Corona doden

We moeten gaan evalueren. Zelfs de Tweede Kamer heeft zich verplicht om de corona-crisis, of beter gezegd, de maatregelen-crisis, te gaan evalueren middels een Parlementaire Enquête. Ondanks dat dit maximaal getraineerd wordt zal het er toch van moeten komen, uiteindelijk. Hoe serieus dit gedaan wordt zal weer afhangen van de bezetting van de commissie. We zullen het af moeten wachten. We hebben het duidelijk niet in de hand en de media lijkt ook niet aan dit paard te trekken.

De eerste vraag die gesteld moet worden is natuurlijk “WAT gaan we evalueren?”. Meteen daarna komt de vraag op: “Kunnen we wat we willen evalueren überhaupt nog evalueren?“. Hebben we nog data? Zijn er nog gegevens? Gek genoeg zal dit laatste het meest moeilijke worden. Zomaar een voorbeeld:

Hoeveel mensen zijn er gestorven aan corona?

Een ogenschijnlijk bijzonder simpele vraag maar een vraag die NIET beantwoord zal en zelfs KAN worden; simpelweg omdat men deze gegevens niet verzameld heeft.

Niemand op de wereld weet hoeveel
mensen er gestorven zijn aan corona!

Dit klinkt voor de meeste mensen heel vreemd maar het is een feit. Dat heeft alles te maken met het “protocol“.

Bij aanvang van de plandemie werd de instructie meegeven om doden MET corona te registreren. Voornamelijk door de WHO maar in de lijn daarvan hebben alle nationale organisaties zoals CDC, NIH, NIAID en RIVM maar ook overheden deze richtlijn verspreid.

Simpel gezegd: Iemand die al 4 jaar kanker heeft en al een jaar of twee een fles zuurstof mee sjouwt is bij overlijden een corona-slachtoffer indien hij/zij ergens in de weken hiervoor of zelfs NA overlijden een positieve PCR-test heeft. Bij veel ziekenhuizen was een PCR-test verplicht bij opname! Een tijd lang werden zelfs obducties verboden. Het getal weerspiegeld dus het aantal doden met een positieve PCR-test.

Ondertussen werden de PCR-tests steeds onbetrouwbaarder gemaakt. Tot 44 cycli, terwijl meer als 25 al onbetrouwbaar is, en vervolgens waren zelfs 2 kenmerken voldoende i.p.v. 3 voorheen. Het leek alsof men juist een heleboel valse positieve tests wilde genereren. Last-but-not-least claimt zelfs de uitvinder van de PCR-test dat op deze wijze een besmetting aantonen absoluut absurd is:

Maar terug naar het aantal doden: In de Verenigde Staten is het aantal slachtoffers, zoals de MSM dat laat zien, het meest dramatisch. Men claimt 1 miljoen maar dat is natuurlijk je reinste gescheidvervalsing. Volgens History is het de meest dodelijke evenement in de Amerikaanse geschiedenis. Méér als de 2e wereldoorlog, de 1e wereldoorlog en de Vietnam oorlog tezamen. Met een IFR van 0,0062% (omicron) 🙂 🙂 .

Om te visualiseren hoe absurd dit sterfte-getal is even simpel rekenen: De VS telt 333 miljoen inwoners. Als IEDEREEN C-19 zou krijgen (en dan bedoel ik niet positief getest maar werkelijk geïnfecteerd en ziek) dan zou 1 miljoen doden een IFR betekenen van 0,3%. Dat is 2 keer zoveel als de officieel door de WHO bevestigde IFR van 0,15%. Het zou zelfs 50 keer zoveel zijn als de IFR van omicron volgens een recent Deens onderzoek.

