We houden elkaar in een wurggreep

Met veel respect en vooral bewondering zit ik vandaag weer te kijken naar BLCKBX.TV . Kritisch wordt er naar gekeken en personen van diverse pluimage komen aan het woord, iets wat we heden ten dage moeten missen in de MSM helaas. Toch een woordje van kritiek want ik ben nou eenmaal niet van het blind volgen. Ik heb kritiek op Rutte, op Kuipers maar ook op Baudet en zelfs Flavio Pasquino.

Flavio probeert het samen te vatten en merkt op: “We houden elkaar in een wurggreep“. Op zich een begrijpelijke opmerking maar die wil ik eens analyseren want daar zit eigenlijk ook mijn kritiek. Houden we elkaar in een wurggreep of is het een globalistische (WEF) wurggreep die ons allen tegen elkaar opzet? Is het geen georganiseerde wurggreep die zodanig goed en politiek geïndoctrineerd is dat we zelf de indruk krijgen dat we elkaars “tegenstanders” zijn?

Voor mij is het steeds meer van hetzelfde. Als we aan het publiek en de boeren de vraag gaan stellen “wat is dan de oplossing?” dan nemen we de aanname over dat er een “probleem” is en slaan we de plank misschien wel helemaal mis. BLCKBX.TV toont zelf meermaals aan dat het “stikstofprobleem” bureaucratische gecreëerd is. Zoeken naar een oplossing is tegelijkertijd het probleem erkennen en wellicht moeten we beginnen bij het begin: Er is geen probleem! Het enige probleem wat ik zie is de crisissen-crisis.

Meermaals komt ook in de hele stikstof discussie het jaartal 2030 terug. Is dat wederom toevallig? Is 2030 niet inmiddels een magisch jaar dat voortkomt uit de globalistische agenda? Heel af en toe durft zelfs Flavio er aan te denken dat de boeren alleen maar gepest en uiteindelijk verdreven worden omdat er huizen gebouwd moeten worden. We hebben namelijk een woningen-tekort en ook daar speelt de zogenaamde “stikstofcrisis” een belangrijke rol, als we Hugo de Jong tenminste moeten geloven.

Ik krijg steeds meer de indruk dat de afbraak van de landbouw ook een globalistisch agendapunt is. Het doel daarvan is (nationale) onafhankelijkheid ten aanzien van de voedselvoorziening te verstoren waardoor we ook voor ons “dagelijks brood” de globalisten nodig hebben in de toekomst.

Ik kijk naar de Sustainable Development Goals en zie alleen maar de woorden “Strong Institutions” en “Partnerships” onder 16 en 17. Als ik het gehele plaatje bekijk lijken dat de doelen waar de globalisten zich op focussen; en een betere wereld voor die exclusieve elite. Alle andere doelen lijken loze woorden voor de bühne:

