College voor de Rechten van de Mens

CollegeVRMOmdat we alle mogelijkheden willen gebruiken en benutten die er zijn heb ik vandaag maar eens contact opgenomen met het College voor de Rechten van de Mens. Als ik artikel 11 EVRM lees en artikel 20 UVRM erbij neem dan lijkt mij dat er toch duidelijk, met de uitvoering van het OMG beleid, structureel fundamentele mensenrechten worden geschonden. Wellicht kan dit College hier iets in betekenen.

Missie en ambitie – Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Als ik op de website het klachtenformulier wil invullen dan begin ik met stap 1: Waarover wilt u een klacht indienen? Ik antwoord met ‘Levensovertuiging‘ en krijg direct een aantal sub-vragen. Daar zit ons probleem niet bij dus kies ik ‘Anders‘. Direct verschijnt er een popup-venster met de tekst: ‘Helaas kan het College uw discriminatieklacht niet in behandeling nemen.‘. Zo, da’s snel! Dan maar eens bellen.

CollegeGediscrimineerdIk moet zeggen dat de dames die me te woord stonden erg vriendelijk waren en ook veel begrip voor de situatie hadden. Maar erg veel konden zij niet voor ons doen. De wet verbied namelijk dat het College zaken aan de orde stelt waarbij de overheid de discriminerende partij is.

Het zoveelste voorbeeld van een wetgeving waarbij direct een uitzondering is gemaakt voor de wetgever zelf. HIEP, HIEP, HOERA VOOR DE DEMOCRATIE!

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.