10 leugens omtrent CORONA

  1. Het corona-virus is nieuw.
  2. Mortaliteitscijfer is 3,4%.
  3. Het SARS-COV2 virus veroorzaakt COVID-19.
  4. Het SARS-COV2 virus is geïsoleerd en gefotografeerd.
  5. De PCR-test is ontwikkeld aan de hand van het SARS-COV2 virus.
  6. De PCR-test detecteert het SARS-COV2 virus.
  7. Een positieve PCR-test betekent BESMETTING.
  8. Overleden AAN corona.
  9. Overmatige oversterfte door corona.
  10. Overbelasting ziekenhuizen door corona.

1. Allereerst werd in de eerste persconferenties van de WHO herhaaldelijk gesteld dat er sprake is van een NIEUW virus. Voor medici en wetenschappers is dat alarmbel nummer één. Een nieuw virus is namelijk niet alleen onvoorspelbaar maar kan potentieel zeer gevaarlijk zijn omdat er geen anti-stoffen aanwezig zijn in het menselijk lichaam. Maar er bestaan al zo’n 60 jaar corona-virussen. SARS en MERS waren corona-virussen en er zijn zelfs corona-virussen vermeld in de griepprik. Kijk eens in het paspoort van je hond. Grote kans is die al jaren geleden ingeënt tegen (een) corona-virus. Er zijn wetenschappers die dieper onderzoek hebben gedaan en beweren dat er momenteel slechts sprake is van een seizoensgebonden terugkerend (SARS?)-virus. Iedere medicus en wetenschapper weet dan direct dat er weinig gevaar is.

2. Als in maart 2020 de WHO de pandemie uitroept beweerd Tedros cijfers van zo’n 3,4 % mortaliteit. Deze cijfers zijn gebaseerd op “bevestigde gevallen” van corona, zo blijkt. Hij vergelijkt echter dit cijfer met het griep-cijfer van de “geschatte gevallen” waarmee hij beweerd dat het corona-virus vele malen dodelijker is als de griep.

Had hij echter, zoals het hoort, het cijfer vergeleken met de bevestigde griep gevallen dan was er meteen duidelijk geweest dat het corona-virus vele malen minder dodelijk is als de griep. Je behoeft geen statisticus te zijn om hier doorheen te prikken. Toch doet dat NIEMAND. Het mortaliteitscijfer van (rond) 3,4% blijft maanden hangen totdat uiteindelijk zelfs de WHO toegeeft dat het corona-virus niet dodelijker is als de griep.

3. Al eerder ( 24 april en 3 oktober ) heb ik uitgebreid uitgelegd dat er geen medisch, wetenschappelijk en daarmee juridisch bewijs is geleverd dat het virus SARS-COV2 de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Ik zal hier daarom niet verder op in gaan.

4. Wellicht de grootste leugen van allemaal omdat we dagelijks vele malen geconfronteerd worden met prachtige plaatjes van een akelig bolletje met vervaarlijke tentakels dat (letterlijk) levensgevaarlijk is voor de mensheid.

De waarheid is echter dat het virus nog NOOIT, volgens de gouden standaard, geïsoleerd is en dus niet gefotografeerd kan zijn.

5. De PCR-test voor het detecteren van SARS-COV2 is ontwikkeld in januari 2020 aan de hand van de digitale code van een genoom opgehaald uit een databank in China ( Wuhan-Hu-1, GenBank accession number MN908947). De drijvende kracht hierachter is Dr. Drosten uit Duitsland, een hobby-viroloog die zich niet eens officieel een dr. mag noemen (zijn proefschrift is pas juni 2020 ingediend en nog niet verdedigd). Hij heeft zijn paper omtrent de PCR-test op 21 januari jl. ingediend en deze is op 22 januari geaccepteerd. Op 23 januari werd de paper gepubliceerd. Ongekend snel, volgens vele wetenschappers en zelfs onmogelijk om een review te doen in deze korte tijd. Toch zijn nagenoeg ALLE beleidsmaatregelen gebaseerd op deze testmethode.

