Discriminatie Racisme en Antisemitisme

dis·cri·mi·na·tie (de; v)

ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde, m.n. aangeboren kenmerken zoals ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid

ra·cis·me (het; o)

opvatting dat mensen met een bepaalde huidskleur beter zouden zijn dan mensen met een andere kleur

an·ti·se·mi·tis·me (het; o)

anti-Joodse gezindheid; = Jodenhaat

Vaak door elkaar of langs elkaar gebruikt maar even, voor alle duidelijkheid, recht uit de Dikke Vandale geknipt en geplakt voor de correcte betekenis en interpretatie. Wat eigenlijk direct opvalt is dat zowel antisemitisme als racisme in de wetgeving niet worden genoemd. Dat hoeft ook eigenlijk niet want beiden vallen duidelijk onder discriminatie en dat is uitputtend geregeld in onze wet (bron wetten.overheid.nl):

  • Grondwet Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
  • Algemene wet gelijke behandeling (2020)
  • Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (2020)
  • Rijkswet houdende goedkeuring Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1991)
  • Wetboek van Strafrecht artikel 90quater en 429quater

We kunnen dus vaststellen dat racisme en antisemitisme onder de gemene deler discriminatie vallen en als zodanig verboden zijn bij wet, strafbaar gesteld in het strafrecht en beschermd bij civiel recht en bestuursrecht. Waarom praten we dan nog steeds over racisme en antisemitisme? Omdat me dat enorm intrigeert ben ik daar over gaan brainstormen.

Allereerst heb ik een zeer duidelijk standpunt over discriminatie en heb dat, in het verleden, meer dan genoeg uitgesproken:

Maar toch discrimineer ik ook, net als iedereen. Het is, mijns inziens, onvermijdelijk. Het wordt je bijgebracht door opvoeding vanuit je ouders, scholing en maatschappelijk. Ik zal een paar voorbeelden noemen:

Ouders: Ook mijn vader had vooroordelen. Ik herinner me dat we samen op zijn werk (beheerder gemeentelijk gebouw) waren en toen er een aantal Molukkers verschenen was hij bijzonder alert. Hij zei ook zonder enige schaamte: “Sorry zoon maar als die Cayezen hier rondhangen moet ik extra alert zijn. Dat is meestal ellende.“. Ik dacht er toen niks bij en nam dat van hem aan, zo klein als ik was, maar het is natuurlijk pure discriminatie ondanks dat men het nu “etnisch profileren” zal noemen.

School: In ons klaslokaal op de lagere school hing een wereldkaart zoals deze (inzet rechts). Overigens is deze nog steeds zo te koop bij BOL. Deze kaart brengt je domweg discriminatie bij. Noord-Amerika is namelijk in oppervlakte veel kleiner als Afrika zelfs met Groenland erbij. Groenland lijkt op deze kaart net zo groot als Afrika maar is in werkelijkheid maar 7% van de oppervlakte van Afrika.

Noord-Amerika is feitelijk ook niet veel groter als Zuid-Amerika en dat komt vooral omdat men Midden-Amerika en veel land rondom de noordpool gemakshalve bij Noord-Amerika telt. Zo zouden we bijvoorbeeld Antarctica bij Zuid-Amerika kunnen tellen maar dan is dat werelddeel 50% groter als Noord-Amerika. Zelfs Azië lijkt op deze kaart vergelijkbaar met Noord-Amerika maar is feitelijk 2 keer zo groot.

Europa tenslotte is op deze kaart “het middelpunt van de wereld” en nog best indrukwekkend. Feitelijk is het echter maar 1/3 van Afrika en de helft van Zuid-Amerika. Zelfs qua inwoners doen wij nauwelijks mee want minder als 10% van de wereldbevolking woont in Europa. Toch suggereert deze kaart iets heel anders.

Maatschappelijk: In de schappen van onze winkels liggen deze pleisters. Aangeboden in “huidskleur“. Hoe discriminerend kan een product zijn? Toch? Maar toch is ons al decennia lang geïndoctrineerd dat huidskleur een kleur is die hierlangs staat afgebeeld, als standaard. Dat dit maar voor een heel klein gedeelte van onze wereld van toepassing is lijkt niemand te deren. Zo zijn er meer dan genoeg voorbeelden.

