Black Sheep verweren zich. BRAVO!

Een aantal MC’s hebben hier al de revu gepasseerd. Het moge duidelijk zijn dat het niet meer om een enkele MC gaat maar om de hele scene. Het gaat ook allang niet meer om bestrijding van criminaliteit. De overheid slaat lukraak in het rond als een verwend kind dat zijn zin niet krijgt. Er zijn natuurlijk rechtzaken geweest waarmee de overheid gepoogd heeft clubs te verbieden. Die zijn bloedeloos afgegaan in de rechtbank, en terecht.

Niet alleen Hells Angels en Satudarah worden waar mogelijk in de wielen gereden door de overheid. Ook Demons, Veterans en nu Black Sheep. Zie hier de bijdrage van het NOS Journaal: Black Sheep versus Opstelten.

Let op de bijdrage van onze Minister Opstelten: “Het is natuurlijk echt aanpakken waar informatie daar aanleiding toe geeft en het bestuur gaat zeker niet over een nacht ijs. Die grijpt uitsluitend in als dat nodig is.” Deze man weet echt niet waar hij het over heeft of liegt dat het gedrukt staat.

Even recapituleren: Vorige maand was er de rechtzaak van de Veterans versus de Gemeente Cuijk: De gemeente wees een vergunning af op basis van een “integraal advies” van de Politie. De juridische reden was “angst voor verstoring openbare orde” volgens de plaatselijke APV. Ik heb dat “Integraal Advies” van de Politie eens grondig bestudeerd. Het telt 4 A4’tjes en 42 bijlagen dus ik zal jullie niet met de complete inhoud vervelen maar de belangrijkste elementen zijn:

  • Uit voorgaande edities van dit evenement en overige ervaringen met evenementen in Nederland, waarbij 1 % MC motorclubs betrokken zijn, blijkt dat deze zonder
    noemenswaardige (openbare orde) incidenten zijn verlopen.
  • De bezoekers van het evenement zijn bezoekers van dezelfde doelgroep en komen met hetzelfde doel en/of belang naar het evenement, waardoor het risico op (grootschalige) ordeverstoring tijdens dit evenement en/of op de lokatie van het evenement dan ook op laag wordt ingeschat.

Tja, dat mag duidelijk zijn: volgens de Politie zijn er geen bezwaren. Maar het advies gaat verder:

  • Beleid: Het evenement wordt georganiseerd door een 1% MC, waardoor er rekening gehouden moet worden met het door de Minister van Veiligheid geformuleerde beleid terzake de geïntegreerde aanpak van outlawbikers. Voortvloeiend uit dit beleid werd een landelijk Plan van aanpak ter bestrijding van 1 % MC motorclubs vastgesteld. Hierbij is als één van de speerpunten gedefinieerd: Het niet faciliteren van evenementen 1 % MC’s.
  • Maatschappelijke relevantie: In de eerder aangehaalde brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 januari 2012 wordt aangegeven dat het uitgangspunt is dat aan deze Clubs geen podium wordt geboden, zoals bijvoorbeeld door te voorzien in een gunstige locatie voor een clubhuizen of het toestaan / faciliteren van evenementen.
  • Advies: Op basis van het bovenstaande geeft de politie een negatief advies met betrekking tot het verlenen van de benodigde vergunning voor dit evenement.

BAM: Daar staat het zwart op wit, notabene in een advies van de Politie: De Politie ziet geen bezwaar maar moet van de Minister een beleid volgen. Daarom wordt er een “Integraal Advies” uitgebracht met onderaan de streep NEGATIEF. Louter op basis van het beleid van de Minister van Veiligheid EN NERGENS ANDERS OM.

Maar ja, onze Minister komt er telkens mee weg: Liegen, bedriegen en een dom gezicht trekken!

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.