Enkele vaststellingen van een dokter: ‘dit past niet bij de eed van Hippocrates en is contraproductief’


Dr. Fons Vanden Berghe
Gepensioneerd huisarts

Meer en meer dokters spreken uit de biecht. Het is onhoudbaar geworden om foute en misleidende informatie te blijven verdedigen. Gelukkig hebben we een aantal artsen die hun eed ter harte nemen. Met dank aan deze integere arts uit Genk.

A. Vaststelling door het diensthoofd geriatrie in het ZOL te Genk:

Op 22/10/21 schrijft Dr. Hugo Daniels in een openhartige mail aan de Limburgse artsen dat hij erg onaangenaam verrast is door volgende vaststellingen op de dienst geriatrie:

1) Dubbel gevaccineerden en personen zonder klachten kunnen het virus nog doorgeven aan derden. Het covid-safe ticket is dus eigenlijk absoluut niet ‘safe’ te noemen.
2) Dubbel gevaccineerden kunnen nog ernstig ziek worden, met hospitalisatie of opname in de intensieve tot gevolg. Zo heeft hij nu op de dienst bij de oudere c0vid patiënten “praktisch alleen met gevaccineerde patiënten te doen” (sic)
3) Zelfs na de derde vaccinatie belanden op dit ogenblik veel hoog risicopatiënten in het ziekenhuis. Hij ervaart dit als “de derde lelijke verrassing” (sic)

B. Brief van farmaceut Janssen (J0hnson & J0hnson) aan het artsenkorps:

Janssen informeert op 13 oktober 2021 op advies van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het volledige artsenkorps over het voorkomen van lage bloedplaatjes, bloedingen en thromboses na vaccinatie met hun vaccin immuun trombocytopenie en veneuze trombo-embolie).

In de nu nog steeds lopende onderzoeksfase III wordt veneuze trombo-embolie gezien bij 0,1% in de groep gevaccineerden 1 op 1.000) en bij 0,04% in de placebogroep 4 op 10.000). Het gaat vooral om longembolen en diepe veneuze thrombose thv. hart, buik, been, steeds vastgesteld binnen de eerste maand na vaccinatie.
De vele medische problemen na vaccinatie die onze onderzoeksgroep de laatste 2 maanden bij personen in onze omgeving heeft kunnen verzamelen, lijken dikwijls verband te houden met het soort tromboses, dat beschreven wordt door Janssen.

C. Vaststellingen in onze onderzoeksgroep

Sinds de tweede vaccinatieronde horen wij alsmaar meer acute medische problemen bij mensen rondom ons. Die doen zich meestal voor binnen de maand na vaccinatie (heel dikwijls reeds tijdens de eerste week).

Hier een inventaris van wat we frequent zagen:

  • Daling bloedplaatjes, spontane bloedingen in oog en uit neus, petichiën
  • Diepe veneuze trombosen in het been, longembolieën, hersenbloedingen, angor, hartinfarkten, aanhoudende buikpijnen
  • Facialis parese, scheve mond, doofheid gelaat, duizelingen, evenwichtsproblemen, krachtsverlies in arm of verlammingsgevoel in arm en hand
  • Uitslag onder vorm van zona, erge jeuk
  • Plots orgaanfalen thv. hart (myocarditis), nieren of lever
  • Menstruatiestoornissen, miskraam

Al deze acute problemen lijken verband te houden met een verhoogde neiging tot klontering van rode bloedcellen, met embooltjes of met bloedingen.

D. Officieel rapport van EudraVigilance over nevenwerkingen van de vaccins

Alle vaccins tegen Covid-19 werden slechts voorlopig goedgekeurd omwille van de noodsituatie van de pandemie. Alle vaccins zitten nog steeds in onderzoeksfase III, hun veiligheid moet dus rigoureus worden gecontroleerd. Sommige vaccins zijn van een nieuwe experimentele soort, waar nog geen ervaring op grote schaal mee bestaat. Het lijkt logisch dat er daarom vooral onafhankelijk vergelijkend onderzoek nodig is tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden in ‘real life’ en onderzoek naar eventuele nevenwerkingen.

