Antisemitisme

Het woord antisemitisme maar vooral het “verschijnsel” heeft een vlucht genomen de afgelopen jaren. Het neemt een steeds prominentere rol in binnen onze samenleving. Er worden mensen veroordeeld, uitgezet en geweerd wegens antisemitisme. Er worden mensen gecanceld vanwege vermeend antisemitisme. Maar wat betekent het eigenlijk? De gemiddelde burger koppelt het aan de holocaust en andere vervolgingen van joden zoals de pogroms. Maar heel veel meer weten we er niet van. Tijd om hier wat dieper in te duiken.

Om maar met de Definitie te beginnen: Wikipedia begint met:

Antisemitisme is de discriminerende en racistische behandeling van mensen op basis van een vermeende etniciteit, het woord betekent letterlijk ‘haat jegens alle Semieten, waarmee de Semitische volkeren, sprekers van Semitische talen worden bedoeld. Met deze term wordt echter in het algemeen specifiek gedoeld op haat jegens mensen met een joodse achtergrond.

Er wordt eigenlijk al, van meet af aan, om de brij heen gedraaid met “mensen van vermeende etniciteit” waardoor het een algemener racistisch karakter krijgt. Kwalijk, als je het mij vraagt, want iemand die een hekel heeft aan Marokkanen is nog nooit een antisemiet genoemd. Het is ook niet algemeen. Het is zeer duidelijk “specifiek gedoeld” tegen “een joodse achtergrond” zoals ook Wikipedia een stukje verder duidelijk lijkt te corrigeren. Ik kleed dan ook de definitie uit en laat het verwarrende algemene er uit:

Antisemitisme is de discriminerende en racistische behandeling van mensen met een joodse achtergrond.

Dat is al een stuk duidelijker. We weten nu waar we het over hebben. Tenminste, zo lijkt het. Maar ik ben niet de enige die moeite heeft met de definitie. Dat is schijnbaar al bijna 2 eeuwen zo. “De term ‘antisemitisme‘ is voor het eerst gedocumenteerd in 1860 bij de joodse oriëntalist Moritz Steinschneider“, een joodse zoon van een “expert Talmudist“. Hij ontwikkelt zich als “joods” wetenschapper, wat dat ook moge betekenen, nadat hij er vanaf zag om rabbijn te worden.

Het duurt tot 2016 tot de IHRA ( Internationale Alliantie voor de Herdenking van de Holocaust ), een coalitie van Joodse organisaties, een “werkdefinitie” (Wikipedia, EU) aanneemt.

Deze definitie is erg omstreden vanwege de vage en onnauwkeurige formulering en vooral ook vanwege de Israël-gerelateerde voorbeelden die bij de definitie zijn gevoegd. Toch wordt deze definitie aangenomen door de ruim 30 bij de IHRA aangesloten landen en ook door het Europees Parlement. Hoe het ook zij, de definitie en de discussie hieromtrent heeft een zeer hoog “wij van wc-eend” gehalte. Er wordt vervolgens nog veel gesteggeld over de definitie, vooral door joodse organisaties.

Het lijkt ook allemaal bijzonder democratisch totdat je gaat kijken naar de bevolkingscijfers. Het gedeelte in Nederland wonende burgers met een joodse etniciteit of geloof is ver onder de 1%. Ten opzichte van 31% christenen, 6% moslims en bijna 63% anders- of on-gelovigen. Bij mij rijst de vraag waarom deze bevolkingsgroep zelf deze definitie kan gaan bepalen.

Dan rijst natuurlijk de vraag waarom alleen joden een speciaal woord krijgen voor de vermeende haat tegen hen. Ik ken geen enkel ander woord in ons taalgebruik voor haat tegen een bepaalde etniciteit en/of geloof. Gaan we definities als antiprotestantisme en antikatholicisme opnemen in de Dikke van Dale? Vooralsnog blijven deze rood onderstreept in mijn spellingchecker. Ondertussen blijft antisemitisme nadrukkelijk aanwezig in onze vocabulaires en discussies.

Ook zijn er steeds meer zijpaadjes: Waar Zionisme een fatsoenlijk woord lijkt is antizionisme weer direct antisemitisme. Is elke Palestijn dan ook een antisemiet? Tegenwoordig wordt alle kritiek op Israël en zo ongeveer elk joods persoon als antisemitisch afgedaan.

En heel Nederland staat op zijn kop omdat één idioot publiekelijk een Koran gaat verbranden maar ben ik een antisemiet als ik een Thora publiekelijk verbrand?

Ook als je maar enigszins durft te wijzen naar de onevenredige aanwezigheid van joodse mensen in regering, rijke zakenlui, raden van bestuur, pers, etc, etc, wordt je direct en onmiddellijk als antisemiet afgeschilderd terwijl niemand daar omheen kan.

Het is vooral een politiek en maatschappelijk wapen geworden zoals velen inmiddels hebben ondervonden. Een antisemiet is vooral een “untermensch” waar je niet naar moet luisteren. Iemand die bijzonder kwaadaardig is. Iemand die voorstander is van massamoord en etnisch zuiveren. Maar het kan best zijn dat je alleen maar kritisch was op de standpunten en handelingen van George Soros bijvoorbeeld. We moeten het vooral allemaal in de context laten. En niet laten gebruiken als een “WOKE” wapen om discussies dood te maken.

Is trouwens “de discriminerende en racistische behandeling van mensen” niet afdoende opgenomen in onze wetgeving? Is er überhaupt wel een noodzaak voor het omschrijven van discriminatie en racisme van joden specifiek?

Om erachter te komen wie er over je regeert,
zoek je gewoon uit wie je niet mag bekritiseren.

Voltaire, schrijver, filosoof en vrijdenker

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

DOWNLOAD DIT BLOG ALS PDF BESTAND

Dit bericht is geplaatst in Overheid, Recht, Vrijheid met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.