6. De inmiddels beruchte PCR-test detecteert helemaal geen virus. De test detecteert een heel klein stukje RNA dat (toegegeven door CDC en RIVM) niet uitsluitend gelieerd is aan SARS-COV2. Vervolgens zijn er later wijzigingen in de testmethode aangebracht (bv. het aantal cycli) die de foutmarge alleen maar vergroten. Een fikse lijst gerenommeerde virologen hebben een zogenaamde “retraction-paper” ingediend maar deze wordt door organisaties, overheden en vooral de mainstream media totaal genegeerd. De PCR-test blijft onveranderd in gebruik en leidraad voor overheid en maatregelen.

7. De pers (MainStream Media) heeft het altijd over “besmettingen”. Dit is echter niet juist. De aanwezigheid van een stukje RNA, zoals de PCR-test aantoont heeft NIETS te maken met de aanwezigheid van het virus. Dit is zelfs volmondig toegeven door Marion Koopmans, medeauteur van de PCR-test-paper. Van een “besmetting” mag pas worden gesproken indien iemand de verschijnselen van een ziekte vertoond of als aangetoond is dat hij drager is van een virus dat deze ziekteverschijnselen veroorzaakt. Aangezien, zoals eerder genoemd, niet aan de postulaten van Koch is voldaan KAN er geen sprake zijn van “besmetting” met het SARS-COV2 virus. Men dient terstond alle “besmettingen” te vervangen door “positieve tests” (van een onbetrouwbare methode).

8. In de (MS)media heeft men het altijd over “overleden AAN corona”. Dit is een totale misvatting en WHO, CDC en zelfs RIVM geven ronduit toe dat men moet spreken van “overleden MET corona”. Hierover heb ik op al 8 mei een uitgebreid artikel geschreven.

9. Er is in Nederland geen noemenswaardige oversterfte. Als er al sprake is van oversterfte dan is die eerder te wijten aan de maatregelen dan aan een virus en ook hieraan heb ik een uitgebreid artikel gewijd. De officiële cijfers geven een oversterfte weer, over 49 weken in 2020, van minder als 10%, nauwelijks onze aandacht waard en zeker geen reden voor desastreuze maatregelen. Overigens, en daar heeft niemand het over, groeit onze Nederlandse bevolking nog steeds. M.a.w.: Er worden nog steeds meer kinderen geboren als dat er mensen sterven. Ik vind dat zeker niet onbelangrijk.

10. Er is nimmer een overbelasting van onze ziekenhuizen geweest ten gevolge van een corona-virus. In 2018 was er een fikse griepgolf ( RTLnieuws, Algemeen Dagblad, RTLnieuws ) en hierdoor was er even paniek in de ziekenhuizen. Inmiddels weten we dat dit alles te maken heeft met de bezuinigingen van dit kabinet op de capaciteit van onze ziekenhuizen. Deze “inkrimping” heeft echter gewoon doorgezet in de afgelopen 2 jaar en de capaciteit is verder verlaagd. Er is echter geen werkelijke overbelasting geweest. Kijk maar naar de 2 “nood”locaties die zijn ingericht in Rotterdam (Ahoy) en Maastricht (MECC). Hiervan is niet één bed gebruikt uiteindelijk. Wel is er sprake geweest van “niet verleende zorg” aan reguliere patienten, deels door de maatregelen, deels door de angst van patiënten. De gevolgen hiervan worden echter nog steeds ontkend in de MSM.

In Helmond, een stad van ruim 92.000 inwoners hebben we de beschikking over 8 IC bedden. Er werd echter al alarm geslagen toen er 4 bedden bezet waren en de angst voor een “nieuwe golf” deed de reguliere zorg al afschalen. Overigens waren deze 4 bedden niet bezet door “corona-patienten”, zoals werd toegegeven in het artikel.

Het is overduidelijk dat we worden voorgelogen. Over het virus, de ernst van de maatregelen, de test, de oversterfte, etc, etc. We kunnen het nog steeds heel vriendelijk “verschrijvingen”, “vergissingen” of “onvolledig voorlichten” noemen maar het wordt tijd dat we het aanduiden voor wat het is, namelijk bewuste LEUGENS.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Dit bericht is geplaatst in Corona met de tags , , , . Bookmark de permalink.