De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Hennis-Plasschaert en Kuipers over motorbendes bij Pauw & Witteman

Er lopen meer dan 40 onderzoeken” aldus Jeanine. “Dan moet er echt wel een relatie zijn tot een strafbaar feit”.

Dat is toch wel een stevig statement. Een statement dat volledig in strijd is met het Legaliteitsbeginsel

In een rechtsstaat moet ieder  overheidsoptreden berusten op algemene, voor herhaalde toepassing vatbare rechtsregels, vastgesteld krachtens attributie of delegatie. Wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende instanties zijn zelf ook gebonden door de wet. De binding van de rechtsprekende macht aan de wet blijkt ook uit de zogenaamde onschuldpresumptie: mensen moeten voor onschuldig gehouden worden tot het tegendeel is bewezen. Ze mogen niet opgesloten of anderszins gestraft worden als niet bewezen kan worden dat zij een wet hebben overtreden. (bron Wikipedia)

Toch is het, nota bene een liberaal politicus, die gewoon roept “waar rook is moet vuur zijn”.

De respons is dan ook zeer terecht: “Nogmaals, ze zijn niet bevestigd door de rechtbank“.

Jeanine: “Ik vraag me nog steeds af waarom er niet voluit met Politie en Justitie wordt meegewerkt om er voor te zorgen dat de onderste steen boven komt”.

Wederom een zeer twijfelachtige opmerking met het oog op het zwijgrecht.

Het zwijgrecht is zelfs dubbel verankerd, omdat het behalve op het EVRM tevens kan stoelen op artikel 14.3.g van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) dat bepaalt dat niemand kan worden gedwongen om tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen. Dit staat in de juridische praktijk bekend als het “verbod op zelfincriminatie” (nemo tenetur se ipsum accusare). (Bron Wikipedia)

Daarbij is deze opmerking een karikatuur van “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.”.

Het is juist de overheid die er constant het zwijgen toe doet:

  • Burgemeester last HarleyDag af; waarom? We hebben info van de Politie; welke info? Daar doen we geen mededelingen over.
  • Overheid trekt horeca-vergunning in; waarom? Relatie met motorclub; Criminelen? Is nog in onderzoek; Welk onderzoek? Doen we geen mededelingen over.
  • Overheid trekt vergunning beveiligingsbedrijf in; waarom? Relatie met MC; veroordeling? Nee hoor, er loopt een onderzoek; welk onderzoek precies en wanneer leggen jullie dat voor aan de rechter? Doen we geen mededeling over.
  • Wet Bibob: Vergunningen worden afgewezen; Waarom? Geen mededelingen; dat maakt verweer onmogelijk.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. De overheid maakt zich keer op keer schuldig aan  het achterhouden van cruciale informatie waarvan ze zelf zegt dat ze zich daarop baseert.

Daarmee wil ik nog een passage terughalen: “Ze mogen niet opgesloten of anderszins gestraft worden als niet bewezen kan worden dat zij een wet hebben overtreden” maar het gebeurt wel. Het is schering en inslag. Het gebeurt keer op keer.

Mijnsinziens begeeft onze rechtstaat zich op zeer glad ijs en zeer breekbaar ijs. De Overheid, zowel wetgevend als uitvoerend, creëert meer en meer een omgeving voor haar zelf waarin de toetsing van de rechterlijke macht wordt buitengesloten. Ik ben van mening dat we wellicht daar eens voor op de barricaden moeten:

 

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.

Eén reactie op De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

  1. John schreef:

    Waarbij gezegd dat het dezelfde overheid is, die elk plukje informatie opslaat en meer dan eens compleet uit de context gebruikt. Ik snap heel goed dat mensen die hiervan op de hoogte zijn zo min mogelijk informatie geven. Nu zijn het de MC’s straks de scouting?

Reacties zijn gesloten.