Opportunisme

Opportunisme (Latijn opportunus) is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd. Iemand die van opportunisme beschuldigd wordt, is iemand die zich aan alle situaties aanpast om er zo voor zichzelf het meeste voordeel uit te slepen. (Bron: Wikipedia)

Meer en meer programma’s, artikelen, podcasts en gesprekstafels lijken dezelfde vraag te stellen: Hoe heeft het zover kunnen komen? Is er een wereldwijd complot? Ik stel me die vraag al op 20 april 2020.

Wereldwijd complot? Ik denk het persoonlijk NIET. Is alles wat de overheid ons verteld waar en zijn alle maatregelen terecht? DAT denk ik persoonlijk OOK NIET. Maar er is ook een 3e mogelijkheid die weinig wordt besproken namelijk opportunisme.

Het klinkt veel te simpel om waar te kunnen zijn maar voor mij is steeds duidelijker geworden dat het puur opportunisme is waar we heden ten dage mee te maken hebben, in alle lagen van onze maatschappij. Ik zal een aantal voorbeelden noemen:

Wetenschap: Elke dag wordt er verwezen naar de wetenschap die achter het beleid zit. Virus, klimaat, geopolitiek, etc, etc. Maar waar doen de wetenschappers onderzoek naar? Om dat te kunnen begrijpen moet je de huidige “wetenschap” begrijpen. Verreweg de meeste academici zijn helaas geen rijke en onafhankelijke onderzoekers. Ook zij moeten een inkomen vergaren en ergens van leven. Hiertoe vragen zij budget aan, soms bij de overheid, maar veelal bij het bedrijfsleven. Bij die aanvraag moeten ze aangeven wat ze gaan onderzoeken en soms zelfs stellingen poneren wat de verwachte uitkomsten zijn. Vooral het bedrijfsleven zal geen onderzoeken sponsoren dat hun business kan schaden. Liever natuurlijk een onderzoek wat hun product ondersteunt, in een goed daglicht zet en soms zelfs vrijpleit. Wil een onderzoeker dus budget krijgen moet hij een onderzoek uitvoeren dat in het straatje van de financier past, anders kan hij geen budget krijgen en dus geen stuiver verdienen. Dit is opportunisme in de puurste vorm: “handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden“. Neem even de tijd en kijk de geweldige documentaire De koude waarheid.

Media: Onze media draait om geld en niet om waarheid. Zoveel moge toch iedereen wel duidelijk zijn. Maar ook daar ligt geen ingewikkeld complot aan ten grondslag. Onze media functioneert bijzonder simpel: Er moet geld verdient worden. Elke persoon, werkzaam in de media, moet aan het einde van de dag zijn boterham verdienen. Er zijn slechts een paar sleutelposities nodig in ons medialandschap om te bepalen wie wat verdient, wie aan het woord komt en wie gecanceld wordt. Verkondig je een mening of visie die niet in het narratief past wordt je domweg ontslagen of niet meer uitgenodigd. Je moet van bijzonder goede huize komen, of een substantieel vermogen hebben opgebouwd, als je dan nog kan overleven.

Influencers: Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van influencers. Maar ook voor deze groep geld hetzelfde: Verkondig je een alternatieve mening dan krijg je een ban op Social Media, een “shadowban” in zoekmachines of je krijgt domweg geen aandacht van Social Media en Main Stream Media. Verkondig je echter het narratief dan krijg je geld, wordt je in reclamespotjes gebruikt waardoor je bekender wordt en de aandacht groeit. Meer aandacht betekent natuurlijk meer geld en meer geld betekent tegenwoordig vooral “succesvol“. Een succesvolle influencer krijgt steeds meer aandacht en dus steeds meer geld en het cirkeltje is rond. Geen ingewikkelde complotten, geen geheime afspraken; ook een influencer is meestal een pure opportunist.

Rechtspraak: Zelfs onder onze magistraten zitten pure opportunisten. Hoewel we een scheiding (behoren te) kennen in ons stelsel (Trias politica) is deze scheiding niet geheel aanwezig. Rechters (rechterlijke macht) worden namelijk aangesteld door onze regering (uitvoerende macht). Omdat deze aanstelling voor het leven is wordt er een zekere mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid gesuggereerd. Echter, omdat vervolgens alle promoties en daarmee samenhangende salarisverhogingen wederom worden bepaald door onze regering, blijft er een duidelijke “vinger aan de pols“. Ook de carrière van een rechter wordt steeds bepaald door onze regering. Dat spraakmakende of zelfs controversiële uitspraken geen invloed zouden hebben op deze carrière is natuurlijk een illusie.

Politici: Wellicht de grootste opportunisten zijn politici. Zij doen werkelijk alles om hun positie te behouden. Of dat nu in de Tweede Kamer is tegen een riant salaris of in het Kabinet. Ze zijn afhankelijk van de stemmen dus zeggen zo’n beetje alles wat de burger maar kan plezieren. En als ze eenmaal op hun plekje zitten zullen ze alles doen en zeggen om die plek te verstevigen. Tijdens de campagne hebben ze de mond vol van vrijheid en als ze zitten wordt die vrijheid afgebrokkeld want dan kunnen ze langer zitten. In mijn optiek zijn er geen grotere opportunisten dan politici.

