Veterans MC versus Burgemeester van Den Haag

Van-AartsenZoals bekend zijn de Veterans MC verwikkeld in een procedure tegen de Burgemeester van Den Haag. Deze laatste heeft het bezwaarschrift “niet ontvankelijk” verklaard maar daartegen is een beroepschrift ingediend bij de bestuursrechter.

Het probleem is te bewijzen dat de burgervader geen wettelijke gronden heeft maar een landelijk beleid uitvoert zonder aanzien des persoons en zonder wettelijke basis. Dat er weinig of geen aanleiding is om mensen te “straffen” zonder proces; te belemmeren in hun dagelijks leven zonder duidelijk aantoonbare aanleiding.

Vandaag kwam het verweer binnen van de Gemeente Den Haag. Mijn mond viel open van verbazing. Wat ik al 1,5 jaar probeer aan te tonen wordt in het verweer gewoon erkend:

De Nationale Politie en de Rijksoverheid hebben beleid opgesteld ten aanzien van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Dit beleid is neergelegd in verschillende stukken, zoals brieven van de Minister van Veiligheid en Justitie, de ‘Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)‘ van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en het rapport ‘Outlawbikers in Nederland‘ van de Nationale Politie. Dit beleid is niet voor niets opgesteld.

Het behoeft geen betoog dat er nogal wat aan de hand is met het groeiende probleem van OMG’s in Nederland. Ter bescherming van de openbare orde heeft de overheid dan ook gemeend een duidelijk en streng beleid te moeten ontwikkelen ten aanzien van deze OMG’s. Uit het rapport ‘Outlawbikers in Nederland‘ blijkt duidelijk dat eiseres ook als OMG moet worden aangemerkt.

Dit beleid komt er samengevat op neer dat OMG’s op meerdere terreinen, zowel strafrechtelijk, fiscaal als bestuursrechtelijk, worden bestreden. De aanpak van OMG’s is landelijk en integraal omdat alle relevante partijen daarbij betrokken zijn, te weten OM, politie, Belastingdienst, FIOD, KMar, burgemeesters en gemeenten en hun diensten.

Aldus de gemachtigde van de Burgemeester. Ik had het niet beter kunnen samenvatten. Perfect staat hier beschreven wat er in Nederland aan de hand is:

Het behoeft geen betoog dat er nogal wat aan de hand is met het groeiende probleem van OMG’s in Nederland.Met andere woorden: wij hoeven dat verder niet uit te leggen. Dit terwijl rechters in verschillende zaken duidelijk hebben aangegeven dat het landelijk beleid alleen geen reden mag zijn voor maatregelen. Men moet als bestuurder per geval specifieke knelpunten aangeven en eventuele gevaren per case aangeven ( Rechtbank Oost-Brabant SHE 13/3011 en SHE 14/1311 ).

OutlawbikersUit het rapport ‘Outlawbikers in Nederland‘ blijkt duidelijk dat eiseres ook als OMG moet worden aangemerkt.”  Puur en alleen omdat de club Veterans MC vernoemd staat in een rapport van 246 pagina’s. Een rapport dat verder op geen enkele manier gaat over de Veterans MC. Dat voor meer als de helft is opgemaakt uit buitenlandse inbreng. Pak voor de gein dit rapport er eens bij en doe een FIND op Veterans. Alles wat je vind is één alinea met een plaatje en een paar nietszeggende regels:

De Veterans bestaan uit veteranen die op missie zijn geweest. De Veterans zijn sinds 2005 een outlaw motorcycle gang. Ze hebben drie chapters. Het logo bestaat uit een schedel met een zwarte baret en daarop een Nederlandse vlag. Achter de schedel staan twee gekruiste zwaarden. Op de bottomrocker staat: ‘Netherlands’. Veterans MC heeft supporters: ‘22 squad’. De supporters hebben hun wortels in het korps mariniers (KLPD, 2010).“.

Zet de volgende woorden hier maar eens tegenover: In meer algemene zin wordt in het staatsrecht aan het legaliteitsbeginsel de betekenis toegeschreven dat overheidshandelen ten gevolge waarvan een of meerdere burgers zichzelf rechtens of feitelijk in hun vrijheid of eigendomsrecht beperkt zien, op een (grond)wettelijke grondslag dient te berusten. Het legaliteitsbeginsel speelt een rol in alle rechtsgebieden. (bron Wikipedia).

Als de bestuursrechter dit niet ziet of erkent dan weet ik het niet meer.

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.