De officieel gerapporteerde nevenwerkingen van de Covid-19 vaccins bij EudraVigilance (voor de 27 landen van de Europese Unie) lijken mij alarmerend. Op 26 september 2021 staat de officiële teller op iets meer dan 26.000 doden na vaccinatie en op iets meer dan een miljoen ernstige nevenwerkingen. De helft van die bijwerkingen gaat om hospitalisaties, blijvende schade of zware opflakkering van reeds vooraf bestaande klachten. Het komt er dus op neer dat één op de 450 EU-inwoners zéér ernstige nevenwerkingen heeft ondergaan. De tweede en derde vaccinatie lijken zelfs te zorgen voor toenemende rapportage.

Is deze tol eigenlijk niet té zwaar?

BESLUIT:

De mail van Dr. Hugo Daniels heeft me flink dooreen geschud:

“Als de vaccinatie niet doet wat ze heeft beloofd, waarom gaan we er dan mee nog verder mee door? We hebben dringend ‘onafhankelijk’ vergelijkend onderzoek nodig tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden om de voordelen beter tegen de vele nadelen te kunnen afwegen. Iedereen vanaf 12 jaar verplichten tot vaccinatie zorgt er straks enkel voor dat we geen vergelijkend onderzoek meer zullen kunnen doen.”

Vooraleer de vaccins beschikbaar waren, werd ‘wetenschappelijk’ verkondigd dat wie gevaccineerd zou zijn geen Covid-19 meer kon krijgen en zéker ook niemand meer kon besmetten. Wat blijft daar nu nog van over? Wie kritiek had op die theoretische stellingname werd weggezet als verspreider van vals-nieuws, anti-vaxxer, gecensureerd, belachelijk gemaakt, soms zelfs door de Orde der Artsen gestraft wegens het verkondigen van meningen die afwijken van de ‘huidige stand van de wetenschap’.

Vandaag leert de mail van Dr. Hugo Daniels ons dat de praktijk anders is dan men ons reeds 1,5 jaar lang als ‘theoretisch bewezen’ had voorspeld: de bescherming bij ouderen is ontgoochelend en de nevenwerkingen blijken veel zwaarder. Betrouwbare kritische wetenschappers waarschuwen reeds enige tijd dat via de ADE (Autobody Dependent Enhancement) de vatbaarheid voor infectie terug zal toenemen naarmate er meer vaccinatiebeurten komen. Misschien ziet Dr. Hugo Daniels dit nu op geriatrie reeds gebeuren sinds de ‘booster’ vaccinaties zijn begonnen. Indien dit waar blijkt te zijn zullen we de pandemie niet helpen stoppen, maar bestellen we gewoon zelf de volgende golf.

Komende december en januari verloopt de ‘emergency use authorisation’ van de voorlopig goedgekeurde vaccins (was voor één jaar geldig). Het actief verzamelen van alle medische problemen die opduiken in de eerste weken na vaccinatie kan ons leren of het wel verantwoord is om de toelating van deze experimentele va cc ins te verlengen.

Gezonde mensen en kinderen vanaf 12 jaar blijven vaccineren met een lucratief vaccin dat niet doet wat het belooft, dat daarbij zorgt voor zoveel zware nevenwerkingen, is mijn inziens absoluut niet meer in het belang van de volksgezondheid.

Niet gevaccineerden de schuld geven dat de pandemie maar niet wil verdwijnen is daarbij de wereld op zijn kop zetten: het is onethisch, niet humaan, wetenschappelijk onjuist, heel contraproductief en past helemaal niet bij de eed van Hippocrates die we als arts hebben afgelegd bij het begin van onze carrière.

Dr. Fons Vanden Berghe
Gepensioneerd huisarts
Genk 22 oktober 2021

Bron:

Artsen voor Vrijheid

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Dit bericht is geplaatst in Corona met de tags , , , . Bookmark de permalink.