Als je nog een mens kunt vinden die niet discrimineert dan mag je dat gerust een klein wonder noemen. Volgens mij doen we het allemaal, in meer of mindere mate. De vraag is of je dat uit kunt bannen? Ik denk het niet. Je moet er wel van bewust zijn en er voor waken dat het je beslissingen beïnvloed. Veel verder komen we niet.

Het belangrijkste wat je jezelf moet realiseren is dat er in deze tijd ongelooflijk veel misbruik wordt gemaakt van de woorden in deze titel. Dat gebeurt zeer bewust om ons tegen elkaar op te zetten. Heb je er al eens over nagedacht waarom bijvoorbeeld George Soros zoveel geld pompt in organisaties als BLM en Antifa? Als arme mensen elkaar haten en bestrijden vallen ze de rijken namelijk niet lastig.

Heb je daarbij wel eens nagedacht over de naamgeving “Black Lives Matter“? Deze naam is racistisch! Lives Matter en als je daar een kleur voor moet zetten ben je domweg een RACIST, zo simpel is het. Op deze wijze wordt racisme kunstmatig gevoed door mensen die daar belang bij hebben.

Er zijn eigenlijk maar 3 soorten mensen:

  • Rijke mensen = veel meer geld als nodig
  • Arme mensen = te weinig om redelijk te leven
  • en mensen die kunnen (over)leven

In mijn optiek is kleur, ras, religie, afkomst, overtuiging, etc slechts bijzaak. Onze wereld bestaat uit een merendeel arme mensen, een heeeeel klein gedeelte rijke mensen en een restantje mensen die redelijk kunnen overleven. Er is deze rijke “upperclass” alles aan gelegen die status quo te behouden en liefst voor hen zelfs nog wat gunstiger te maken.

Ondanks dat er hele mooie utopische regels in onze wetten staan om ons te laten geloven dat we allemaal gelijk zijn is het merendeel van onze wetten ingericht om het geld en dus de rijken te beschermen. Ook in ons kleine landje! Ik zal je een klein voorbeeld geven:

Truus werkt als kassière bij de AH. Als zij aan het einde van de dag 2 rolletjes drop meeneemt zonder te vragen is dat diefstal. De AH heeft vervolgens het recht (BW) om haar op staande voet te ontslaan en zelfs aangifte te doen bij de politie waardoor, volgens ons strafrecht, Truus vervolgt kan worden en bestraft. Maar als Truus, op het einde van de maand 300 euro te weinig ontvangt van AH is het géén diefstal, althans volgens de wet.

Ze kan niet terecht bij politie of het strafrecht. Ze mag zelfs geen ontslag op staande voet nemen en zal bij onoverkomelijke onvrede hierover gewoon uit moeten werken volgens arbeidsovereenkomst. Het enige wat ze kan doen is een dure advocaat in de arm nemen om civielrechtelijk haar 300 euro en haar gelijk te halen maar dat is meestal vele malen duurder als het bedrag waar het om gaat. Dit is geen vergissing in onze wet! Dit is bewust zo ingericht om het geld te beschermen. Om de rijken te beschermen tegen het de loonslaven. Om de status quo in stand te houden en de minder bedeelden stil te houden. Zoals mijn oude vriend en advocaat Martin al jaren geleden zei:

Er is geen gerechtigheid, alleen geld en geen geld.

De grootste angst van de bovenklasse is dat de minderbedeelden zich organiseren, samenspannen en opstaan tegen het grootste onrecht op deze wereld: De verdeling van geld. En daarom worden woorden als discriminatie, racisme en antisemitisme zo veelvuldig gebruikt. Om de werkelijke ongelijkheid in deze wereld te verbloemen.

Verdeel en heers.

White Power en Black Lives Matter zijn in het leven geroepen om de onderste lagen van de bevolking met elkaar te laten discussiëren en zelfs strijden. Zo ook met ISIS en andere radicale groeperingen.

En de rijken profileren zich ondertussen als “filantropen” terwijl ze steeds meer van de rijkdom naar zich toe trekken. Wat hen betreft is er maar een standpunt: MONEY MATTERS!

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

DOWNLOAD DIT BLOG ALS PDF BESTAND

Dit bericht is geplaatst in Overheid, Recht, Vrijheid met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.