Dogma doctrine educatie en waarheid

4 woorden in een zin. Maar wat hebben deze 4 woorden gemeen? Ik zal wederom beginnen met de betekenis, de definitie zoals de Van Dale deze woorden omschrijft:

dog·ma (het; o)

vastomlijnde, aan geen discussie meer onderhevige leerstelling

doc·tri·ne (de; v)

leer, leerstelling

edu·ca·tie (de; v)

opvoeding, vorming

waar·heid (de; v)

het ware; overeenstemming van woorden met feiten; iets dat waar is.

Van de Van Dale worden we niet echt wijzer. Ik ga eens verder kijken en vind wat treffendere definities:

Een dogma is een leerstelling die door een religieideologie of organisatie als onbetwistbaar wordt beschouwd. Een dogma is een concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit aan te vechten. (bron: Wikipedia)

Dat is al een stuk duidelijker. Zeker de woorden “onbetwistbaar” en “nooit aan te vechten” maken duidelijk dat het hier gaat om een bepaalde “onfeilbaarheid“. In religies kun je jezelf hier iets bij voorstellen hoewel ook ik een raar gevoel krijg bij de onfeilbaarheid van de Paus.

Maar dogma’s zijn niet exclusief voor religies. Ook de wetenschap kent haar dogma’s. Ik struikelde bij een van mijn onderzoeken over de Central Dogma of Biology. Ik onderzocht destijds de bewering van onze “deskundigen” dat het onmogelijk was dat RNA of mRNA ons DNA zou kunnen wijzigen (Covid-prikjes). Dat is namelijk zo’n dogma. Op de laatste pagina stond duidelijk:

Volledig in tegenspraak met het “unidirectionele” model van het Centrale Dogma, heeft RNA omgekeerde transcriptie naar DNA gedemonstreerd in bepaalde situaties.

Maar waarschijnlijk durven deze eerdergenoemde “deskundigen” het dogma nooit aan te vechten en achten zij het onbetwistbaar.

Verder met het woord doctrine:

Een doctrine  is een leerstelling (of verzameling leerstellingen) of een systeem van meningen en verklaringen dat aanspraak maakt op algemene geldigheid. Doctrines vormen vaak samenhangende en afgeronde verzamelingen van ideeën over de samenleving. Als een bepaalde opvatting door meerdere auteurs gedeeld wordt, wordt de aanname dat deze opvatting juist is, steeds groter. Hiermee wordt de doctrine sterker, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een wetenschappelijke of empirische onderbouwing. (bron: Wikipedia)

Als ik deze omschrijving lees kan ik het niet laten te denken aan de lockdowns. Zonder enig wetenschappelijk bewijs werd de aanname dat deze lockdowns enig nut hadden tot een doctrine verheven. Als maar genoeg mensen dit herhalen. Mijn gedachte dwalen ook meteen af naar de citaten van Lenin en Goebbels, de meesters van de propaganda.

Voordat ik de gehele samenhang van dit blog verlies snel door naar educatie, natuurlijk in samenhang met dogmata en doctrines. Doordat onze religie, samenleving en wetenschap zo opgehangen wordt aan dogma’s en doctrines worden onze kinderen tijdens de schoolopleiding uiteraard ook overspoeld hiermee. Onderzoeken naar de geldigheid van dogma’s en doctrines worden uitgesloten en van leerlingen wordt ook verwacht dat ze deze slikken, zonder protest, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing.

Denk hierbij aan de holocaust. Doctrine of dogma?

De zoek naar wat waar is wordt belemmerd door dogma’s en doctrines. Je wordt geacht geen vragen te stellen bij deze leerstellingen en het merendeel van de studenten zullen dat ook niet doen. Mocht er wel een nieuwsgierige leerling zijn dan worden de vragen vermeden, de zoek naar antwoorden onderdrukt. Waarheid is ondergeschikt aan de leerstellingen want de leerstellingen moeten als waarheid gezien worden. Zoals Wikipedia het zo mooi omschrijft:

Het begrip dogma wordt binnen de religie beschrijvend gehanteerd, maar buiten de religie vaak veroordelend, als betiteling van een denkbeeld dat anderen niet betwijfelen.
Het duidt op een overtuiging of houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinie te herzien op grond van nieuwe informatie of met zijn gezonde verstand. Het betekent dat iemand zijn overtuigingen op een onnadenkende en conformistische manier hanteert zonder het fundament daarvan ter discussie te willen stellen. Een dogmatische houding wordt als onverenigbaar gezien met een wetenschappelijke en rationele instelling, waar zelfcorrectie deel van uitmaakt.

