Georganiseerde repressie bevestigd. Agenten verklaren zelf.

Natuurlijk was ik er zelf bij. Natuurlijk hoefde ik niet meer overtuigd te worden. Maar ik ben toch opgelucht dat de bevestiging uit onverwachte hoek komt namelijk de politie zelf. 49 agenten hebben een verklaring afgelegd t.o.v. de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie waarvan er inmiddels 24 on-line staan. Hieronder volgen een serie willekeurige citaten uit deze verklaringen, zonder commentaar:

Mijn reden om te verklaren is om de misstanden binnen het korps naar buiten te brengen. Om de leugens die de korpsleiding, Minister-President Rutte en minister Grapperhaus vertellen te ontkrachten.

Het was vanaf het begin duidelijk dat de Aanhoudings Eenheid (AE) ingezet zou worden. En niet om de relschoppers er tussenuit te halen, maar om zelf de rellen te starten.

Je kunt ook bij de aanhoudingseenheid werken, de zogenaamde Romeo’s. Ik zit daar zelf niet bij. Ik weet wel dat deze eenheid bij corona-demonstraties er continu op uit zijn de situatie te laten escaleren, zodat de mobiele eenheid vervolgens zo snel mogelijk schoon kan vegen.

Ik verklaar hier dat de escalatie bewust beleid is. En wij worden misbruikt eraan mee te werken. Want je hebt geen keus meer op zo’n moment. De zaak ontploft ter plekke door toedoen van de AE.

Die jongens van de AE zijn gewoon straatvechters. Daar worden ze op uitgezocht. Die doen niets liever dan relschoppen. En daar later op het bureau over opscheppen. De lol die zulke lui hebben over ‘in elkaar geramde wappies’ is walgelijk.

Er is geen enkele terughoudendheid meer bij de toepassing van het geweld. Veel collega’s hebben letterlijk een haat tegen de demonstranten, en worden op geen enkele wijze in toom gehouden door de leiding. Het hoofddoel: schoonvegen van het plein, zo snel mogelijk!

Ik heb er geen woorden voor. De leiding en elke agent die hier bewust aan meedoet zouden moeten worden aangeklaagd voor doodslag. Ook die lui aan ’t Binnenhof moeten zich schamen, en zouden aangeklaagd moeten worden. Ze liegen de mensen voor. Ik kan ’t weten, want ik ben erbij geweest. Om ze dan naderhand zo te horen liegen en bedriegen is verbijsterend en totaal onwerkelijk.

Mijn eenheid had opdracht gekregen de weg naar het station te blokkeren. Wij moesten voorkomen dat ‘het tuig’ ongehinderd de trein kon pakken na een ‘verboden wappie-demonstratie’. Alle uitwegen waren door mij en collega’s geblokkeerd. Plotseling kwam uit het politievoertuig de arrestatie-eenheid. Ze renden op de menigte af en begonnen te slaan en schoppen. Ik was verbijsterd. Het liep direct uit de hand.

Later noemde Rutte deze mensen ‘doorgesnoven hooligans’. Onvoorstelbaar dat hij het uit zijn mond kreeg. Alle verklaringen die door de overheid over dit geweld naar buiten zijn gebracht, zijn gelogen.

Ik heb ‘wappies’ geslagen met de ‘lange lat’. Ik heb een oude man tegen de grond gegooid. Ik heb pubers die met elkaar knuffelde en danste van een veld afgeslagen. En soms die mensen aangehouden wanneer ze mij ‘beledigde’. ‘Ga ander werk zoeken’, is tegenwoordig al een belediging. Ik heb gelachen met collega’s om ‘spartelende wappies’ in de arrestantenbus. Ik heb gelachen met collega’s om ‘wappies die gelanceerd werden door het waterkanon’. Wat moet ik doen? Ontslag nemen? Ik heb een gezin. Een hypotheek, schulden.

Ik was als bij de demo op het Malieveld op 21 juni. Ik verklaar hier dat we instructies hadden om met maximale inzet van geweld het veld te ontruimen. Het is nooit een optie geweest de demo rustig te laten verlopen. Dat veld moest leeg. Met geweld, als ontmoediging voor mensen die nog onderweg waren naar Den Haag.

Gewonde demonstranten krijgen op het bureau geen medische hulp. Ze zitten geregeld onder het bloed, vaak van hoofdwonden, want die bloeden erg. Daarom slaan we als ME trouwens op het hoofd. Veel bloed is afschrikwekkend voor de rest van de demonstranten

Als ME-er wordt er van mij verwacht, dat ik diezelfde mensen ‘de lange lat laat zien’, ‘een wappie-behandeling geef’, ‘op de de aluhoed ram’, en ga zo maar door.

Ik hoor demonstranten soms schreeuwen ‘befehl ist befehl, refererende aan WOII. In het begin schrok ik daarvan, en vond die vergelijking ongepast. Maar ik moet nu tot mijn verdriet erkennen dat het klopt: het geweld is onderdeel van het beleid. Wanneer je niet meedoet, lig je eruit.

Er gaan straks doden vallen, let op mijn woorden.

