Verkeerseducatie

HaaientandenVandaag reed ik richting een kruising. Rechts aan de kant stond een man op leeftijd en een klein ventje. Het zou zomaar opa en kleinzoon geweest kunnen zijn maar dat is pure speculatie. Plotseling stapten ze hand in hand de weg op en ondanks dat ik stevig moest remmen stond ik ruim op tijd stil. Toch schrok de man en werd duidelijk boos. Met het wel bekende vingertje wees hij naar de haaientanden op het wegdek. Blijkbaar ontleende hij daar rechten aan en vond dat ik maar op moest letten. Ik wilde eigenlijk diep van binnen de discussie aan gaan maar schudde slechts met mijn hoofd en maakte een ‘whatever’ gebaar. Deze man begreep er duidelijk weer eens niks van.

In toenemende mate zie ik mensen deelnemen aan het verkeer die de regels dus duidelijk niet kennen. Het wordt pas echt gevaarlijk als ze de regels denken te kennen maar dus duidelijk fout zitten. Triest wordt het als deze mensen hun kleine kinderen dus het verkeer verkeerd uitleggen. Dit was duidelijk hier het geval.

Haaientanden-2Maar niet alleen de mensen zijn hiervoor verantwoordelijk. Ook de wegbeheerder acht ik voor een gedeelte verantwoordelijk. Zie hier het voorbeeld rechts. Dit is, mijns inziens, een verwarrende situatie gecreëerd door de wegbeheerder. Uit dit soort situaties kan een welwillende burger verkeerde conclusies trekken. Ik zal het uitleggen: hier is duidelijk sprake van een zebrapad of voetgangersoversteekplaats (VOP). Iedere bestuurder behoort elke voetganger hier ongehinderde DOORGANG te verlenen indien de voetganger aangeeft middels het zebrapad over te willen steken. Langs het zebrapad staan haaientanden. Haaientanden geven VOORRANG weer en voorrang is alleen van toepassing tussen BESTUURDERS. Een voorangsteken vóór een vop is dus uitermate verwarrend en leid tot verkeerde conclusies.

Ook de opa van hedenmorgen had mij voor moeten laten gaan. De haaientanden zijn voorrangstekens en dus NIET van toepassing op voetgangers. Even een paar basisregels op een rij:

  1. Verkeerstekens gaan vóór verkeersregels
  2. Doorgangsregels gaan vóór voorrangsregels
  3. Doorgangs-regels en -tekens zijn voor alle verkeer
  4. Voorrangs-regels en -tekens zijn voor bestuurders

Met deze basisregels in je geheugen wordt het verkeer al een stuk eenvoudiger.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.