gisteren. En doen wat we kunnen maar kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van een individu. Maar ook in dat geval hebben we met elkaar afgesproken dat wie zijn straf heeft ondergaan een nieuwe kans verdient. En als volwaardig lid van deze maatschappij behandeld moet worden.

GerechtigheidExcellentie het gaat mij om een aantal dingen. Zoals rechtvaardigheid en dus pas veroordelen als wettig en overtuigend zaken zijn bewezen. Het gaat over gelijke rechten. Dus behandel mij niet anders als anderen alleen omdat ik een keuze heb gemaakt in mijn leven. En die keuze daarvan nog steeds een vrijheid is.

Doe wat u moet doen maar wel op een eerlijke en transparante manier. Want het op deze manier blijven doorgaan zou de indruk kunnen wekken dat we zouden afgleiden naar een politiestaat. En dat moet u als prominent lid van een partij die zegt te staan voor vrijheid en democratie niet aanspreken…toch Excellentie?

Den vaderland getrouwe en hopend op uw grootse wijsheid!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.