Zoals je kunt zien hebben we in Nederland een IFR van 0,27%. *Volgens officiële WHO cijfers die dus rekening houden met de telling van “besmettingen” volgens de WHO RT-PCR richtlijn. Tevens moet opgemerkt worden dat dit dus 23 duizend geclaimde doden zijn verspreid over 4 winters (2020-2023) en dat de griep is “verdwenen”. Gemiddeld is dat dus ruim onder 6 duizend (5.746) doden per seizoen en dat is zelfs aan de lage kant voor de griep.

Wat is er in de VS nou eigenlijk gebeurd? Waarom claimt men een zo hoog sterftecijfer? Dat heeft een aantal redenen:

  1. Zoals gezegd werd er gemeten overleden MET COVID-19 en niet AAN. Dat is al zeker een significant verschil. Er zijn gevallen bekend geworden van verkeersongevallen en bedrijfsongevallen waar de overledenen in de weken vóór het ongeval positief waren getest. Deze werden doodsimpel als COVID-19 slachtoffers gelabeld.
  2. De helft van de getelde “corona-doden” is 85 jaar of ouder. Dat is hoger dan de gemiddelde levensverwachting van mannen (80,1) en vrouwen (83,1). 90% is ouder dan 65. Aangezien er MET en niet specifiek AAN wordt gemeten is niet duidelijk hoeveel van deze doden andere oorzaken hadden.
  3. In de VS kregen ziekenhuizen vele malen meer betaald voor COVID-19 patiënten dan voor bijvoorbeeld grieppatiënten. Dat kon oplopen tot wel 8 keer zoveel. Er werd dus een perverse impuls afgegeven aan doktoren en ziekenhuizen om maximaal de diagnose COVID-19 af te geven. In een land waar de dollar een impuls is voor zo ongeveer ALLES.
  4. Ziekenhuizen kregen meer vergoeding als de patiënt aan beademing werd gelegd. Al snel waarschuwden eerste-hulp-doktoren dat dit meer kwaad deed als goed.
  5. In de VS werd, van bovenaf, verplicht om remdesivir voor te schrijven bij COVID-19 patiënten. Volgens dr. Marik, een autoriteit op eerste-hulp-afdelingen en auteur van het handboek voor de ER, was dit een afgekeurd en bijzonder giftig middel.
  6. Goedkope, veilige en bijzonder effectieve medicijnen zoals HCQ en ivermectine werden verboden voor te schrijven. Hierdoor liepen ziekenhuisopnames op en hiermee ook het sterftecijfer. Volgens dr. Marik heeft dit mogelijk 500.000 levens gekost.

Bij bijna al deze maatregelen verschijnt keer op keer de naam van dr. Fauci. Werkzaam voor de NIAID, de NIH en als adviseur van de President had hij vrijwel totale zeggenschap over het beleid in de VS tijdens de COVID plandemie. Tevens bleek hij grote invloed te hebben op de FDA die medicijnen voor de VS markt moest goedkeuren. Het “medicijnremdesivir was ontwikkeld door Fauci voor de behandeling van Ebola. Het werd echter in 2019 afgekeurd door de FDA omdat het meer kwaad deed dan goed. In april 2020 drukte Fauci het er toch door bij de FDA onder het mom van “crisis” vanwege de COVID-19 plandemie en vervalste onderzoeksdoelen.

Het boek van Robert Kennedy Jr. beschrijft de carrière en misdaden van Fauci minutieus maar ook eerdergenoemde uitvinder van de PCR-test dr. Kary Mullis had niet veel met hem op:

Het beleid in de VS zorgde ontegenzeggelijk tot de enorme sterftecijfers. Niet alleen het protocol voor de telling ervan maar ook zeker een toegenomen werkelijke sterfte door richtlijnen m.b.t. behandeling, diagnose en medicijnen. Dit is niet gewoon misdadig maar dit zijn misdaden tegen de menselijkheid volgens Robert Kennedy.

Blijf kritisch, blijf nadenken en blijf VRIJ.

DOWNLOAD DIT BLOG ALS PDF BESTAND

Dit bericht is geplaatst in Corona met de tags , , . Bookmark de permalink.