Natuurlijk worden dogmata vaak in de context van religie gebruikt. Dan is het ook minder erg, in veel gevallen. Als je bijvoorbeeld niet geloofd of twijfelt aan de maagdelijkheid van Maria dan heb je de keuze om niet verder deze religie aan te hangen. Geen probleem, zou je kunnen zeggen maar het wordt ingewikkelder als je het dogma m.b.t. homoseksualiteit aanhangt:

Als een man naar bed gaat met een andere man, zoals een man naar bed gaat met een vrouw, dan hebben die twee mannen iets walgelijks gedaan. Ze moeten worden gedood. Ze verdienen de doodstraf. (Leviticus 20:13 BB)

Oeps … dit dogma is discriminerend, opruiend, zet aan tot haat en wellicht tot een misdaad. Mogen we aan dit soort dogmata twijfelen of zelfs verwerpen?

Simpel gezegd staan dogma’s en doctrines in de weg van de waarheidsvinding en dringen tegelijkertijd een algemene waarheid op. Dan zijn we weer terug bij de beruchte woorden van Henry Kissinger, de grote leermeester van Klaus Schwab:

Het gaat er niet om wat waar is, maar om wat als waar wordt ervaren.

Kort samengevat wordt dus middels ons schoolsysteem niet de waarheid verspreid maar leerstellingen die gebaseerd zijn op meningen. Het credo is hier: Vaak herhalen, dan wordt het (als) waar (ervaren). Ik vind dat eng. Worden onze kinderen op school wijzer? Of wordt hen “de mening van de meerderheid” bijgebracht. Dat zou je namelijk bijna “brainwashing” kunnen noemen.

Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Nagenoeg alle media, zowel Main Stream als Alternatief, komt vrijwel altijd met “deskundigen” die zoveel mogelijk “titels” voor of achter hun naam hebben staan: Prof, dr, drs, mr, ir, ing, BSc, MSc, MD, etc, etc. Met andere woorden: Mensen die een aanzienlijke periode hebben doorgebracht in een systeem dat bestaat uit leerstellingen (dogma’s en doctrines). Hoe meer titels, hoe geloofwaardiger men is, zo lijkt het.

Het vicieuze cirkeltje lijkt rond. Gezond verstand wordt op deze manier volledig kaltgesteld, uitgebannen. En op een of andere manier kom je er ook niet meer tussen als je geen hogere of universitaire opleiding hebt afgerond.

Ik heb al eens eerder de stelling geponeerd dat een (medisch) dokter (of arts) geen gezondheid heeft gestudeerd. Deze mensen hebben “medicijnen” gestudeerd en zijn dus volleerd vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie. Big Pharma is uiteraard verantwoordelijk voor vele dogma’s en doctrines in de medische wereld. Wat minder respectvol zou je ze kunnen vergelijken met een aap die men een kunstje heeft geleerd. Ik vind het geweldig om te zien dat steeds meer van deze doktoren zich los maken van de gevestigde medische orde en zich met gezondheid gaan bezig houden in een andere vorm.

Mijn persoonlijke conclusie is simpel: Hoewel dogmata en doctrines wellicht een functie vervullen in religie horen ze niet in wetenschap, recht en educatie thuis. Hier zouden ze ten alle tijden ter discussie gesteld moeten kunnen worden en getoetst aan geldigheid en waarheid. Het verbieden van twijfelen aan leerstellingen zoals omschreven is niet wetenschappelijk en in strijd met elk gezond verstand.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

Dit bericht is geplaatst in Recht, Vrijheid met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.