Leugens Politie en waarheidsvinding

GerardBouwmanDaar waar gelogen wordt moet de waarheid boven komen. Je zou zeggen dat dit toch iedereen wil. Maar helaas is dat niet altijd zo; vooral indien de politie niet eerlijk is komt er een gestructureerd verdedigings-mechanisme boven waardoor de waarheid niet meer belangrijk lijkt te zijn. Foute proces-verbalen en documenten lijken vaak te overleven en “herstel” lijkt niet mogelijk.

politie-computer-160x160Vorige maand kwam het bij mij weer allemaal boven doordat ik een artikel las op Crimesite: OM vervolgt fout verbaliserende agente niet. “De officier van justitie gelooft niet dat de agente het proces-verbaal met opzet verkeerd heeft opgesteld. Dat is opvallend omdat de politierechter daarvan wel overtuigd was.“. Opvallend ook voor mij omdat ik dit zelf aan den lijve heb ondervonden. Wat me vooral opviel zijn de woorden “met opzet verkeerd heeft opgesteld“. Die woorden heb ik nooit begrepen. Een leugen is een leugen, met welke intentie die opgeschreven is doet er, mijninziens, helemaal niet toe.

OngevalValkyrieAls ik in augustus 2008 slachtoffer ben van een ernstig ongeluk verschijnt er een proces-verbaal van een (aspirant)agent. Hoewel voor de vele omstanders de schuldvraag heel duidelijk is zaaien leugens in dit pv veel verwarring. Het OM stuurt het pv vrij snel terug en noemt het pv “slecht” en eist duidelijkheid. Het gevolg is meer leugens om de onvolmaaktheden verder te verbloemen. De Netwerk-Inspecteur, belast met de klacht-afhandeling, concludeert dat, niet alleen een aantal beweringen niet kloppen, maar zelfs dat de (aspirant)agent dit niet waargenomen kan hebben. De klachten-commissie stelt ons in het gelijk en de toenmalige korpsbeheerder, burgemeester van Gijzel, beloofd dat het pv wordt verwijderd uit het systeem. Dit is overigens NOOIT gebeurd.

VROUWE JUSTITIA-ROTTERDAMDe totale strijd die volgt duurt ruim 3 jaar. Dankzij vasthoudendheid en de foto’s van omstanders kunnen we veel rechtbuigen maar in een artikel 12 procedure oordeelt de rechter “Dit laatste sterkt het hof in zijn overtuiging dat beklaagde in casu niet opzettelijk heeft gehandeld“. Een vervolging “valsheid in geschrifte” blijft uit en daar zit de kneep in deze casus. Iedereen weet dat het pv bol staat van de leugens maar de rechter zit de “kwade intent” niet.

Deze casus, uit eigen ervaring, blijkt niet op zichzelf te staan. De advocaten luiden onlangs de noodklok: Geen vertrouwen in processen-verbaalDat is extra kwalijk omdat vele instanties inclusief de rechtspraak een pv van een Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA) als de enige “waarheid” zien en er veel bewijs voor nodig is voordat men aan de inhoud twijfelt.

Google-PolitieIn deze cultuur van absoluut geloof in de oprechtheid van Politie wordt rond 2010 het document Hells Angels en andere 1%-MC’s in Nederland geschreven en ter download gezet op www.politie.nl . Op 25 januari 2012 kondigt de Minister de “geïntegreerde aanpak outlawbikers” aan en het eerdergenoemde document wordt in 2014 gereviseerd tot Outlawbikers in Nederland.

PattijnDe leugens gaan een eigen leven leiden en ondanks dat gerenommeerde academici de stukken als totaal ongefundeerd beschrijven wordt er nooit een correctie toegepast. Vooral de politie zelf blijft geloven in de eigen leugens en als zeloten wordt het met hand en tand verdedigd. Tijdens een zitting op 30 juni 2014 verklaard DistrictsChef Haaglanden dhr Patijn dat de Veterans MC een OMG is.

Totale onzin; zelfs de cijfers omtrent leden heeft men niet scherp dus hoe kan men dan over percentages praten. Ook wordt als enige antecedent art 8 WvW genoemd (rijden onder invloed). Geen sprake van van “zware criminaliteit”. Zelfs de 28 antecedenten zijn zwaar overdreven maar ook deze hoeft de man niet verder te staven. Dit is een hoge diender die gewoon leugens vertelt in de rechtbank.

Maar ook in het dagelijks leven, op facebook, met minder hoge dienders blijft men als zeloten, zonder verdere fundering, beweren dat er sprake is van andere zaken als een motorclub:

MauriceIn de Dutch Military Veterans Community wordt een bericht en foto geplaatst: “Hoe krom……. Dit is dezelfde persoon, links op foto als crimineel gezien en behandeld omdat hij bij een MC zit en rechts als meermaals gedecoreerd militair! Met de outfit links mag hij niet op de landelijke veteranendag verschijnen maar met de outfit rechts wel en graag zelfs, mooi voor het plaatje naar buiten. De linker medaille is zelfs een Dapperheids-Onderscheiding. Snapt u het nog? Nogmaals; DEZELFDE PERSOON! Deze foto is met toestemming van de eigenaar gebruikt.“.

AntoineDoppegieterDe Brigadier Antoine Doppegieter reageert: “Wat een kul verhaal zeg. Als je denkt dat het zo in elkaar zit heb je het dus echt niet begrepen. Wat is schandalig vind , is dat hier de veteraan gebruikt wordt om een OMG te rechtvaardigen. Het gaat niet om een MC maar om een OMG jammer maar daar zit wel het verschil. Twee maskers twee werelden. Helden daden uit verleden rechtvaardigen niet wat je nu doet. Ik snap de simpatie maar je moet wel de zaken eerlijk belichten. Het gaat niet om de persoon maar om de identiteit die je je aanmeet. Voor je mee gaat in deze emotie kijk even verder. Eenzijdige kant van het verhaal dat is jammer.“. Volledig in de lijn van de doctrine van de politie wordt een heftig maar verder nietszeggend antwoord geplaatst.

Ik vraag me nog steeds af wanneer de documenten van de politie op waarheid getoetst worden. Wanneer is het moment daar dat we de rechtstaat volgen en men moet bewijzen wat men beweerd? Wellicht dat de aangifte Smaad / Laster / Valsheid in geschrifte bij de Hoofdofficier van Justitie enige duidelijkheid kan geven.

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.