 • Geen armoede? : Het huidige beleid (financieel, inflatie, sancties) heeft een directe impact op onze financiële draagkracht en die lijkt er niet echt beter op te worden.
 • Geen honger? : De COVID-19 plandemie en het, door de NATO geforceerd conflict, hebben de honger in de wereld ernstig verergerd. Misschien zelfs uiteindelijk wel op de Nederlandse kaart gezet. Boeren ook aan de zijlijn zetten en het plaatje is compleet.
 • Goede gezondheid en welzijn? : De COVID plandemie heeft onze gezondheid en welzijn ernstig onder druk gezet. Terwijl nu de aanjagers (Bil Gates) openlijk erkennen dat COVID-19 niet meer is geweest als een griep.
 • Kwaliteit onderwijs? : Nu heel veel ouders, tijdens de lockdowns via de computerschermen thuis, hebben kunnen zien wat hun kind eigenlijk leert op school is de vraag naar alternatief onderwijs schrikbarend toegenomen. Is ons onderwijs goed of het startpunt van de indoctrinatie?
 • Gendergelijkheid? : Misschien wel het meest doorgeslagen agendapunt van de UN! Een aangepraat probleem wat, mijns inziens, helemaal niet bestaat. De emancipatie is al jaren achter de rug en, volgens mij, voldoende geslaagd. Daar waar nog incidentele ongelijkheden bestaan zijn er wetten gecreëerd waarmee dit aangepakt kan worden. En sorry dat ik het zo bot moet zeggen: ER BESTAAN MAAR 2 GENDERS! en dat is ongeacht hoeveel jullie er verzinnen.
 • Schoon water? : Waar wordt er ingezet op “schoner water”?
 • Betaalbare en schone energie? : Dit is werkelijk een contradictions-in-terms . Daarbij is de definitieve definitie van “schone energie” nog lang niet gezet en wijzigt nog steeds, om de haverklap. Vorig jaar was gas, volgens de EU, weer in één keer “schoon” en geen “fossiele brandstof” meer (want men haalde de doelen niet) en vandaag de dag is het weer NOT DONE. En betaalbare energie? Die hoef ik niet uit te leggen, hoop ik.
 • Fatsoenlijk werk en economische groei? : Alle van bovenaf opgelegde zogenaamde crises en vooral de ongebreidelde aanmaak van geld en de daardoor ontstane inflatie hebben zowel werk als economie ongelooflijk onder druk gezet. Hoe ver zitten we af van een krach?
 • Industrie, innovatie en infrastructuur? : Ik kan deze eigenlijk niet echt plaatsen tussen de “duurzame ontwikkelingsdoelen”. Daarbij zie ik eigenlijk alleen maar innovatie op het gebied van controle, registratie en (zogenaamde) vaccins.
 • Verminderen van ongelijkheid? : Die is werkelijk lachwekkend. De ongelijkheid in de wereld groeit gestaag en de groep onaantastbare grootbezitters (en beslissers?) wordt steeds kleiner en rijker.
 • Duurzame steden en gemeenschappen? : De woningnood was, volgens mij, nog nooit zo hoog als nu. Zullen we eerst woningen maken zodat iedereen kan wonen voordat we verder lullen over “duurzame” woningen?
 • Verantwoordelijke consumptie en productie? : Dit doel gaat werkelijk richting bemoeizuchtige en bijna communistische inmenging van onze vrijheden. Wie zijn deze mensen om voor ons te bepalen wat “verantwoordelijke consumptie” is? Wat is er nog over van onze vrije markteconomie?
 • Klimaat actie? : Ik begrijp dit doel niet. Wat voor actie? Of bedoelen ze domweg allemaal achter onze klimaat leugens aanrennen! Of bedoelen ze “doe wat Greta Thunberg doet” en ga schreeuwen als een kip zonder kop?
 • Leven onder water en
 • Leven op het land : Ja? Is dat een doel? Of een vaststelling?
 • Vrede, gerechtigheid en sterke instituties? : Ik krijg buikpijn van het lachen inmiddels. 3 contradicties in één zin. Die “sterke instituties” zijn juist de oorzaak van vrijwel alle oorlogen op deze wereld en zeer zeker van het conflict in de Oekraïne. En de gerechtigheid neemt zienderogen af, op de wereld maar ook hier in ons land.
 • Tenslotte (al een beetje aangehaald) partnerschappen voor de doelen : Ja, dat is een ECHT globalistisch doel!

Als ik naar het rijtje “doelen” kijk moet ik constateren dat ze, met uitzondering van nr 17, op werkelijk ELK PUNT een negatief effect hebben bereikt en het einde is nog niet in zicht; of moet ik zeggen “de bodem is nog niet bereikt“?

WIJ houden elkaar NIET in een wurggreep! Een hele kleine selectieve groep elitaire steenrijke waanzinnige psychopaten proberen ons in een wurggreep te krijgen en slagen daar vooralsnog redelijk goed in. Maar je hoeft niet mee te doen. Simpelweg NEE zeggen is voldoende. En het aantal mensen dat NEE zegt groeit.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Dit bericht is geplaatst in Corona, Oekraïne, Vrijheid met de tags , , , , . Bookmark de permalink.