De hele politieorganisatie is een schizofrene organisatie geworden. Ik heb het sterke gevoel dat hier door de overheid en daarmee door de leiding van de politie langzaam naar zeker naartoe is gewerkt. De politie is niet meer te vertrouwen.

We worden nu ingezet in situaties waar we voorheen nooit ingezet werden. Demonstraties die rustig verlopen, en die door toedoen van de politie en ME volledig uit de hand lopen. Er wordt van ons verwacht dat we mensen uiteenslaan, letterlijk, of terugdrijven naar een open gebied, waar ze vervolgens door collega’s aangehouden worden

Ik durf hier stellig te beweren dat dit beleid is vanuit de leiding. We worden geïnstrueerd om demonstranten op te drijven, direct geweld te gebruiken om de gebieden zo snel mogelijk schoon te vegen.

Natuurlijk lopen er ook raddraaiers tussen. We zijn getraind die er tussenuit te halen, maar sinds de zogenaamde coronademonstraties doet de politie wat vroeger de raddraaiers deden: de zaak volledig uit de hand laten lopen.

Politiemensen die graag agressief en repressief optreden blijven over, waardoor burgers een politieorganisatie zien waar ze bang voor moeten zijn in plaats van op kunnen vertrouwen. Ik verklaar hier dat de leiding dat een goede ontwikkeling vindt: de ‘zwakke broeders’ zoals die genoemd worden, verlaten de politie, waardoor de ‘sterke en gemotiveerde dienders’ overblijven die ‘de bevolking onder controle kunnen houden’. We worden ook gestimuleerd namen van collega’s door te geven van wie we weten of vermoeden dat ze tegen het beleid van de overheid en het repressieve beleid van de politie zijn.

Ik help mee Nederland te gronde te richten. In dienst van een repressief regime.

U kent de bijnamen wel: wappies, aluminiumhoedjes, complotdenkers. Binnen de organisatie gaan er ook nog grovere benamingen rond. Benamingen als teringwappies, coronakoeien, covidrunderen, beklapweigeraars, coronakutten (voor vrouwen) en antivaxdebielen. Jongeren zijn pokkepubers, lapzwanzen, virusverspreiders, klotekinderen.

Van een jonge vrouw van 18 die we vasthielden op het bureau vanwege overtreding van de avondklok waarbij ze haar ID niet op eerste bevel liet zien zei een collega dat hij ‘de lange lat er wel even in zal rammen om haar een lesje te leren’. Dit tot groot plezier van andere collega’s. Het meisje was daarbij aanwezig. Het was ronduit schokkend en walgelijk.

Tijdens demonstraties filmen agenten het optreden van de ME. Vervolgens gaan die filmpjes rond in WhatsApp groepen. Collega’s laten ze lachend aan elkaar zien. De opmerkingen bij die filmpjes zijn schandalig. Bij een vrouw met een bebloed hoofd stond ‘dat ze door hadden moeten rammen totdat haar schedel was gekraakt als een ei’.

Demonstranten worden vaak de hele nacht in een dronkenmanscel gezet. Dat zijn cellen zonder toilet, bed en wasbak. Laatst gaf een jonge vrouw die tijdens een demonstratie was aangehouden of ze naar het toilet mocht. Mijn collega zei dat ze maar ‘in de hoek op haar hurken koets gaan zitten’. Er kwamen twee collega’s bij staan om ‘van het uitzicht te genieten’. De vrouw heeft later haar broek bevuild. Toen was ze een ‘zeikwappie’.

We worden om de haverklap ingezet tegen demonstranten. Ik zeg met opzet ‘tegen’. Wij zijn er namelijk niet meer om de orde te handhaven of gebieden ontoegankelijk te maken, maar om te vechten tegen vreedzame demonstranten.

Wanneer ik de korpsleiding zie reageren in de media wanneer er vragen worden gesteld over het geweld dat de ME toepast, weet ik dat ze zitten te liegen. Ik was op het Malieveld op 14 maart. De instructie was duidelijk: escaleren, optreden met maximaal geweld, een voorbeeld stellen, de honden erop af sturen, hoe dan ook, slagen op het hoofd.

We zijn gewoon een soort gelegaliseerde knokploegen geworden, niet alleen tijdens demonstraties, maar ook op straat. We doen maar, en komen er mee weg, want de leiding keurt het goed. Alle ethiek en regels zijn overboord gegooid. In dictaturen komen ze er tenminste nog voor uit, daar is elk politiegeweld toegestaan. In Nederland wordt hypocriet beweerd dat we een geweldig korps hebben. Nou, van dat geweldige korps van vroeger is niets meer over!

Let op mijn woorden: er gaan doden en gewonden vallen!

Ik zie het zo: we zijn in korte tijd beland in een oorlogssituatie, vanwege een virus. Waar is ons verstand gebleven?

De verklaringen van mijn collega’s voor deze commissie zijn slechts het topje van de ijsberg, dat verzeker ik u. Ik heb contact met tientallen collega’s in het land, die letterlijk lichamelijk en geestelijk ziek zijn van het geweld wat zij gedwongen moeten toepassen tegen vreedzame demonstranten en burgers.

Dit bericht is geplaatst in Corona met de tags , , , . Bookmark de permalink.