Wie kun je geloven?

Je kent het waarschijnlijk wel: Een gesprek op de zondag-avond en onvermijdelijk kom je op enig moment op de huidige situatie, de corona-crisis, of hoe ik het liever noem, de maatregelen-crisis. Meer en meer hoor ik als argument: “Wie moet ik nou geloven?“. De overheid claimt de “waarheid” en verwijzen de “wappies” naar het Rijk der Fabelen. Critici doen het omgekeerde. Mijn antwoord op de vraag wie je kunt/moet geloven is dus simpel: NIEMAND! Trek het liefst alles in twijfel en controleer beweringen. Het is ook niet langer mogelijk om iemand (of een enkele instantie) gewoon te geloven. Er is teveel verwarring, propaganda, misinformatie en bevooroordeeld nieuws. Dus geloof niemand en ga gewoon op de feiten af. Dat geeft enigszins zekerheid.

Check ook de FEITEN en niet de PERSONEN. Dat is misschien nog wel belangrijker. Aan beide zijden. Ja, daar bedoel ik Mark Rutte ook mee. Uit de recente debatten is duidelijk gebleken dat hij gelogen heeft en hij heeft het inmiddels ook toegegeven. Is hij daarmee een structureel leugenaar en verwerpen we vanaf nu alles wat hij zegt? Dan zijn we erg snel uit deze crisis, geloof me. Nee, blijf bij de feiten en controleer die, ook als de boodschapper eerder gelogen heeft. Pas dezelfde methode toe op critici want daar redeneert men vaak andersom. Dan haalt men één bewering aan die schijnbaar niet klopt en de persoon is direct onbetrouwbaar en niet meer waard om naar te luisteren. Direct wordt er een label “complotdenker” of zelfs “wappie” op geplakt en de persoon wordt afgeserveerd i.p.v. de stelling. Ja, meten met 2 maten viert hoogtij. Check de FEITEN en niet de PERSONEN.

De enige houvast die we dus nog hebben zijn de FEITEN. Ik zal een paar voorbeelden noemen:

In maart 2020 werd een pandemie uitgeroepen door de WHO. Dhr Tedros claimde dat het corona-virus levensgevaarlijk was en vertelde dat het een IFR (sterftecijfer) van 3 tot 4 % zou hebben. Inmiddels weten we allemaal dat de IFR van het zogenaamde corona-virus niet hoger als de IFR van de griep ( 0,14% ). Dat heeft de WHO ook toegegeven. Dat zijn de FEITEN. Laat je dan niet langer wijsmaken dat corona een levensgevaarlijk “killer-virus” is.

Al ruim een jaar worden we bestookt met “sterfte-cijfers” en “corona-doden”. Men wekt de indruk dat we allemaal dood gaan als we niet precies doen wat er gezegd wordt. Het is vrijwel onmogelijk om deze te controleren. De cijfers zijn afhankelijk van definities van de RIVM, hoeveelheid tests, gestorven “met ” of “door” corona, etc, etc, etc. Daarbij veranderen deze definities nog steeds. Dus heb ik me geconcentreerd op de totale sterfte-cijfers van 2020. Die zijn niet zo makkelijk te manipuleren en zijn betrekkelijk betrouwbaar. Ik kwam tot de conclusie dat er weliswaar een hele kleine stijging te zien was maar die is zo minimaal dat alle beweringen in de Main Stream Media en van onze overheid kunnen worden verworpen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze “corona-doden” ergens in mindering zijn of worden gebracht; kanker, hart- en vaatziekten, ongevallen en griep. Bij de laatste is al toegeven dat die er nauwelijks meer zijn.