Burger: Tenslotte wordt de burger een steeds betere opportunist. Vooral niet tegen de stroom in zwemmen want daar krijg je last van. Vooral niet je mening verkondigen want dat kan je wel eens je baan en je hypotheek kosten. Vooral ook die andere burger op de vingers tikken want dan haal je een wit voetje. Vooral de kont van de baas kussen want dat brengt meer salaris. Als je medemens hulp nodig heeft vooral eerst nadenken of dat wel goed is voor jouw situatie, financiën en toekomst. En als je twijfelt wordt je wel in het gareel geschopt door de sterke arm, de dreiging van politici of de angstcultuur. Alles voor het eigen welzijn en voortbestaan.

We leven in een cultuur van opportunisten en dat maakt tezamen een vreselijk sterke machine die zichzelf voedt. Vergeet dus een wereldwijd complot. Vaak is één persoon genoeg om een keten van opportunisten in beweging te zetten en te bereiken wat hij/zij wil en in het kielzog heel veel mensen te bezorgen wat zij willen. Ik zal je 2 simpele voorbeelden geven:

Bill Gates verkoopt zijn aandelen Microsoft en koopt aandelen Pharma. Hij trekt aan één touwtje: Zijn giften geven hem veel invloed bij de WHO. Hij stelt zijn vriend Tedros aan als baas en laat hem de leugen verspreiden van een virus met 3,4% kans op mortaliteit (IFR). Dan gaat het treintje opportunisten van start. Fauci verdient veel geld aan onderzoek en vaccins dus doet gewillig mee en adviseert de President.

Ook in Nederland springen de grootverdieners op de trein: Jaap van Dissel, Marion Koopmans en Ab Osterhaus domineren de media en de overheid en hun zakken worden gevuld. Geheime diensten en regeringen zien de voordelen wel. Beperken van tegenspraak, inperken van protesten en maatregelen tegen die vervelende burgerbevolking komen prima uit. Ze verspreiden de angst dus als goede opportunisten. De media weet al jaren dat angst verkoopt dus die zijn direct om en doen mee. Wetenschappers zien het voordeel wel in onderzoek dat het narratief staaft en slaan hun slaatje. Academici die tegenspreken worden sowieso gecanceld dus ze kunnen moeilijk anders. Social Media lagen al langer onder vuur dus doen gewillig mee met de censuur op tegenspraak. Als dank mogen ze hun gang gaan van de diverse overheden die hen op de korrel hadden. Enz, enz, enz, enz ….

De uitgerangeerde vicepresident Al Gore lanceert presentaties en uiteindelijk de film An Inconvenient Truth. De basis van zijn presentatie is de leugen dat de temperatuur zou stijgen door een toename van CO2 in onze atmosfeer. Deze toename zou te wijten zijn aan onze uitstoot wat wederom grotendeels een leugen is. Maar het treintje van opportunisten gaat van start: Er ontstaat een angstcultuur waar de media dankbaar gebruik van maakt want angst verkoopt. Er ontstaat een industrie van “klimaat neutrale” producten die al snel in de honderden miljarden loopt. Overheden zien een uitgelezen mogelijkheid om meer belastingen te heffen want het tenslotte toch onze eigen schuld. Kinderen worden bang gemaakt voor hun toekomst en ingezet als pressiemiddel. Alles is vervolgens de schuld van die onverantwoordelijke burger: tsunami’s, orkanen, diersterfte, etc, etc, etc. Wetenschappers doen alleen nog onderzoek naar zaken die “effect hebben op ons klimaat“. Ander onderzoek brengt namelijk niks op en wordt niet gefinancierd. Het cirkeltje is weer rond en bange burger, overheid, industrie en wetenschap houden elkaar in stand. Nogmaals: Kijk de docu: De koude waarheid.

2 simpele voorbeelden van een beweging, in gang gezet door één persoon. Geen ingewikkeld globaal complot of duistere organisaties die ons na het leven staan. Gewoon ordinaire opportunisten die er allemaal hun slaatje uit slaan en gewillig de leugen in stand houden.

En de oplossing is even eenvoudig als het probleem: DOE NIET MEE! Doe niet mee aan het verspreiden van angst. Stop met het doorvertellen van leugens. Laat de irrationele maatregelen links liggen. Denk reëel aan je toekomst en die van je kinderen, op lange termijn. Laat de korte termijn voordelen voor wat ze zijn. Ga weer leven voor je medemens. BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID is de enige oplossing. Laat de inmiddels legendarische woorden van Marc Rutte tot je doordringen: Het duurt zolang als de burger wil dat het duurt. Hij wist en weet dat hij alleen kan regeren met de zegen van het volk en mijn zegen hebben ze NIET MEER!

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

DOWNLOAD DIT BLOG ALS PDF BESTAND

Dit bericht is geplaatst in ClimateChange, Corona, Overheid, Recht, Vrijheid met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.