CBDC geheim gehouden door Kabinet

We hebben het in ons landje al een tijdje over de CBDC (Central Bank Digital Currency), een soort digitale variant op onze euro die behoorlijk controleerbaar blijkt na invoering door onze overheid. Het blijkt dat men, nadat deze currency is bijgeschreven op je rekening, men nog steeds kan bepalen waar aan en vooral waar je het niet aan mag uitgeven. De discussie is daarom hierover nog lang niet ten einde.

Toch bemoeit onze eigen Koningin zich erg druk en inhoudelijk met de promotie van deze digitale munt. Ze is speciale gezant van de UNSGSA en neemt in het kader van de invoering van de CBDC ook met regelmaat deel aan de vergaderingen van het WEF (World Economic Forum) van Klaus Schwab.

Hierover werden al op 7 juni vorig jaar Kamervragen gesteld en deze werden op 14 juli jl beantwoord. Hoe bevredigend deze antwoorden zijn laat ik aan jullie over; in de link staat het gehele document. Vragen hierover zijn toch geheel terecht, temeer omdat onze Koningin geen politieke verantwoordelijkheid kan en mag dragen. Een half jaar later stelt van Houwelingen nogmaals vragen, rechtstreeks aan de verantwoordelijk Minister Lieggriet Kaag:

Ook hier krijgt een gekozen Kamerlid, zoals je kunt zien, wederom geen bevredigend antwoord. Je kunt je ook terecht afvragen waarom Koningin Maxima deze taak toebedeeld heeft gekregen. Waarom gaat hier geen Minister of Staatssecretaris over?

Vandaag kregen we het antwoord: Omdat Maxima hierbij gemoeid is kan het Kabinet veel informatie hierover geheim houden onder de noemer “Eenheid van de Kroon” wat een absolute weigeringsgrond is om informatie te verstrekken op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. Mooi een-twee-tje … Kamerlid van Houwelingen (FVD) wil hierover een debat maar, zoals verwacht, gaat het partijkartel (VVD, D66, CDA) daar gewoon met een simpele “geen steun” voor liggen, zonder verder commentaar.

Ik kan het niet laten om nog een keer de woorden van onze AIVD te herhalen:

Anti-institutioneel extremisme: Het gedachtegoed dat Nederland wordt geregeerd door een kleine, kwaadaardige elite die de bevolking wil onderdrukken vormt een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde van Nederland. Het is een dreiging voor de lange termijn, omdat het erop lijkt dat die feitelijk onjuiste boodschap breed zal blijven worden verspreid en steeds nieuw leven wordt ingeblazen.

En Klaus keek en zag dat het goed was

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Dit bericht is geplaatst in Vrijheid met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.