Meermaals werd gedacht en zelfs beweerd dat politie met opzet de demonstraties liet escaleren met behulp van “romeo’s”. Zelf had ik ook mijn gedachten bij een aantal “verdachte” personen in Eindhoven. Inmiddels hebben ruim 60 politie-agenten hun verklaring laten optekenen door de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Vele van deze getuigenissen bevestigen wat we al dachten. Natuurlijk zijn er dan altijd nog “bruikbare idioten” die beweren dat deze verklaringen vals zijn of zelfs verzonnen maar dan is het einde zoek. De wijze waarop deze zijn verzameld en notarieel zijn vastgelegd getuigd van een geweldige integriteit.

Als er iemand beweerd dat het COVID-19 virus niet eens bestaat dan kun je direct roepen dat dit een leugen is. Je kunt er zelfs vanuit gaan dat het wel bestaat omdat er geen bewijs is dat het niet bestaat. Verward? Kan ik me voorstellen. Je kunt namelijk onmogelijk bewijzen dat iets NIET bestaat. Je kunt echter ook eens op zoek gaan naar het wetenschappelijk medisch bewijs dat het WEL bestaat. Dat heb ik gedaan en ik ben tot de conclusie gekomen dat deze bewijzen ontbreken. Elke jurist zal je vervolgens uitleggen dat het niet bestaat als je het niet hebt bewezen. Inmiddels zijn we een jaar verder. Er had toch wel iemand van die duizenden wetenschappers de moeite kunnen nemen om het virus te isoleren en de Postulaten van Koch uit te voeren, toch?

Dezelfde mensen die het beruchte “mondkapje” afwezen, omdat er geen nut van uitging, verplichten het nu miljoenen. Het medisch nut is echter nog steeds niet aangetoond; sterker: er zijn meerdere onderzoeken die aantonen dat het niks helpt en zelfs schaad. Toch zie ik elke dag massa’s mensen met zo’n rare mondkap op. Het enige wat het mondkapje doet is je gevoel van angst aanwakkeren. Zelfs de politici die het ons verplichten noemen het een gedragsexperiment.

Er is geen wetenschappelijk bewijs voorhanden dat de maatregelen, genomen door onze overheid, enig positief effect hebben op de bestrijding van een virus. Een jaar geleden beweerde onze premier nog dat hij 100% van de beslissingen moest nemen met 50% van de kennis. Inmiddels is alle kennis voorhanden. De Verenigde Staten zijn een levend bewijs op dit moment. Daar wordt beleid bepaald door de staat. Waar Californië nog steeds desastreuze maatregelen kent is Texas en Florida volledig open en zijn nagenoeg alle maatregelen gestaakt. De cijfers laten nagenoeg geen verschil zien en als er al een verschil in effect duidelijk is dan is dat in het voordeel van Texas en Florida. De New York Times bericht: “Yet Florida’s death rate is no worse than the national average, and better than that of some other states that imposed more restrictions, despite its large numbers of retirees, young partyers and tourists. Caseloads and hospitalizations across most of the state are down.“. Dat laat heel weinig ruimte voor een andere interpretatie.

Tot slot de meest ernstige en potentieel de meest desastreuze maatregel: VACCINEREN. Meermaals heb ik hierover geschreven en de FEITEN liegen er niet om: De mRNA-vaccins zijn EXPERIMENTEEL (bijsluiter) en als zodanig in strijd met de Code van Neurenberg (zie onder). Dat zijn de feiten. Ga je gang: geloof me niet en controleer het zelf. Check de feiten. Ik hoop dat je dat doet. Iedereen die beweerd dat de vaccins veilig zijn LIEGT omdat ze het domweg NIET WETEN. De klinische trials zijn nog volop onderweg en lopen nog tot eind 2023. De COVID-19 vaccins zijn grootschalige experimenten, illegaal zonder uitgebreide informatie hierover en uitdrukkelijke toestemming van de proefpersonen.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

 • De tien punten van de Code van Neurenberg. Hierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:
 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
  De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
 2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
 3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
 4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
 5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
 6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
 7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
 8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
 9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
 10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.
Dit bericht is geplaatst in Corona met de tags , , , . Bookmark de permalink.